/Files/images/3/58223470.jpg

Відповідно до наказу МОН України від 11.01.2016 №5 «Про затвердження плану заходів з реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом», що реалізується з Громадською організацією «Дитячий фонд «Здоров'я через освіту» у партнерстві Європейським Союзом і Представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), у рамках ініціативи Європейського Союзу «Діти миру» та наказу … Проект передбачає: надання психологічної допомоги дітям, у тому числі з числа тимчасово переміщених осіб; навчання дітей мирним шляхом розв’язувати конфліктні ситуації; розвиток у дітей життєвих навичок.

Проект «Вчимося жити разом»

Мета:

1. Сприяння адаптації тимчасово переміщених дітей та підлітків у приймаючих громадах довкола зони конфлікту.
2. Розвиток у всіх дітей життєвих навичок розбудови миру і активного громадянства.


Форми впровадження за компонентом «Освіта життєвих навичок»:

  • Тренінгові курси розвитку життєвих навичок, які підвищують стійкість дітей та молоді у складних життєвих обставинах, сприяють їх адаптації у нових навчальних закладах.
  • Тренінги для педагогів з методики викладання розроблених курсів та створення у навчальному закладі сприятливої психологічної атмосфери для дітей, переміщених із зони конфлікту.


Цільова група проекту:вихованці дошкільних та учні загальноосвітніх навчальних закладів (початкова, основна і старша школа).


Регіони впровадження:Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Харківська і Запорізька області


Завдання проектущодо охоплення тренінговими курсами:
· 25% навчальних закладів у 5 пілотних областях,
· 50 000 дітей.

Узагальнені результатидля освітнього сектору України:

  1. Підготовлені вчителі і вихователі для 25% дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів з інноваційних методик викладання за розробленими курсами.
  2. Понад 170 тисяч дітей охоплено навчанням за розробленими курсами.
  3. Всі вчителі предмету «Основ здоров’я» і вихователі дошкільних навчальних закладів отримають доступ до розроблених ресурсів в електронному вигляді для їх поширення на інші регіони України

Ресурсні портали проекту:

Портал превентивної освіти http://autta.org.ua/
Дитячий фонд "Здоров'я через освіту http://helte.org.ua/
Всеукраїнська акція "Слова допомагають" http://wordshelp.com.ua/

/Files/images/3/img090.jpg


УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

НАКАЗ

17.02.2016 Харків № 60

Про реалізацію спільного

проекту «Вчимося жити разом»

у Харківській області

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 11.01.2016 № 5 «Про затвердження плану заходів з реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом», керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» у Харківській області та забезпечити його виконання (додаток 1).

2. Затвердити перелік базових дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів для реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» (додаток 2).

3. Управлінню освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (Ігнатьєв В.В.):

3.1. Направити перелік базових дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів для реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» на погодження до Міністерства освіти і науки України.

Термін: до 15.02.2016

4. Комунальному вищому навчальному закладу «Харківська академія неперервної освіти» (Покроєва Л.Д.):

4.1. Надати до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації пропозиції для формування персонального складу регіональних тренерів з дошкільної, початкової та середньої освіти з методики викладання

курсу «Вчимося жити разом» у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах.

Термін: до 15.03.2016

4.2. Забезпечити надання організаційно-методичної підтримки в проведенні проектних заходів.

Термін: протягом 2016 року

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту підписано А.В. Бабічев

Додаток 1

до наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

від_________ №___________

План заходів

щодо реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» у Харківській області

Назва заходу Відповідальні за виконання Строк виконання
1 Розробка та затвердження Плану заходів щодо реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» у Харківській області Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій Лютий 2016
2 Інформування керівників місцевих органів управління освітою та навчальних закладів про реалізацію спільного проекту «Вчимося жити разом» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.01.2016 № 5 «Про затвердження плану заходів з реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій До 05.02.2016
3 Визначення базових навчальних закладів для впровадження спільного проекту «Вчимося жити разом» (загальною кількістю 175 дошкільних та 210 загальноосвітніх навчальних закладів) Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Місцеві органи управління освітою До 15.02.2016
4 Затвердження переліку базових навчальних закладів для впровадження спільного проекту «Вчимося жити разом» та направлення його на погодження до Міністерства освіти і науки України Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій До 15.02.2016
5 Проведення нарад керівників затверджених базових навчальних закладів з питань впровадження проекту Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» За потребою протягом 2016 року
6 Розміщення на веб - сторінках органів управління освітою, базових навчальних закладів банерів ресурсних порталів проекту www.autta.org.ua, Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. та www.wordshelp.com.ua Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Місцеві органи управління освітою Базові навчальні закладів Лютий 2016
7 Формування персонального складу регіональних тренерів з дошкільної, початкової та середньої освіти з методики викладання курсу «Вчимося жити разом» у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Місцеві органи управління освітою До 15.03.2016
8 Підготовка регіональних тренерів для дошкільної, початкової і середньої освіти з методики викладання курсів «Вчимося жити разом» у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Квітень - серпень 2016
9 Надання пропозицій до Міністерства освіти і науки України щодо формування системи мотиваційної підтримки вихователів і вчителів щодо проектної діяльності Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної ос Базові навчальні закладів віти» Лютий - травень 2016
10 Підготовка вихователів і вчителів для викладання курсів «Вчимося жити разом» у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах у визначеній кількості Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Місцеві органи управління освітою Базові навчальні закладів Травень - серпень 2016
11 Забезпечення розповсюдження за цільовим призначенням навчально-методичних комплектів у рамках проекту Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Серпень - вересень 2016
12 Запровадження у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах курсів «Вчимося жити разом» відповідно до розроблених рекомендацій Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Місцеві органи управління освітою Базові навчальні закладів 2016/2017 навчальний рік
13 Участь у моніторингу навчальних закладів щодо кількісних і якісних показників впровадження курсів «Вчимося жити разом» у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Базові навчальні закладів 2016/2017 навчальний рік
14 Участь у проведенні спеціального дослідження щодо впливу впровадження проекту на знання, ставлення і поведінкові навички дітей та підлітків Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Місцеві органи управління освітою Базові навчальні закладів травень 2016, грудень 2016
15 Висвітлення ходу реалізації проекту в засобах масової інформації, на сайтах органів управління освітою, базових навчальних закладів Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Місцеві органи управління освітою Базові навчальні закладів Протягом реалізації проекту
16 Участь у Всеукраїнській підсумковій конференції з питань виконання завдань проектних заходів. Відзначення найкращого досвіду. Департаменти науки і освіти Харківської обласної державної адміністрацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Місцеві органи управління освітою Базові навчальні закладів Грудень 2016

Додаток 2

до наказу Департаменту науки і освіти

Харківської обласної державної адміністрації

від 17.02.2016 № 60

Перелік базових дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

для реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом»

