В центрі розвитку дитини "Іскорка" створена система гурткової роботи, яка є важливою складовою освітньо-виховного процесу. В закладі організовано цілий спектр роботи гуртків.

Мета гурткової роботи: створення умов для розвитку творчих здібностей дітей з урахуванням їх вікових особливостей, формування креативної особистості відповідно до Базового компонента дошкільної освіти. Робота гуртків відображена в річному плані роботи закладу та обговорено на установчій педагогічній раді. Виходячи з умов матеріально-технічного забезпечення закладу, його кадровий потенціал, гуртковою роботою охоплені діти молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ГУРТКІВ КУП'ЯНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ) «ІСКОРКА» НА 2016/2017 (реалізація варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти)

Дня тижня Керівник Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця
ХОРЕОГРАФІЧНИЙ НАПРЯМ Гурток «Веселі черевички»
Бандурка Світлана Іванівна 16.00 – 16.30 (група №6,10) 16.00 – 16.30 (група №7) 16.00 – 16.30 (група №10,6) 16.00 – 16.30 (група №7)
16.30 – 17.00 (група №9,5,12,8) 16.30 – 17.00 (група №11) 16.30 – 17.00 (група №12,8,5,9) 16.30 – 17.00 (група №11)
ВОКАЛЬНО-ХОРОВИЙ НАПРЯМ Гурток «Домісолька»
Гелунова Алла Миколаївна 15.30 -16.00 (група №5, №8, №9, 12)
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ НАПРЯМ Гурток «Казкова фізкультура», «Стежинкою здоров’я»
Свинарьова Катерина Миколаївна 15.30 – 16.00 (група №7,11)
Творогова Наталя Олександрівна
Черкасова Юлія Миколаївна
Куликова Олена Анатоліївна 15.15 – 15.40 (група №6)
Граф Алла Миколаївна 15.15 – 15.40 (група №10)
ТЕАТРАЛЬНИЙ НАПРЯМ Гурток «Казка на долоньці»
Тімофєєва Олена Іванівна 15.30 – 16.00 (група №6,10,9,5,12,8) 16.30 – 17.00 (група №6,10,9,5,12,8)
ОБРАЗОТВОРЧИЙ НАПРЯМ Гурток «Дивосвіт»
Рибалка Наталія Олексіївна 16.00 – 16.30 (група №9,5,8,12) 16.00 – 16.30 (група №9,5,12,8)
15.30 – 16.00 (група №6,10,11) 15.30 – 16.00 (група №6,10,11)
ГУМАНІТАРНИЙ НАПРЯМОК Гурток «Англійська мова для дошкільників»
Шпиця Наталя Вікторівна 15.30 – 16.00 (група №10,№6) 16.00 – 16.30 (група №12,№5) 15.30 – 16.00 (група №10,№6) 16.00 – 16.30 (група №12,№5)
Скворцова Людмила Сергіївна 16.30 – 17.00 (група №8,№9) 16.00 – 16.30 (під групові заняття) 16.30 – 17.00 (група №8,№9) 16.30 – 17.00 (група №8,№9)

/Files/images/3/ludia-1879.gif

Танцювальний гурток «Веселі черевички»

Керівник гуртка: Бандурка С.І.

Мета

музично-рухової діяльності дітей дошкільного віку

v Сприяти індивідуальному становленню особистості дитини під впливом цінностей танцювального мистецтва, у процесі власної мистецько-практичної діяльності, взаємодії педагогом і дитячим колективом.

v Сформувати елементарні основи хореографічної культури.

v Збалансувати в дитини фонд її бажань (інтереси, смаки, любов до мистецтва танцю, потреба у репродуктивно-продуктивному танцю­ванні, у виконанні танців для себе і для інших тощо) і фонд її можли­востей (музично-хореографічні здібності, уявлення про хореографічну діяльність, танцювальні навички, творчі уміння, елементарні знання і поняття щодо мистецтва танцю).

Завдання

музично-рухової діяльності дітей дошкільного віку

“Завданнями дошкільної освіти є... виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, на­ціональних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; формування особистості дитини, розвиток її творчих здіб­ностей, набуття нею соціального досвіду...”

Закон України «Про дошкільну освіту»

Виховнi завдання:

· виховання життєтворчих, естетичних, морально-етичних, со­ціально-емоційних, вольових засад особистості дитини, позитивних особистісних якостей дітей (працелюбність, самостійність, оптимізм, відповідальність, ініціативність, активність, успішність, музикальність, творчість, самоповага, самооцінка, взаємодопомога тощо), подолання негативних проявів характеру;

· виховання ціннісних суджень і естетичних смаків, ставлення до хореографії як джерела позитивних, радісних емоцій, шляхетних почуттів, патріотичних переживань тощо;

· виховання здатності сприймати рухи за естетичними еталонами, відчувати естетичну виразність власних рухів (гармонія, краса, струн­кість, узгодженість тощо);

· виховання бажання красиво виконувати танцювальні рухи, змі­нювати рухи, вигадувати і застосовувати варіанти танцювального руху у різноманітних життєвих ситуаціях;

· виховання емоційно-усвідомленого переживання танцювальних рухів, формування ціннісного ставлення до естетично-виразних рухів іншої людини і своїх власних («як прекрасно бути красивим», «я струнка і рухлива», «я сильний і спритний» тощо);

· виховання сучасних естетичних еталонів щодо свого зовнішнього вигляду, важливих звичок в особистому житті (здорового і естетично красивого способу життя, прагнення сучасного ідеалу фізичної доско­налості тощо).