Повна назва навчального закладу П.І.Б. керівника Адреса веб-сайту Контактна особа, телефон, e- mail Поштова адреса навчального закладу
Загальноосвітні навчальні заклади
1 Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені О.А.Тризни Балаклійської районної ради Попов Володимир Миколайович http://balakliya-school1.edu.kh.ua/ Попов Володимир Миколайович тел. сл. 5-31-44 school1@kharkov.ukrtel.net 64200 м. Балаклія вул. Леніна, буд. 95
2 Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Балаклійської районної ради Манілова Олена Миколаївна http://balakliya-school2.edu.kh.ua/ Манілова Олена Миколаївна тел. сл. 5-22-77 school2_bal@kharkov.ukrtel.net 64200 м. Балаклія пров. 1 Травня, буд. 12
3 Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Балаклійської районної ради Бондар Оксана Ярославівна http://balakliya-school3.edu.kh.ua/ Бондар Оксана Ярославівна тел. сл. 2-28-33 school3-bal@mail.ua 64200 м. Балакліявул. Кірова, буд. 25
4 Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Балаклійської районної ради Засадченко Наталія Іванівна http://balakliya-school5.edu.kh.ua/ Засадченко Наталія Іванівна тел. сл. 5-24-32 bal_school_5@mail.ua 64200 м. Балаклія вул. Перемоги, буд. 100
5 Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Балаклійської районної ради Суслова Тетяна Миколаївна http://balakliya-school6.edu.kh.ua/ Суслова Тетяна Миколаївна тел. сл. 2-60-64 bal_school6@ mail.ua 64200 м. Балаклія вул. Гагаріна, буд.14
6 Червонодонецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Балаклійської районної ради Собків Олена Іванівна http://chervonodon-school2.edu.kh.ua/ Собків Олена Іванівна тел. сл. 91-0-83 don_sch2@mail.ua 64250 Балаклійський р-н смт. Червоний Донець, вул. Леніна, буд.3
7 Вербівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Балаклійської районної ради Бовдуй Світлана Петрівна http://verbivka-balakl.edu.kh.ua/ Бовдуй Світлана Петрівна тел. сл. 2-71-26 verbivka_school1@ukr.net 64219 Балаклійський р-н с. Вербівка вул. Жовтнева, буд. 68
8 Міловська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Балаклійської районної ради Сіромолот Галина Романівна http://milova.edu.kh.ua/ Сіромолот Галина Романівна тел. сл. 6-62-38 melovskayaZOW@ukr.net 64253 Балаклійський р-н с. Мілова вул. Шкільна
9 Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Балаклійської районної ради Назарько Юрій Андрійович http://petrivske-balakl.edu.kh.ua/ Назарько Юрій Андрійович тел. сл. 7-12-15 petrivska.22@yandex.ua 64282 Балаклійський р-н с. Петрівське вул. Ханіна, буд. 22
10 Червоногусарівський навчально-виховний комплекс Балаклійської районної ради Гуменюк Вікторія Олександрівна http://chervonahusarivka.edu.kh.ua/ Гуменюк Вікторія Олександрівна тел. сл. 6-65-84 CHERVONOGUSAROVSKAYA@META.UA 64265 Балаклійський р-н с. Червона Гусарівка вул. Центральна, буд. 4
11 Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Барвінківської районної ради Харківської області Черний Сергій Іванович http://barvinkove-rvo.com.ua/gymnasium1 Черний Сергій Іванович (257) 4-20-93, моб.: 0956256205, gymnasium@mail.ru Вул. 50 років Радянської України, № 80, м. Барвінкове, Харківська область,64701
12 Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№ 2 Барвінківської районної ради Харківської області Рудьковська Наталія Валентинівна http://school2barvincom.klasna.com Рудьковська Наталія Валентинівна, (257) 4-33-96, моб.: 0997578852,school2barvincom@rambler.ru Вул. Червонозаводська, 47,м. Барвінкове, Харківська область, 64703
13 Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів№ 4 Барвінківської районної ради Харківської області Молгачова Людмила Анатоліївна http://barvinkove-school4.edu.kh.ua Молгачова Людмила Анатоліївна, (257) 4-11-01, д.(257)4-15-28, моб.: 0992240910,zosh4@meta.ua Вул. Шевченка, 86, м.Барвінкове, Харківська область,64701
14 Великокомишуваськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області Таран Наталя Володимирівна http://velyka-komyshuvakha.edu.kh.ua Таран Наталя Володимирівна, (257) 95-2-40,моб.:0956952709, vkam1@rambler.ru Вул. Гагаріна, 15, с. Велика Комишуваха, Барвінківський район, Харківська область, 64722
15 Гусарівськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області Чернік Вадим Валентинович http://gusarivka.edu.kh.ua Чернік Вадим Валентинович, (257) 91-2-40, д.(257) 4-45-52, моб.: 0507519582, chernik10@meta.ua Вул. Радянська, 24, с.Гусарівка, Барвінківський район, Харківська область, 64780
16 Близнюківський ліцей Близнюківської районної ради Харківської області Іваненко Маргарита Миколаївна http://blizlitsei.ucoz.ru Іваненко Маргарита Миколаївна 099-669-04-36 litsieib@ukr.net 64801, Харківська область, с.Близнюки, вул. Старостіна, 2
17 Уплатнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Близнюківської районної ради Харківської області Середа Алла Олександрівна http://uplatne1.ucoz.ua Середа Алла Олександрівна 095-466-78-26 uplatne82shool@ukr.net 64844, Харківська область, Близнюків-ський р-н, с. Уплатне, вул. Шкільна, 1
18 Кіровська ЗОШ І-ІІІ ступенів Близнюківської районної ради Харківської області Ашиткова Тетяна Олексіївна http://kirove-znz.edu.kh.ua Ашиткова Тетяна Олексіївна 099-31-09-848 kirove_znz@ukr.net 64830, Харківська область, Близнюків-ський р-н, с. Петрівське
19 Новонадеждинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Близнюківської районної ради Харківської області Антоненко Любов Вікторівна http://novonadezhdyne-zosh.edu.kh.ua Антоненко Любов Вікторівна 095-87-15-720 nnadejdynska@ukr.net 64814, Харківська область, Близнюківький р-н, с. Новона-деждине, вул. Шкільна, 24
20 Богодухівська гімназія №1 Богодухівської районної ради Харківської області Михасюк Оксана Костянтинівна b-g.org.ua/ Невинна Віра Іванівна (практичний психолог) 0675766667 bgim1@ukr.net Харківська область Богодухівський район м. Богодухів пл.. Каразіна,14 62103
21 Богодухівський колегіум №2 Богодухівської районної ради Харківської області Ємельяненко Тамара Миколаївна bogodkol2.ucoz.ru/ Ярошенко Любов Олександрівна (практичний психолог) 0502284935 bkol2@ukr.net Харківська область Богодухівський район м. Богодухів вул. Шевченка,33 62103
22 Богодухівський ліцей №3 Богодухівської районної ради Харківської області Рубаник Ольга Володимирівна bogod-licey.at.ua/ Смородська Наталія Олександрівна (практичний психолог) 0662065359 blic3@ukr.net Харківська область Богодухівський район м. Богодухів вул. Генерала Моргунова,7 62103
23 П. Микитівська загальноосвітня школа Богодухівської районної ради Харківської області Ситник Валентина Андріївна polkova-school.at.ua/ Церковна Наталя Юріївна (соціальний педагог) 0631249848 b-pet@ukr.net Харківська область Богодухівський район с. Полкова Микитівка вул. Тельмана,41-а 62103
24 Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені героя Радянського Союзу В.С. Колісника Борівської районної ради Борівського району Харківської області Терентьєва Любов Григорівна http://bor-school.at.ua/ Андрейчева Ганна Валеріївна 099-789-91-77 63801 Харківська область Борівський район сел.Борова вул. Миру,23
25 Гороховатська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борівської районної ради Борівського району Харківської області Таранова Тетяна Василівна http://gorohovatka.io.ua/ Гарна Лілія Сергіївна 066-23-29-282 63822 Харківська область Борівський район с.Гороховатка вул. Миру,6а
26 Піско-Радьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борівської районної ради Борівського району Харківської області Русанова Людмила Леонідівна http://peskischool.zz.mu/ Гунько Валентина Володимирівна 050-25-164-26 63832 Харківська область Борівський район с.Піски Радьківські вул.Центральна,7
27 Підлиманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борівської районної ради Борівського району Харківської області Шокало Юля Олексіївна http://zosh-podliman.at.ua/ Павленко Ірина Анатоліївна 095-40-111-52 63824 Харківська область Борівський район с.Підлиман, вул. Кузнецова,79а
28

Валківський ліцей

імені Олександра Масельського

Валківської районної ради Харківської області
Грєхова Віра Іванівна http://valky-liceum.at.ua Грєхова Віра Іванівна, (05753) 5-15-78, veriv58@ukr.net 63002 Харківська область, м. Валки вул. Харківська, 24
29 Валківська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області

Карлова

Любов Василівна

http://valkyserednja.ucoz.com Чорна Маргарита Василівна, (05753) 5-13-65, valky.serednja@yandex.ua 63001 Харківська область м.Валки вул. Полтавська, 17
30 Шарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області Кравченко Алла Іванівна http://sharivka-zoosh.at.ua Кравченко Алла Іванівна, (05753) 6-95-50, sharivka@i.ua 63030 Харківська область, Валківський район, с.Шарівка вул. Центральна, 8
31 Великобурлуцька ЗОШ І-ІІІ ст. Великобурлуцької районної ради Харківської області Резвіна Катерина Миколаївна http://vburlukschool.edu.kh.ua/ Рєп’єва Ольга Степанівна 5-21-40 Харківська обл., Великобурлуцький р-н, смт Великий Бурлук, вул. Леніна, 15-а
32 Площанська ЗОШ І-ІІІ ст. Великобурлуцької районної ради Харківської області Костенко Тетяна Миколаївна http://ploske-school.edu.kh.ua./ Дейнеко Лілія Олександрівна 96-2-67 Харківська обл., Великобурлуцький р-н, с. Плоске вул.Петровського 18
33 Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст. Великобурлуцької районної ради Харківської області Логачова Валентина Олександрівна http://andriivka-vb-school.edu.kh.ua/ Веретеннікова Лариса Олександрівна 71-2-99 Харківська обл., Великобурлуцький р-н, с. Андріївка вул.. вул.Жовтнева
34 Шипуватська ЗОШ І-ІІІ ст. Великобурлуцької районної ради Харківської області Самойлова Ольга Олександрівна http://shypuvate-school.edu.kh.ua Печенізька Ірина Олександрівна 91-2-17 с Харківська обл., Великобурлуцький р-н, Шипувате вул.Леніна 19
35 Вовчанськийліцей №2 Вовчанськоїрайонної ради Харківськоїобласті Колеснікова Світлана Володимирівна http://volchlic2.klasna.com/ ТітаренкоНадіяСергіївна, 4-22-41, direktor-lic2@yandex.ua індекс 62500, Харківська область, містоВовчанськ, вулицяГагаріна, 12.
36 Старосалтівськазагальноосвітня школа І-ІІІ ст. Вовчанськоїрайонної ради Харківськоїобластіім. О.М.Щербака Матвієвський Леонід Арсентійович http://stsg.org.ua / Євгеньєва Яна Миколаївна, 6-11-70, saltiv@meta.ua індекс 62560, Харківська область, Вовчанський район, смт.СтарийСалтів, вулиця Перемоги, будинок 34.
37 Жовтнева Друга загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Вовчанськоїрайонної ради Харківськоїобласті Редько Микола Григорович http://govtneva2school.ucoz.ru/ Труш Олена Олександрівна, 9-53-48,zhovtneva_druga@ukr.net індекс 62510, Харківська область, Вовчанський район, село Жовтневе Друге, вулиця Шкільна,буд.99-А.
38 Вільчанськазагальноосвітня школа І-ІІІ ст. загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Вовчанськоїрайонної ради Харківськоїобласті Величанський Михайло Васильович http://vilchachool.at.ua Ткаченко Наталя Адольфівна, 7-62-16, vilcha@i.ua індекс 62 500, Харківська область, смт. Вільча, вулицяЛеніна, будинок 32А
39 Юрченківськазагальноосвітня школа І-ІІІ ст. Вовчанськоїрайонної ради Харківськоїобласті Завгородній Валерій Миколайович urchschool.at.ua Ягнюк Тетяна Миколаївна, 5-21-16, urchschool@ukr.net індекс 62543, Харківська область, Вовчанський район, село Юрченкове, вулицяПольова, будинок 2.
40 Жовтневийнавчально-виховнийкомплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільнийнавчальний заклад) Вовчанськоїрайонної ради Харківськоїобласті (Жовтневий НВК) Прасол Алла Леонідівна http://govtnevaschool.ucoz.ua/ Пащенко Маргарита Анатоліївна, 7-64-69, allaprasol@i.ua індекс 62536, Харкіська область, Вовчанськийрайон, село Жовтневе (Червоноармійська Перша сільська рада), вулицяІванівська, буд.12-А
41 Вовчанськагімназія №1 Вовчанськоїрайонної ради Харківськоїобласті Батинський Андрій Васильович http://gymnasium01.klasna.com/ РадченкоCвітлана Вікторівна,4-21-07 VGN,01@mail.ru індекс 62504 Харківська область, містоВовчанськ, вулиця Гоголя, буд.27
Вовчанськазагальноосвітня школа І-ІІІ ст. №7 Вовчанськоїрайонної ради Харківськоїобласті Іващенко Людмила Володимирівна http://wolschool7.at.ua/ Козлова ВалентинаВікторівна, 4-30-21, uolchansk_school7@ukr.net індекс 62501, Харківська область, м.Вовчанськ, вулиця Артема, будинок 29.
42 Вовчанськазагальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3Вовчанськоїрайонної ради Харківськоїобласті Крушедольськй Микола Миколайович http://kolokolzov.ucoz.ru/ Бірюкова Оксана Анатоліївна, 4-20-82, nik-krushedolskij@yandex.ru індекс 62503, Харківська область, м.Вовчанськ, вулицяСапельніка, будинок 43.
43 Дворічанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Дворічанської районної ради Харківської області Золочевська Світлана Анатоліївна http://dvorichna-school.edu.kh.ua/ Золочевська Світлана Анатоліївна (05750)76054 dvor-skool@i.ua 62700, Харківська обл., смт. Дворічна, вул. Слобожанська, 14
44 Дворічанський ліцей Дворічанської районної ради Харківської області Доценко Валентина Олександрівна http://dvorichna-lyceum.edu.kh.ua/ Доценко Валентина Олександрівна (05750)76164 licey-dvor@i.ua 62700, Харківська обл., смт. Дворічна, вул. Слобожанська, 14А
45 Вільшанська ЗОШ І-ІІІ ст. Дворічанської районної ради Харківської області Поддубкін Олександр Олексійович http://vilshana-zosh.kh.sch.in.ua Поддубкін Олександр Олексійович (05750)75223 dvo-vilshana@i.ua 62732, Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Вільшана, вул. 40-річчя Перемоги, 2
46 Дергачівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дошкільний заклад» Дергачівської районної ради Харківської області Зєнькова Ніна Олексіївна http://dergachi-school1.edu.kh.ua Байстрюченко Євгенія Миколаївна, 05763-3-11-83, Shoolder1@ukr.net 62303 вул. Золочівський шлях, буд.58, м. Дергачі, Дергачівський р-н Харківська область
47 Дергачівський ліцей № 2 Дергачівської районної ради Харківської області Остапенко Олексій Прокопович http://dergachi-lyceum2.edu.kh.ua Мірошніченко Ніна Миколаївна, 05763-3-02-93, 2licey@ukr.net 62300 вул. Садова, буд 6, м. Дергачі, Дергачівський р-н Харківська область
48 Дергачівьська гімназія № 3 Дергачівської районної ради Харківської області Калашник Олена Анатоліївна http://dergachi-gymnasium3.edu.kh.ua Кантемир Людмила Миколаївна, 05763-3-01-41, gimnazia_3@ukr.net 62300 вул. Сумський шлях, буд.75 м. Дергачі, Дергачівський р-н Харківська область
49 Малоданилівський ліцей Дергачівської районної ради Харківської області Катасонова Світлана Пилипівна http://md.edu.kh.ua Жуковіна Ганна Веніамінівна 05763-57-123, mdlicei@ukr.net 62341 вул.Ювілейна, буд.1, смт. Мала Данилівка, Дергачівський р-н Харківська область
50 Пересічанська загальноосвітня середня школа школа І-ІІІ ступенів Дергачівської районної ради Харківської області Лузан Віктор Олександрович http://peresichne.edu.kh.ua Харченко Любов Іванівна, 05763-44-315, peresichne@meta.ua 62364 вул.Сумський шлях, буд.137, смт. Пересічне, Дергачівський р-н Харківська область
51 Солоницівський колегіум Дергачівської районної ради Харківської області Околичний Ігор Федорович http://solonicevka-collegium.edu.kh.ua Окунєва Ганна Миколаївна, 05763-72-231, solcol78@ukr.net 62370 вул.Сумський шлях, буд. 4 смт. Солоницівка, Дергачівський р-н Харківська область
52 Солоницівська загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів № 2 Дергачівської районної ради Харківської області Войтенко Алла Олексіївна http://solonicevka-school2.edu.kh.ua Омельченко Любов Вікторівна, 05763-72-348, solzosh2@ukr.net 62369 смт. Солоницівка, вул.Каштанова,1 Дергачівський р-н Харківська область
53 Козачолопанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дошкільний заклад» Дергачівської районної ради Харківської області Дударєва Тетяна Анатоліївна http://klopan.edu.kh.ua Пипенко Олена Михайлівна, 05763-56-234, schoolklopan@ukr.net 62310 вул. Шкільна,1 смт Козача Лопань, Дергачівський р-н Харківська область
54 Зачепилівський ліцей Зачепилівської районної ради Хаорківської області Велика Валентина Вікторівна http://zacheplyceum.at.ua Велика Валентина Вікторівна, (05761) 5 12 06, м.т.: 0950751847 Zachepilovkalicey @yandex.ua вул. Радянська, 36 сел. Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області 64400
55 Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Харківської області Коржевич Світлана Євгеніївна http://zabchkola.at.ua Коржевич Світлана Євгеніївна (05761) 5 36 23 м.т.: 0957770669 Mikolajivkaznz @i.ua вул. Харківська с. Миколаївка Зачепилівського району Харківської області 64423
56 Зміївський ліцей № 1 Зміївської районної ради Харківської області імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка Дударєва Лідія Іванівна http://zmiiv-lyceum1.kh.sch.in.ua/ Дударєва Лідія Іванівна (05747) 3-17-06 zm_licey1@i.ua 63404 Харківська область м. Зміїв вул. Широнінців 25
57 Зміївська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Зміївської районної ради Харківської області Двигун Євген Іванович http://school2-zmiev.klasna.com Двигун Євген Іванович (05747) 3-19-64 school2_zm@i.ua 63400 Харківська область м. Зміїв вул. Харківська, 1
58 Комсомольський ліцей № 1 Зміївської районної ради Харківської області Дзюба Вікторія Володимиріна http://licey1.pp.ua Дзюба Вікторія Володимиріна тел. (05747) 5-32-90 licey1_ksm@i.ua 63460 Харківська область Зміївській район сел. Комсомольське вул. С.Закори 28
59 Комсомольська гімназія № 2 Зміївської районної ради Харківської області Гутаріна Людмила Володимирівна http:// gimnaziya-kms.ho.ua Гутаріна Людмила Володимирівна (05747) 5-22-73 gimnaziya_ksm@i.ua 63460 Харківська область Зміївській район сел. Комсомольське вул. К. Маркса 1
60 Першотравнева ЗОШ І-ІІІ ст. Зміївської районної ради Харківської області Брехунець Олена Олександрівна http:// zmpershotravneve-gymnasium.edu.kh.ua Брехунець Олена Олександрівна (05747) 63-180 pt_gmn@i.ua 63422 Харківська область Зміївській район с. Першотравневе вул. Шкільна 4
61 Чемужівська ЗОШ І-ІІІ ст. Зміївської районної ради Харківської області Марєєнкова Лілія Михайлівна http:// сhemuzhivka-school.edu.kh.ua Марєєнкова Лілія Михайлівна (05747) 64-371 chemug_sch@i.ua 63430 Харківська область Зміївській район с. Чемужівка вул. Кришталя 1
62 Золочівська гімназія №1 Золочівської районної державної адміністрації Харківської області Федорова Валентина Миколаївна http://zolgimnazia1.ucoz.com/ Федорова Валентина Миколаївна, тел. (264) 5-15-79, zolschool1@ukr.net 62203, смт Золочів, вул.Комсомольська,25, Золочівського району Харківської області
63 Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Золочівської районної державної адміністрації Харківської області Світлична Вікторія Миколаївна http://zolschool3.klasna.com/ Світлична Вікторія Миколаївна, тел. (264)5-00-48, zol.sh3@yandex.ua 62203, смт Золочів, вул. 1-Травня, 3-а, Золочівського району Харківської області
64 Малорогозянський навчально - виховний комплекс (загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) Золочівської районної державної адміністрації Харківської області Іншин Олексій Петрович http://malarogozianka.edu.kh.ua/ Іншин Олексій Петрович, тел. (264) 94-3-56, inshin_al@ukr.net 62243, с.Мала Рогозяна, вул. Мічуріна, 22, Золочівського району Харківської області
65 Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області Дмитренко Микола Семенович http://oleksandrivskazosh.klasna.com/ Дмитренко Микола Семенович, тел. (264) 96-6-49, m_dmytrenko@ukr.net 62214, с.Олександрівка, пров. Шкільний, буд. 4, Золочівського району Харківської області
66 Кам'янський навчально-виховний комплекс Ізюмської районної ради Харківської області Перепелиця Наталія Валеріївна http://kamjanskij-nvk.webnode.com.ua/ Спорник Аана Михайлівна 0663224652 kamyanskijnvk@gmail.com 64341, Харківська обл., Ізюмський р-н, с.Кам’янка, вул.Шкільна, 12
67 Капитолівський навчально-виховний комплекс Ізюмської районної ради Харківської області Журавльова Тетяна Павлівна http://kapitol-nvk.at.ua/ Лагоша Людмила Іванівна 0995646141 kapitolivka_zosh@ukr.net 64319, Харківська обл., Ізюмський р-н, с.Капитолівка, вул.Перемоги, 4
Комарівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області Кіт Олександр Григорович http://komarzosh.at.ua/ Ніколаєва Ольга Анатоліївна 0508524701 komar300@ukr.net 64334, Харківська обл., Ізюмський р-н, с.Комарівка, вул.Шкільна , 1
68 Левківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області Гуртова Галина Іванівна http://levkovk.ucoz.ru/ Коловоротна Наталія Юріївна 0507059401 Kolesnikova_70@mail.ua 64332, Харківська обл., Ізюмський р-н, с.Левківка, вул.Леніна, 1
69 Малокомишуваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області Тоткал Ірина Іванівна http://malokomish.at.ua/ Старкова Олена Олексіївна 0506779567 t0661838852@gmail.com 64342, Харківська обл., Ізюмський р-н, с.Мала Комишуваха, вул.Перемоги, 59
70 Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області Кальцова Ніна Олексіївна http://alexschool.ucoz.ru/ Казюта Марина Вікторівна 0977139349 ttddv@yandex.ua 64321, Харківська обл., Ізюмський р-н, с.Олександрівка, вул.Перемоги, 8
71 Студенокський навчально-виховний комплекс Ізюмської районної ради Харківської області Мирошниченко Любов Григорівна http://studenoknvk123s.ucoz.ua/ Ігнатова Катерина Андріївна 0957387174 studenoknvk@gmail.com 64360, Харківська обл., Ізюмський р-н, с.Студенок, пров. Шкільний, 2
72 Червонооскільський навчально-виховний комплекс Ізюмської районної ради Харківської області Загоруйко Наталія Яківна http://chervony-oskil.at.ua/ Каліта Олена Миколаївна 0999681633 chervony_oskil_school@ukr.net 64340, Харківська обл., Ізюмський р-н, с.Червоний Оскіл, вул.Шкільна, 34
73 Софіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Кегичівської районної ради Харківської області Лунгол Борислава Борисівна http://sofiivskazosh.ucoz.ua/ Рогіз Альона Леонідівна Моб.тел.0660895580 sofsckol@ukr.net вул..Учительська,3 с.Софіївка Кегичівський район Харківська область 64030
74 Бесарабівський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) Кегичівської районної ради Харківської області Юсова Ірина Володимирівна http://besarabsh.ucoz.ua/ Юсова Ірина Володимирівна моб.тел.0983470945 irinayusova22@ukr.net вул..Шкільна, 2 с. Бесарабівка Кегичівський район Харківська область 64053
75 Чапаєвська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кегичівської районної ради Харківської області Луценко Вікторія Миколаївна http://shapaevo.ucoz.ua/ РуденкоГалина Павлівна моб.тел.0508354956 chapayeveschool@ukr.net Вул..Радянська, 1 Смт.Чапаєве Кегичівський район Харківська область 64020
76 Шелестівський навчально-виховний комплекс (дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів) Коломацької районної ради Харківської області Білоус Віра Миколаївна http://sheles-nvk.ucoz.ua/ Білоус Віра Миколаївна 0576653569 shelestovenvk@ukr.net 63131 Харківська область Коломацький район с.Шелестове, вул.Лермонтова, 1
77 Красноградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім.О.І.Копиленка Красноградської районної державної адміністрації Харківської області Безбородов Геннадій Олександрович http://krzosh1.ucoz.ua/ Попова Ольга Леонідівна 0661535011 kr-zosh1@ukr.net вул.Лермонтова, 49, м.Красноград, Харківська обл., 63304 т.(05744)7-04-63
78 Красноградський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) №2 Красноградської районної державної адміністрації Шокодько Іван Григорович http://krasnnvk2.klasna.com/ Майборода Аліна Сергіївна 0996601519 kr-nvk2@ukr.net вул.Кірова, 57, м.Красноград, Харківська обл., 63301 т.(05744)7-28-18
79 Красноградський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) №3 Красноградської районної державної адміністрації Харківської області Кашуба Григорій Миколайович http://krasnograd-nvk3.at.ua/ Клокова Тетяна Олександрівна 0669191038 kr-nvk3@ukr.net вул.Горького, 114, м.Красноград, Харківська обл., 63304 т.(05744)7-28-85
80 Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської районної державної адміністрації Харківської області Шевчук Олег Володимирович http://licej-krasnograd.klasna.com/ Синюшкович Галина Володимирівна 0994460191 kr_sc4@ukr.net вул. 19 Вересня, 119-а, м.Красноград, Харківська обл., 63304 т.(05744)7-18-21
81 Піщанський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) Красноградської районної державної адміністрації Харківської області Сливка Світлана Іванівна http://krpichan.ucoz.ua/ Барчо Аліна Володимирівна 0669656793 kr-pichan@ukr.net вул.Шевченка, с.Піщанка, Красноградський р-н, Харківська обл., 63332 т.(05744)5-21-14
82 Ленінська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Красноградської районної державної адміністрації Харківської області Мельник Наталія Анатоліївна http://krleninzosh.ucoz.ua/ Зозуля Тетяна Вікторівна 0660188250 kr-leninka@ukr.net вул.Молодіжна с.Ленінка, Красноградський р-н, Харківська обл., 63330 т.(05744) 92-646
83 Краснокутська гімназія ім.Героя Радянського Союзу І.Н.Нестерова Краснокутської районної ради Харківської області Катренко Павло Іванович http://gimnazia.in.ua Даценко Ольга Анатоліївна p56gimnas@meta.ua 62002 Харківська область Краснокутський район Смт. Краснокутськ Вул. Леніна, 154А
84 Краснокутська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Краснокутської районної ради Харківської області Михайленко Тетяна Миколаївна http://scool2krk.ucoz.com Яковенко Інна Володимирівна scool2@i.ua 62000 Харківська область Краснокутський район Смт. Краснокутськ Вул. Куйбишева 111/3
85 Пархомівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Краснокутської районної ради Харківської області Москаленко Світлана Леонідівна http://parhomovkazosh.ucoz.ua Бєляєва Наталія Іванівна zosh_parhom@mail.ru 62013 Харківська область Краснокутський район село Пархомівка, Вул. Леніна 4
86 Дублянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Краснокутської районної ради Харківської області Сергієнко Віра Дмитрівна http://dubljankadnz.ucoz.ru Пономаренко Марина Василівна ddnzsvetlyachok@meta.ua 62052 Харківська область Краснокутський район с. Дублянка вул. Комарова,3
Кругляківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області Книш Володимир Леонідович http://krugshkola.kupyansk.info/