Освiтнi завдання:

· формування системи уявлень, понять, знань про синкретичну та синтезовану сутність хореографічного мистецтва, емоційно-образну пластику і виразні танцювальні рухи як спеціальну мову хореографіч­ного мистецтва, про естетичний потенціал рухів людини, індивідуально спрямовану користь танців;

· набуття дітьми системи танцювальних навичок, а також творчих умінь успішного їх застосування як у хореографічній діяльності, так і у музичній, фізкультурній, у повсякденному особистому житті;

· створення основ танцювальних рухів як практичного вико­нання сукупності рухів у сталому і варіативному вигляді, необхідного для вираження своєї активності та індивідуально значущого для ста­новлення особистої культури, статевої ідентифікації;

· закладання основ танцювальності, правильного виконання танцю­вальних рухів, емоційно та інтелектуально спрямованого засвоєння еле­ментарної техніки танцювальних рухів і танців, набуття культури рухів;

· формування у дітей уміння спілкуватися за допомогою танцю­вальних рухів (вітатися; прощатися; радіти разом, плескаючи в долоні; взаємодіяти у парі й гурті в парно-масових танцювальних фігурах і танцях тощо);

· формування мистецької активності і естетичного ставлення до мистецтва танцю, основ сприйняття мистецтва хореографії та худож­ньо-практичних навичок танцювального виконавства, виконавської танцювальної творчості, елементарної хореографічної культури.

/Files/images/3/IMG_9952.jpg

/Files/images/3/ludia-1895.gif


Гурток з образотворчої діяльності «Дивосвіт»

Керівник гуртка: Рибалка Н.О

Мета гуртка: розвиток творчо спрямованої особистості

Завдання :

· ознайомлювати дітей із вирізуванням симетричних форм, силуетним вирізуванням та обривною аплікацією;

· вчити створювати композиції, заповнюючи всю площину аркуша, передавати характерність образів кольором і використанням різноманітного матеріалу ( природний, покидьковий, папір різної фактури тощо);

· використовувати різноманітні нетрадиційні техніки (обривання паперу, орігамі і т.д.)

· виготовляти роботи для творчих виставок;

· розвивати естетичні почуття та почуття гармонії, художній смак, творчу уяву, креативність.

/Files/images/3/post-71710-1255780662_thumb.png


Гурток «Англійська мова для дітей дошкільного віку»

Керівники гуртка: Шпиця Наталя Вікторівна, Скворцова Людмила Сергіївна

Гурток дає дітям елементарні знання з англійської мови. Основною метою гурткової роботи є створення позитивної мотивації до вивчення англійської мови в початковій школі.

Мета навчання

Мета навчання англійської мовиу старшому дошкільному віці –сприяти повноцінному, своєчасному розвитку дитини, збагаченню її інтелектуальної, вольової, емоційної та соціальної сфер у процесі оволодіння основами іншомовного спілкування. Практична мета – формування елементарної англомовної комунікативної компетенції, яка складається з лінгвістичної, мовної, соціокультурної і загальноосвітньої компетенції. Передбачається оволодіння дітьми вміннями аудіювання і говоріння достатніми для вступу в контакт із співрозмовником, залучення в розмову, отримання і передачі елементарної інформації, пов’язаної з утриманням спілкування дітей.

Завдання навчання

– формувати ціннісне ставлення до іншомовного довкілля, відкритість для контактів, толерантність до несхожої культури, повагу до її носіїв, неприйняття забобонів, стереотипів, дискримінації, вміння досягати комунікативної мети за умови обмеженого володіння другою мовою;

– розвивати мовленнєві здібності;

– виховувати інтерес старших дошкільників до культури, традицій, звичаїв людей, які розмовляють англійською мовою, позитивні риси характеру, моральні якості, елементарну культуру спілкування;

– створювати умови для оволодіння первинною комунікацією іноземною мовою, ознайомлювати дітей з культурними особливостями англомовних країн;

– стимулювати розвиток навичок соціальної комунікації;

– прищеплювати елементарні навички усного мовлення англійською мовою (розуміти, говорити);

– сприяти набуттю дошкільником елементарних лінгвістичних знань;

– залучати мовленнєвий досвід спілкування дошкільників рідною мовою для перенесення його на спілкування англійською мовою і навпаки;

– формувати певний англомовний лексичний запас;

– ознайомлювати з простими граматичними конструкціями;

– переводити лексику із пасивного в активний словниковий запас;

– тренувати простіші навички спілкування англійською мовою;

– формувати позитивне ставлення до іноземної мови, бажання вивчати її далі.

/Files/images/3/Фото3208.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 96