Пономарьова Тетяна Володимирівна, заступник директора з НВР, 0660430357, krugshkola@ukr.net

63753, Харківська область Куп’янський район село КругляківкапровулокСадовий,будинок 3
87 Сеньківськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області Білогурова Наталя Анатоліївна Senkivska-shkola@ukr.net

Пелех Оксана Миколаївна, практичний психолог, 0956787377,

pelih-oksana@mail.ru

63752, Харківська область Куп’янський район село Сенькове, пров. Шкільний,1
88 Глушківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Купʼянської районної ради Харківської області Канцедал Ганна Вікторівна http://glushkivka-zosh.kupyansk.info/ Щира Алла Василівназаступник директора з НВР сл. тел. 0574236240 e-mail: kup-glush@ukr.net вул.Соціалістичка, 86 с.Глушківка Купʼянський район Харківська область 63751
89 Курилівський ліцей Купʼянської районної ради Харківської області Синельник Вікторія Вікторівна Licey.klasna.cоm kup-licey@meta.ua ПантилеєваЮліяАнатоліївназаступник директора з НВР тел.050 84 16 075 pantileeva73@mail.ru 36730 Харківська область Куп’янський район с.Курилівка-1 Курилівськийліцей
90 Моначинівський навчально-виховний комплекс: «Загальноосшкола І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»Купʼянської районної ради Харківської області Реуцька Олена Володимирівна мonachinivska_zosh@ukr.net

КраснокутськаОксана Віталіївна, вчитель біології

380508620991,

Malus.oksana1991@ mail.ru

63712 Харківська область Куп’янський район с. Моначинівка, вул.Жердія,27
91 Краснопавлівський багатопрофільний ліцей Лозівської районної державної адміністрації Харківської області Карпека Юлія Миколаївна https://sites.google.com/site/krasnopavlovkalycee/ Карпека Юлія Миколаївна 050-029-44-15 krlycee@ukr.net 64620, Мікрорайон смт. Краснопавлівка, Лозівського району Харківської області
92 Орільська ЗОШ І-ІІІ ст., Лозівської районної ради Харківської області Кутя Юрій Миколайович https://sites.google.com/site/nvkorilskij/ Кутя Юрій Миколайович 099-030-13-32 orilka2_sh@ukr.net 64640, смт. Орілька, вул.Шкільна, 4, Лозівського району Харківської області,
93 Катеринівська ЗОШ І-ІІІ ст, Лозівської районної ради Харківської області Шукалюков Юрій Львович http://katerynivskash.ucoz.ua/ Шукалюков Юрій Львович 097-969-44-61; 095-092-93-64 kate1@ukr.net 64662, вул. Шкільна, 16,с. Катеринівка, Лозівського району Харківської області,
94 Новоіванівська ЗОШ І-ІІІ ст., Лозівської районної ради Харківської області Вербицька Лідія Костянтинівна http://novoivanivska-zosh.kh.sch.in.ua/ Вербицька Лідія Костянтинівна 066-201-27-50 novoivanivska_sh@ukr.net 64670, вул. Центральна, 1, с. Нова Іванівка Лозівського району Харківської області
95 Нововодолазька гімназія Нововодолазької районної ради Харківської області Ступак Михайло Леонідович http://novavodolaga-gymnasium.edu.kh.ua/ Директор Ступак Михайло Леонідович (05740) 4-30-23 nvgimnasia@gmail.com 63200 Харківська область, Нововодолазький район, смт Нова Водолага, вул. Дзержинського, 7
96 Нововодолазький навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області Козачок Ольга Михайлівна http://starovirivka-nv.edu.kh.ua Директор Козачок Ольга Михайлівна (05740) 4-25-53 vodolaga_2@meta.ua 63200 Харківська область, Нововодолазький район, смт Нова Водолага вул. 19 Партз’їзду, 16
97 Старовірівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нововодолазької районної ради Харківської області Соловйова Олена Григорівна http://starovirivka-nv.edu.kh.ua Директор Соловйова Олена Григорівна (05740) 5-11-90 staroverovka@i.ua 63250 Харківська область, Нововодолазький район, с. Старовірівка вул. Леніна, 12
98 Староводолазька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нововодолазької районної ради Харківської області Федоренко Тетяна Олександрівна http://staravodolaga-school.edu.kh.ua/ Директор Федоренко Тетяна Олександрівна (05740) 66-2-30 stvskola@ukr.net 63213, Харківська область, Нововодолазький район, с. Стара Водолага, вул. Широка
99 Більшовицький навчально — виховний комплекс Первомайської районної державної адміністрації Харківської області Кєбєдова Тетяна сергіївна http://bolshevik-prvo-rda.jimdo.com/ 64113 Харківська область, Первомайський район, с. Большевик, вул. Садова, 2-а Плотникова Надія Володимирівна bolhevik_91@ukr.net 057-48-91-2- 40
100 Миронівський навчально — виховний комплекс Первомайської районної державної адміністрації Харківської області Полякова Надія Юріївна http://myronivka-prvo-rda.jimdo.com/ 64134, Харківська область, Первомайський район, с. Миронівка, вул. Мироненка, 16 mironovka_71@ukr.net Поляков Сергій Миколайович 057-48-71-2- 40
101 Олексіївський навчально — виховний комплекс Первомайської районної державної адміністрації Харківської області Семеруніна Лариса Миколаївна http://olexiivka-prvo-rda.jimdo.com/ 64122 Харківська область, Первомайський район, с. Олексіївка, вул. Кірова, 15 olexey_73@ukr.net Глущенко Наталія Віталіївна 057-48-73-8- 97
102 Печенізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Г.Семирадського Печенізької районної ради Харківської області Строкан Надія Володимирівна http://semyradsky04.at.ua/ Строкан Н.В., тел. 0576561327, pechenegi.school@ukr.net, 62801, вул. Незалежності, 48 смт Печеніги, Печенізький район, Харківська область
103 Гришівський навчально-виховний комплекс Сахновщинської районної ради Харківської області Майборода Ніна Василівна http://hryshivka.edu.kh.ua Поставна Тетяна Олександрівна 0671176126 ninamayboroda55@i.ua 64522 Харківська область, Сахновщинський район, с. Гришівка, вул. Шкільна, буд.15
104 Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сахновщинської районної ради Харківської області Косточка Валентина Олександрівна http://kostiantynivska-zosh.kh.sch.in.ua Леонова Ольга Григорівна 0966001630 kostyantunivkazosh@ukr.net 64531 Харківська область, Сахновщинський район, с. Костянтинівка, вул. Центральна, буд.11
105 Cахновщинська гімназія Сахновщинської районної ради Харківської області Науменко Зінаїда Іллівна http://sakhnov-gymnasium.edu.kh.ua Колєснікова Валентина Микалаївна 0935225307 Suguli_sah@ukr.net 64501 Харківська область, Сахновщинський район, смт. Cах-новщина, вул. Червоноармійсь-ка, буд.14
106 Cахновщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Сахновщинської районної ради Харківської області Прокопенко Сергій Васильович http://sakhnov-school2.edu.kh.ua Штефа Тетяна Віталіївна 0956927957 sahschool2@gmail.com 64501 Харківська область, Сахновщинський район, смт. Сах-новщина, вул. Остапченко, буд.40а
107 Пісочинський колегіум Харківської районної ради Харківської області Роганін Олександр Миколайович http://pisochyn-collegium.edu.kh.ua/ Болотьских Тамара Петрівна, т. 742-72-96, e-mail:pisochin-koleg@ukr.net 62416, Харківська область, Харківський район, сел. Пісочин, вул. Клубна, 5
108 Покотилівський ліцей "Промінь" Харківської районної ради Харківської області Хіменко Тетяна Олексіївна http://promin.edu.kh.ua/ Сичова Катерина Олександрівна, т. 745-62-56, e-mail: pok_licey@ukr.net 62458, Харківська область, Харківський район, смт. Покотилівка, вул. Кооперативна, 20
109 Безлюдівський юридичний ліцей ім. Героя Радянського Союзу І.Я. Підкопая Харківської районної ради Харківської області Пензій Надія Миколаївна http://bezlyudivka-lyceum.edu.kh.ua/ Беляєва Карина Юріївна, т. 749-66-32, e-mail: bezl-ur-lic@ukr.net 62489, Харківська область, Харківський район, сел. Безлюдівка, вул. Перемоги,144-А
110 Мереф`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Харківської районної ради Харківської області Галіченко Наталія Миколаївна http://merefa-school3.edu.kh.ua/ Усіченко Світлана Сергіївна, т. 748-34-87, e-mail: merefa-3@ukr.net 62472 , Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Лесі Українки, 68
111 Мереф`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Харківської районної ради Харківської області Рижкова Тамара Степанівна http://merefa-school6.edu.kh.ua/ Буйнова Ярослава Володимирівна, т. 748-32-90, e-mail: merefa-6@ukr.net 62472, Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. 5 Вересня, 87
112 Мереф`янський медичний ліцей Харківської районної ради Харківської області Коваль Валентина Євгенівна http://merefa-medlyceum.edu.kh.ua/ Педан Таісія Михайлівна, т. 748-33-89, e-mail: merefa-med-lic@i.ua 62472 , Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, 233
113 Бабаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу Потапенка П.О. Харківської районної ради Харківської області Забара Ольга Сергіївна http://babai.edu.kh.ua/ Куценко Ілля Борисович, т. 745-82-94, е-mail: babai-sc@ukr.net 62403, Харківська область, Харківський район, сел. Бабаї, вул. Шевченка, 6
114 Височанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Харківської районної ради Харківської області Шейко Володимир Іванович http://vysokiy-school2.edu.kh.ua/ Лесковська Юлія Вікторівна, т. 746-46-39, е-mail: vis_sc2@ukr.net 62459, Харківська область, Харківський район, сел. Високий, вул. Дружби, 45
115 Зеленогайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області Ящук Євгенія Григорівна http://zelenyihai.edu.kh.ua/ Лесковська Юлія Вікторівна, т. 746-42-68, е-mail: zelena-sc@ukr.net 62460, Харківська область, Харківський район, сел. Високий, вул. Жовтнева, 43
116 Південний ліцей Харківської районної ради Харківської області Скасків Валентина Іванівна http://pivdenne-lyceum.edu.kh.ua/ Зленко Вікторія Русланівна, 746-63-47, e-mail: pivdenne-licey@ukr.net 62461, Харківська область, Харківський район, м. Південне, вул. Бориса Тасуя, 54
116 Роганська гімназія Харківської районної ради Харківської області Міленті Віра Ісмаїлівна http://rogan-gymnasium.edu.kh.ua/ Демиденко Інна Петрівна, т. 740-72-79, e-mail: rog-gimnaz@ukr.net 62481, Харківська область, Харківський район, сел. Рогань, вул. Леніна, 66
117 Будянський ліцей Харківської районної ради Харківської області Федченко Олена Миколаївна http://budy-lyceum.edu.kh.ua/ Кічко Анастасія Олександрівна, т. 746-09-76, e-mail: budi-lic@ukr.net 62456, Харківська область, Харківський район, сел. Буди, вул. Пушкіна, 18
118 Південна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Харківської районної ради Харківської області Ємець Людмила Павлівна http://pivdenne-school2.edu.kh.ua/ Бутова Ольга Вікторівна, т. 746-62-09, e-mail: pivdenna-sc2@ukr.net 62461, Харківська область, Харківський район, м. Південне, вул. Освіти, 32
119 Хорошевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області Гусь Ірина Миколаївна http://horoshevo.edu.kh.ua/ Паточкіна Людмила Петрівна, т. 749-93-67, e-mail: horoshevosc@ukr.net 62466, Харківська область, Харківський район, сел. Хорошеве, вул. Кірова, 30
120 Мереф`янський ліцей ім. Героя Радянського Союзу В.П. Мірошніченка Харківської районної ради Харківської області Панова Валентина Євгенівна http://merefa-lyceum.edu.kh.ua/ Зінченко Оксана Василівна, т. 748-51-14, e-mail: merefa-lic@ukr.net 62473, Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Мірошниченка, 63
121 Коротичанський ліцей Харківської районної ради Харківської області Сиротенко Антоніна Миколаївна http://korotych.edu.kh.ua/ Корякіна Марія Юріївна, т. 742-49-93, e-mail: korotich-lic@ukr.net 62454, Харківська область, Харківський район, сел. Коротич,вул. Леніна, 59-А
122 Кутузівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області Половінченко Леонід Іванович http://kutuzivka.edu.kh.ua/ Баєва Тетяна Володимирівна, т. 747-20-34, e-mail: kutuzivka-sc@ukr.net 62405, Харківська область, Харківський район, с. Кутузівка, вул. Шкільна, 15
123 Мереф`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Харківської районної ради Харківської області Ліннік Алла Миколаївна http://school_merefa1.klasna.com/ Балінт Оксана Миколаївна, т. 748-31-94, e-mail: merefa1@i.ua 62472 , Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Савченка, 25
124 Есхарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чугуївської районної ради Харківської області Гришанова Тетяна Костянтинівна http://eskhar-school.edu.kh.ua/ Лоскутова О.Л. – практичний психолог, 0669192711, eskharschool@ukr.net 63524, смт Есхар, вул.. Леніна, 4
125 Кочетоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чугуївської районної ради Харківської області Солошко Наталія Ігорівна http://kochetoc.klasna.com/ Вавілова Т.С. – педагог-організатор, 0667922159 natali-soloshko@ukr.net 63513, смт Кочеток, вул.. Жовтнева, 18
126 Малинівська гімназія Чугуївської районної ради Харківської області Фендрікова Алла Володимирівна http://malin_gimnazium.klasna.com/ Галушко С.Л. – соціальний педагог, 0995622683, malin_gimnazium@ukr.net 63525, смт Малинівка, вул.. Інтернаціональна, 72
127 Малинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чугуївської районної ради Харківської області Назаренко Василь Павлович http://malynivka-school.edu.kh.ua/ Бєлова С.В. – соціальний педагог, 0500841269, malinovka_2@meta.ua 63525, смт Малинівка, вул.. Дзержинського, б/н
128 Іванівський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області Кобилко Олена Миколаївна http://ivanivka-nvk12.webnode.com.ua/ Каптан Т.М. – практичний психолог, 0959000757, ivanivka_nvk2012@ukr.net 63551, с. Іванівка, вул.. Леніна, 1
129 Шевченківський ліцей Шевченківської районної ради Харківської області Шмігельська Тетяна Вікторівна shevlic@rambler.ru Парфілова Аліна Володимирівна 0636012872 e-mail- parfilova1@mail.ru вул. Радянська 24 смт Шевченкове Шевченківський район Харківська область 63601
130 Шевченківська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Шевченківської районної ради Харківської області Приходько Надія Вікторівна shevch-shkola.ucoz.ua Овчаренко Світлана Юріївна 5-15-93, school1.@ukr.net провулок Шкільний, 12 смт Шевченкове Шевченківський район Харківська область 63601
131 Старовірівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені двічі Героя Радянського Союзу А.Г.Кравченка Шевченківської районної ради Харківської області Миколаєнко Людмила Олександрівна. starshkola.webnode.com.ua Крохмальна Людмила Іванівна 0958046371, starshkola@ukr.net Вул. Шкільна, буд. 60-А с. Старовірівка Шевченківський район Харківська область 63631
132 Ізюмськагімназія № 1 Ізюмськоїміської ради Харківськоїобласті Стукаленко Дмитро Яковлевич http://izyum-gimnaziya1.klasna.com/ Адіханян К.О. 099-64-35-666 izyum_gimnaziya1@ukr.net 64300 Харківська область, м.Ізюм вул.Соборна, 1,
133 Ізюмськазагальноосвіт-ня школа І-ІІІ ступенів № 2 Ізюмськоїміської ради Харківськоїобласті Гожа Любов Анатолиевна http://izosh2_izum.klasna.com/ ЛєхтєровІгорСтаніславов-ич 0-5743-2-21-46 izosh2@ukr.net Харківська область, м.Ізюм, вул.Кірова, 12 64300,
134 Ізюмськагімназія № 3 Ізюмськоїміської ради Харківськоїобласті Вербенко Сергій Борисович http://gimnazij3.klasna.com Адамов Всеволод Ігорович 0953991330 izum_gimnazij_3@ukr.net 64300 Харківська область, м.Ізюм вул.К.Орлова, 5-а,
135 Ізюмськазагальноосвіт-ня школа І-ІІІ ступенів № 4 Ізюмськоїміської ради Харківськоїобласті Вєтрова Наталя Миколаївна izumschool_4.at.ua Говтва В.В. 095-312-95-84, sekretar.izosh4@gmail.cоm 64300 Харківська область, м.Ізюмвул.Старопоштова, 22, 64300
136 Ізюмськазагальноосвіт-ня школа І-ІІІ ступенів № 5 Ізюмськоїміської ради Харківськоїобласті Савченко Любов Григорівна izosh5@ukr.net СкрипникОленаВалеріївна 0-5743-2-30-17 izosh5@ukr.net 64300 Харківськаобласть, м.Ізюм, пр-т Леніна, 57,
137 Ізюмськазагальноосвіт-ня школа І-ІІІ ступенів № 6 Ізюмськоїміської ради Харківськоїобласті Полешко Лариса Вікторівна іzumschool6.klasna.com ТрухманОленаВолодимир-івна, 0502284913 izumschool@ukr.net, 64300 Харківська область, м.Ізюм , вул.Червонопрапорна, 26,
138 Ізюмськазагальноосвіт-ня школа І-ІІІ ступенів № 10 Ізюмськоїміської ради Харківськоїобласті Івженко Борис Михайлович Відсутній СамарченкоТетянаМиколаївна 0953504523 shkola.102011@ukr.net 64300 Харківська область, м.Ізюм пров.Чапаєва, 134
139 Ізюмськазагальноосвіт-ня школа І-ІІІ ступенів № 11 Ізюмськоїміської ради Харківськоїобласті Андрушок Олена Миколаївна http://iziumschool112.wix.com/school11 ГрозьОленаОлександ-рівна 05743-5-44-80 iziumschool11@ukr.net 64300 Харківська область, м.Ізюм, вул. Петровського, 35-А,
140 Ізюмськазагальноосвіт-ня школа І-ІІІ ступенів № 12 Ізюмськоїміської ради Харківськоїобласті Рябенко Ірина Володимирівна http://school12.net/ Рябенко ІринаВолодими-рівна 0-5743-2-88-22 school12izyum@ukr.net 64300 Харківська область, м.Ізюм, вул. Педагогічна, 4
141 Куп’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Куп’янської міської ради Харківської області Лакішек Людмила Олександрівна http://school6.h16.ru/ Рязанова Валентина Тарасівна, Роб.тел (05742)5-35-94 моб.066-624-18-17; zos6@goroo.org.ua Вул. Гоголя,4 М. Куп’янськ Харківська область 63705
142 Куп’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Куп’янської міської ради Харківської області Шляхова Зоя Володимирівна http://kup11school.jimdo.com Бітюцька Олена Леонідівна, 0990143710 zos11@goroo.org.ua 63734, Харківська обл., м. Куп‘янськ, смт. Ківшарівка,
143 Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області Чуб Світлана Володимиріва kupiansk-gymnasium1.edu.kh.ua Аліфиренко Тетяна Миколаївна, 0668106122, Gimn1@goroo.org.ua 63700 Харківська обл. м. Куп’янськ, вул. Харківська, 26
144 Куп’янська гімназія №2 Куп’янської міської ради Харківської області Богданова Любов Петрівна gimn2.s.goroo.org.ua Підлубна Наталя В’ячеславівна 0669932944 podnata@i.ua ІІ мікрорайон, смт. Ківшарівка, м. Куп'янськ, Харківська область, Україна, 63736,
145 Куп’янський навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія №3» Роганіна Людмила Іванівна kupnvk3.ucoz.ua Промська Олена Володимирівна 4 26 77 e-mail: gimn3@goroo.org.ua 63709 м. Куп’янськ, смт. Куп’янськ-Вузловий вул. Дарвіна 35
146 Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Лозівської міської ради Харківської області Карась Віктор Григорович http://school1loz.clan.su Козлова Анна Володимирівна, практичний психолог 050159 38 09 lozovazosh1@gmail.com 64606, Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 5, буд. 3
147 Лозівський ліцей № 4 Лозівської міської ради Харківської області Шалімова Вікторія Іванівна http://loz-licej-4.ucoz.ua Запара Дар’я Станіславівна, тел. 0506172617 е-mail: lizey4@ukr.net 64604, Харківська область, м. Лозова, м-н 4 буд. 45
148 Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Лозівської міської ради Харківської області Шпортюк Наталія Дмитрівна http://lozschool12.ucoz.ua Миргородська Ніна Іванівна, заступник з навчально-виховної роботи м.т.0501475107 e- mail:рс_1@meta.ua 64604, Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 1
149 Люботинська гімназія № 1 Люботинської міської ради Харківської області Заяць Катерина Абрамівна http://lubotin-gymnasium1.edu.kh.ua Зінченко Наталія Миколаївна, 0934181214, zinchenko_nataliya@meta.ua 62433, Харківська область м.Люботин, вул. Шевченка, 19
150 Люботинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Люботинської міської ради Харківської області Мельник Наталія Олександрівна http://lubotin-school3.ucoz.ua/ Бардакова Світлана Михайлівна, 067-609-13-83 school3_lub@ukr.net 62433, Харківська область. м.Люботин, вул.Миру, 35
151 Люботинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Люботинської міської ради Харківської області Найпак Юрій Іванович http://lubot4.pp.ua Мозговий Сергій Володимирович тел. 741-16-10 lub_school_4@ukr.net 62433 Харківська обл. м.Люботин вул..Шкільна, 54
152 Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Первомайської міської ради Харківської області Стоцька Оксана Анатоліївна school5p.in.ua Люлька Алла Вікторівна (05748) 3-32-31 school-5p@ ukr.net 64102, Харківська обл., м.Первомайський, вул. Кондратьєва, буд. 1
153 Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Первомайської міської ради Харківської області Спінчевська Лідія Ростиславівна pervsc6.ucoz.ua Криловецька Наталя Володимирівна (05748) 3-43-11 psh6_21@ ukr.net 64102, Харківська обл., м.Первомайський, 3 мікрорайон, вул. Кондратьєва
154 Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Первомайської міської ради Харківської області Терещенко Галина Василівна school7.ucoz.ua Шевченко Наталя Олександрівна (05748) 3-23-45 tgw7@ukr.net 64102, Харківська обл., м.Первомайський, 4 мікрорайон
155 Чугуївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 Чугуївської міської ради Харківської області Маланіна Людмила Володимирівна http://chuguiv-school7.edu.kh.ua/ Кривенець Ірина Володимирівна 050-658-03-69, 057462-33-40, м. Чугуїв, площа Матросова, 7
156 Чугуївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Чугуївської міської ради Харківської області Висоцький Микола Ілліч http://school8.ahosting.net.ua/ Романова Наталія Вікторівна, тел..0574624315, м. Чугуїв, вул. Якіра, 8
157 Чугуївський навчально-виховний комплекс № 6 імені тричі Героя Радянського Союзу І.М. Кожедуба Чугуївської міської ради Харківської області Єрошенко Юлія Павлівна http://nvk6.chuguev.net/ Кушнарьова Олена Володимирівна, тел..0574623476, м. Чугуїв, м-н “Авіатор”, 58А
158 Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської області» Коршак Олена Анатоліївна nvk15.klasna.com Лісова Анжела Едуардівна, 93-20-12 org_nvk15@kharkivosvita.net.ua 61089, м.Харків, вулиця12 Квітня, 14
159 Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №75 Харківської міської ради Харківської області Каптан Тетяна Миколаївна school75.klasna.com Зеленова Анастасія Іванівна, 99-01-85 sch75@kharkivosvita.net.ua 61189, м.Харків, вулиця Шарікова, 46
160 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №118 Харківської міської ради Харківської області Заковоротня Валентина Анатоліївна school118.mirshkol.com Кисіль Юлія Олександрівна, 99-01-10 sch118@kharkivosvita.net.ua 61106, м.Харків, вулиця Роганська, 17
161 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №168 Харківської міської ради Харківської області Корнійчук Любов Миколаївна school168.klasna.com Мірошниченко Наталія Леонідівна, 396-16-57 sch168@kharkivosvita.net.ua 61143, м.Харків, вулиця Велика Кільцева, 12
162 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №54 Харківської міської ради Харківської області Якименко Марина Олександрівна school54.edu.kh.ua Бутко Марина Володимирівна 735-23-17 sch54_okt@ukr.net 61011, м. Харків, вул. Богомольця, 4
163 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №59 Харківської міської ради Харківської області Лебедєва Вікторія Олександрівна school59.edu.kh.ua Вознюк Марія Михайлівна 733-01-92 school59_okt@ukr.net 61126, м. Харків, пров. Чаплигінський, 12
164 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №137 Харківської міської ради Харківської області Гоцкало Алла Вікторівна school137.edu.kh.ua Маркова Олена Теймуратівна 376-21-68 School-137@ukr.net 61020, м. Харків, вул. Конотопська, 48
165 Харківська гімназія №1 Харківської міської ради Харківської області Романова Олена Володимирівна gimnasium1.klasna.com/ Т.в.о. Романова Олена Володимирівна, gimn_1@ukr.net 61002, м. Харків, вул.Манізера (Красіна), 12
166 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романова Людмила Вікторівна school5.klasna.com/ Романова Людмила Вікторівна, 700-46-91, school5.08@ukr.net 61002, м. Харків, вул. Іванова 19/21
167 Харківська спеціалізована школа I-III ступенів №17 Харківської міської ради Харківської області Касеко Ірина Ігорівна sch17.klasna.com/ Касеко Ірина Ігорівна, 68-72-96, mailto:sch17@kharkivosvita.net.uasc17@ukr.net 61168, м.Харків, вул.Ак.Павлова, 313-В
168 Харківська гімназія №55 Харківської міської ради Харківської області Дементьєва Ірина Павлівна school55.klasna.com/ Дементьєва Ірина Павлівна, 68-65-37, gymnasium55@ukr.net 61168, м. Харків, вул. Валентинівськая (Блюхера), 13-Д
169 Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області Гряник Олександр Григорович school62.klasna.com/ Гряник Олександр Григорович, 335-19-60, sch62@ukr.net 61108, м. Харків, пр. Академіка Курчатова, 23
170 Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №158 Харківської міської ради Харківської області» Назарова Ольга Володимирівна school158.klasna.com/ Назарова Ольга Володимирівна, 68-14-74, sch_158@ukr.net 61184, м. Харків, вул.Леся Сердюка (Командарма Корка), 46
171 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 Харківської міської ради Харківської області Івахненко Лариса Василівна school44edu.kh.ua Георгієвська Ганна Андріївна, практичний психолог, (0572)52-01-39 sch44@kharkivosvita.net.ua 61105 м.Харків, вул. Костичева, б.2
172 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 60 Харківської міської ради Харківської області Пескова Олена Володимирівна school60.edu.kh.ua/ Торгонська Наталія Петрівна, к.т. 0991210425 sch60@kharkivosvita.net.ua 61162 м. Харків, вул. Ньютона 131,
173 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68 Харківської міської ради Харківської області Бутівченко Вікторія Віталіївна school68.edu.kh.ua Устименко Алевтина Олексіївна, т.52-10-40, sch68@kharkivosvita.net.ua 61124 м. Харків, вул. Зернова, 12а
174 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 78 Харківської міської ради Харківської області Бендюк Олександр Анатолійович school78.edu.kh.ua Бендюк Олександр Анатолійович 97-31-27 sch78@kharkivosvita.net.ua 61128 м.Харків, проїзд Садовий,7
175 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 91 Харківської міської ради Харківської області Топоркова Наталія Семенівна school91.edu.kh.ua Горбаньова Валентина Миколаївна тел. 97-31-95 sch91@kharkivosvita.net.ua 61100 м. Харків, проїзд Садовий, 18 Б
176 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 95 Харківської міської ради Харківської області Мерзлякова Наталія Володимирівна school95.edu.kh.ua/ Закора Тетяна.Тадеушівна. Моб.телефон 068 9203458 zakora.t@mail.ru▼ 61096 м. Харків, вул. Ньютона, 137
177 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 102 Харківської міської ради Харківської області Голенкова Ольга Миколаївна school102.edu.kh.ua/ Сиденко Галина Вікторівна, тел. 067-917-81-56 cgalina.12@mail.ru 61105 м. Харків, вул., Киргизька, 3.
178 Комунальний заклад «Харківський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» №8 Харківської міської ради Харківської області Гутник Юлія Анатоліївна school8.edu.kh.ua/ Кузіна Олена Леонідівна, т. 738-00-26, 738-75-86, 738-12-41, sch8@kharkivosvita.net.ua м. Харків, Салтівське шосе, 61
179 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 Харківської міської ради Харківської області Черкасова Наталія Володимирівна school25.edu.kh.ua/ Бандура Вячеслав Валерійович, т. 365-31-14, 364-51-08, sch25@kharkivosvita.net.ua м. Харків, пр-т Тракторобудівників, 87-В
180 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №42 Харківської міської ради Харківської області Лисицина Валентина Юріївна school42.edu.kh.ua/ Нагорна Інна Анатоліївна, т. 365-08-26, sch42@kharkivosvita.net.ua м. Харків, вул. Світла, 39-А,
181 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №56 Харківської міської ради Харківської області Ольховська Ольга Григорівна school56.edu.kh.ua/ Ярова Діана Володимирівна, т. 364-12-46, 364-10-38, sch56@kharkivosvita.net.ua м. Харків, вул. Світла, 9
182 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №58 Харківської міської ради Харківської області Осипенко Олександр Анатолійович school58.org/ Панчук Олена Анатоліївна, т. 62-01-54, sch58@kharkivosvita.net.ua м. Харків, пр-т Ювілейний, 53,
183 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №98 Харківської міської ради Харківської області Меньшиков Андрій Миколайович school98.edu.kh.ua/ Петренко Римма Юріївна, т. 62-60-22, sch98@kharkivosvita.net.ua м. Харків, вул. Писемського, 5
184 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №111 Харківської міської ради Харківської області Савинська Любов Ігорівна school111.edu.kh.ua/ Младенова Ірина Юріївна, т. 65-07-65, sch111@kharkivosvita.net.ua м. Харків, вул. Бучми, 18-Д
185 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №123 Харківської міської ради Харківської області Макаренко Валентина Миколаївна school123.edu.kh.ua/ Мікуліна Тетяна Олександрівна, т. 68-43-00, sch123@kharkivosvita.net.ua м. Харків, вул. Академіка Павлова, 142-А
186 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №128 Харківської міської ради Харківської області Тахтаулова Олена Олександрівна school128.edu.kh.ua/ Сиротіна Євгенія Олександрівна, т. 62-80-59, sch128@kharkivosvita.net.ua м. Харків, вул. Тимурівців, 72-Б
187 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №138 Харківської міської ради Харківської області Кузнецова Любов Володимирівна school138.edu.kh.ua/ Звягінцева Тетяна Єгорівна, т. 62-01-61, sch138@kharkivosvita.net.ua м. Харків, вул. Роберта Ейдемана, 6
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №140 Харківської міської ради Харківської області Токаренко Тетяна Олексіївна school140.edu.kh.ua/ Сушко Вікторія Вікторівна, т. 65-09-40, sch140@kharkivosvita.net.ua м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 61
188 Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської області Проценко С.П. school11.klasna.com Проценко С.П. 392 13 47 scholl_11@ukr.net 61082 м.Харків, вул. Василя Мельникова,7
189 Харківська гімназія №14 Харківської міської ради Харківської області Шкурапет Н.І. gymn14.klasna.com Шкурапет Н.І. 711 75 44 inbox@gymn14.net 61171 м.Харків, вул. Амосова,20
190 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38 Харківської міської ради Харківської області Колесникова О.В. sch38.kharkivosvita.net.ua Колесник Н.М. 392 01 95 sosh38@ukr.net 61091 м.Харків, вул. Харківських дивізій, 15/1
191 Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №61 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу І.О. Танкопія» Веремко К.І. school61.klasna.com Александров Г.М. 779 74 52 sch61@ukr.net 61091 м.Харків, вул. Танкопія, 19/4
192 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області Богач Г.В. school72.klasna.com Богач Г.В. 94 36 38 schooll_72@ukr.net 61099 м.Харків, пр.Московський,246
193 Харківська гімназія №13 Харківської ради Харківської області Нев’ядомська Тетяна Володимирівна www.gymnasium13.edu.kh.ua Балинська Марина В’ячеславівна 712–23–42 (гімназія) 0634183007(особистий), shoo-13@ukr.net marinabalinskaya@yandex.ru 61052, м. Харків, вул. Благовіщенська, 36
194 Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №18 Харківської міської ради Харківської області Стеценко Ірина Юріївна school18.klasna.com Курченко Надія Олексіївна 372-41-30 0675463164 school18@osvita.kh.ua 61093, м. Харків, вул. Іллінська, буд. 40
195 Харківська гімназія № 86 Харківської міської ради, Харківської області Нейман Світлана Сергіївна school86.klasna.com Коваль Алла Володимирівна 372-11-67 school86@osvita.kh.ua 61177, м. Харків пров. І-й Золочівський, буд. 3
196 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 Харківської міської ради Харківської області Федяй Сергій Олександрович school48.klasna.com/ Ковальова К.В. 725-20-24 sch48@kharkivosvita.net.ua 61109 м.Харків, вул.Тернопільська ,19
197 Харківська спеціалізована школа І-ІІІ №66 Харківської міської ради Харківської області Подшивалова Наталія Миколаївна school66.klasna.com/ Печерська Ніна Михайлівна, 093-95-31-658, sch66kharkiv@i.ua 61009 м.Харків, пр. Гагаріна,260
198 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №120 Харківської міської ради Харківської області Колісник Інна Адольфівна school120.klasna.com/ Дядик Анастасія Сергіївна, 733-04-63, sch120@kharkivosvita.net.ua 61010 м.Харків, вул.Примакова,8
199 Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №106 Харківської міської ради Харківської області ім. В.О.Кисіля» Бондаренко Тетянаа Олександрівна school106.edu.kh.ua Журавльова Н.В., 0938192965, nadya781@mail.ru Вул. Клочківська, 195-В, м. Харків, 61145
200 Харківська гімназія №116 Харківської міської ради Харківської області Бугакова Оксана Володимирівна Gymnasium116.edu.kh.ua Касперчук А,О., 702-08-23, sch116@kharkivosvita.net.ua Вул.Культури, 22, м.Харків, 61058
201 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №117 Харківської міської ради Харківської області Волкодав Світлана Анатоліївна school117.edu.kh.ua Пудова Н.О., 050-984-56-73, sch117@kharkivosvita.net.ua вул. Шекспіра, 20, м.Харків, 61072
202 Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №132 Харківської міської ради Харківської області Симоненко Ніна Іванівна school132edu.kh.ua Брянська Н.С., 0672863224, sc132dzr@ukr.net вул. Новгородська,1, м. Харків, 61145
203 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №146 Харківської міської ради Харківської області Басова Інна Вікторівна school146.edu.kh.ua Чемова Ірина Миколаївна 3362139, sch146@kharkivosvita.net.ua м. Харків, 61202 вул.Л.Свободи 37 - Б
204 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №147 Харківської міської ради Харківської області Малюк Олена Олександрівна school147.edu.kh.ua Карєва Т.М., 0507110285, sc147dzr@ukr.net Пр. Перемоги, 68-Д, м. Харків, 61204
205 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №150 Харківської міської ради Харківської області Аркуша Людмила Іванівна school150.edu.kh.ua Вовк О.О., 342-26-17, lena_vovk@ukr.net Вул.Ахсарова, 3-а, м.Харків , 61202
206 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №159 Харківської міської ради Харківської області Туль Тетяна Михайлівна school159.edu.kh.ua Просяник Н.Г., 067-90-85-344, sch159@kharkivosvita.net.ua Пр.Перемоги, 67-Б, м.Харків , 61 174
Дошкільні навчальні заклади
1 Андріївський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Андріївської селищної ради Балаклійського району Протопопова Тамара Савалонівна http://andriivka-dnz1.edu.kh.ua/ Протопопова Тамара Савалонівна тел. сл. 41-1-61 protopopova_tamara@mail.ua 64220 Балаклійський р-н смт. Андріївка, вул. Інтернаціональна, б.7
2 Балаклійський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №4 Балаклійської міської ради Колташова Олена Петрівна http://balakliya-dnz4.edu.kh.ua/ Колташова Олена Петрівна тел. сл..5-15-78 dnz4.balaklieia@ukr.net 64200 м. Балаклія, вул. Алієва, б. 128
3 Балаклійський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 Балаклійської міської ради Федоренко Наталія Анатоліївна http://balakliya-dnz7.edu.kh.ua/ Федоренко Наталія Анатоліївна тел. сл. 5-14-18 dnz7solnyshko@gmail.com 64200 м. Балаклія, вул. Куйбишева, б.23
4 Савинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1Савинської селищної ради Балаклійського району Тимофієнко Олена Василівна __________ ТимофієнкоОлена Василівна тел. сл. 3-11-76 lehusia@gmail.com 64270 Балаклійський р-н смт. Савинці, вул.20 Гвардійської дивізії, б. 4
5 Червонодонецький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 Червонодонецької селищної ради Балаклійського району Шадчинева Олександра Володимирівна http://chervonodon-dnz2.edu.kh.ua/ Шадчинева Олександра Володимирівна тел. сл. 99-7-78 cherdnz2@ukr.net 64250 Балаклійський р-н смт. Червоний Донець, ул. Спортивна, б.5а
6 Барвінківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Промінець» Барвінківської міської ради Харківської області Шевченко Ірина Володимирівна --- ШевченкоІринаВолодимирівна, 4-12-03, моб.: 0951864512, barv.dnz1@yandex.ru Вул. Червонозаводська, 12 м. Барвінкове, Харківська обл., 64703
7 Барвінківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 «Золотий ключик» Барвінківської міської ради Харківської області Шаповалова Ганна Петрівна --- Шаповалова Ганна Петрівна, 4-29-98, 4-10-76, ya.detskiy-sad3@yandex.ru Вул. 50 років Радянської України, 132, м. Барвінкове, Харківська обл., 64701
8 Барвінківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 «Сонечко» Барвінківської міської ради Харківської області Давидченко Марина Валеріївна --- Давидченко Марина Валеріївна,4-42-21, моб.: 0956127206 Вул. Ломоносова, 9 м. Барвінкове, Харківська обл., 64703
9 Самійлівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Самійлівської сільської ради Близнюківського району Харківської області Шубна Лариса Володимирівна http://samiylivka-dnz. edu.kh.ua Шубна Лариса Володими-рівна, 099-78-42-778 krivich-77@mail.ru 64840, Близнюків-ський р-н, с. Самійлівка, вул. Шевченка, 29
10 Новонадеждинський дошкільний навчаль-ний заклад (ясла-садок) Новонадеждинської сільської ради Близнюківського району Харківської області Боровик Тетяна Юріївна Боровик Тетяна Юріївна, 050-900-72-19 nnadejdynska @ukr.net 64814, Близнюків-ський р-н, с. Новона-деждине, вул. Заводська, 35
11 Садовський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Веселка» Близнюківської селищної ради Близнюківського району Харківської області Будаква Наталія Георгіївна dnz-veselka.com.ua Будаква Наталія Георгіївна, 099-96-55-846 nataliyabudakva @gmail.com 64809, Близнюків-ський р-н, с. Садове, пр. Притули, 9
12 Надеждинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Надеждинської сільської ради Близнюківського району Харківської області Рубан Наталія Анато-ліївна Рубан Наталія Анатоліївна, 095-05-25-494 b.ruban @inbox.ru 64813, Близнюків-ський р-н, с. Надеждине, вул. Шкільна, 2
13 Богодухівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№8 „Казка” Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської Мовчан Тамара Володимирівна bogod-rono.at.ua Мовчан Тамара Володимирівна (05758) 3-40-20 pr.bogod@osvitakh.org.ua пр. Робочий, 11а м.Богодухів, Харківська обл. 62103
14 Богодухівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№9 „Берізка” Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області Кудленок Юлія Віталіївна bogod-rono.at.ua Кудленок Юлія Віталіївна (05758) 3-20-75 pr.bogod@osvitakh.org.ua вул.Чапаєва,4 м.Богодухів, Харківська обл. 62103
15 Богодухівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№7 „Теремок” Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області Назаренко Наталія Василівна bogod-rono.at.ua Назаренко Наталія Василівна (05758) 3-32-58 pr.bogod@osvitakh.org.ua вул. 8-го Мехкорпуса, 6, м.Богодухів, Харківська обл. 62103
16 Полково-Микитівський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) загального типу комунальної власності Полковомикитівської сільської ради Богодухівського району Харківської області Васильченко Олена Юріївна bogod-rono.at.ua Васильченко Олена Юріївна 0999229342 pr.bogod@osvitakh.org.ua вул.Тельмана,41- б с.Полкова Миктівка, Богодухівський р-н Харківська обл. 62130
17 Борівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 Борівської селищної ради Борівського району Харківської області Сидоренко Ольга Михайлівна http:// dnz1berizka. nethouse.ua Сидоренко Ольга Михайлівна 095-217-74-92 dnz1berizka@ukr.net 63801 Харківська область Борівський район сел.Борова вул.Поштова,4
18 Борівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 «Золота рибка» Борівської селищної ради Борівського району Харківської області Придатько Ніна Григорівна http://borova-dnz.at.ua/ Чапелько Любов Олександрівна 066-599-27-29 pridatkon@mail.ua 63801 Харківська область Борівський район сел.Борова,14-й квартал,буд.12-А
19 Гороховатський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» Гороховатської сільської ради Борівського району Харківської області Сикало Наталія Євгеніївна http://gorohovatka.io.ua/ Сикало Наталія Євгеніївна 095-317-74-35 gorokhovatka@ukr.net evgenij-sykalo@yandex.ru 63822 Харківська область Борівський район с.Гороховатка вул.Центральна,26
20 Піско-Радьківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Піско-Радьківської сільської ради Борівського району Харківської області Шерстюк Валентина Михайлівна http://peskischool.zz.mu/ Шерстюк Валентина Михайлівна 050-103-17-26 "Анютка Ганусич" 63832 Харківська область Борівський район с.Піски Радьківські вул.Центральна,20-А
21 Валківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Веселка” Валківської міської ради, Валківського району Харківської області Бородіна Ірина Володимирівна http://veselka5.klasna.com Бородіна Ірина Володимирівна, (05753) 5-13-00, veselka-valky@yandex.ua 63002 Харківська область, м.Валки, вул. Торгова, 5
22 Валківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Яблунька” Валківської міської ради, Валківського району Харківської області Крупка Ніна Миколаївна http://yablunkadnz.klasna.com Крупка Ніна Миколаївна, (05753) 5-12-73, nina-krupka@mail.ua 63001 Харківська область, м.Валки, вул. Маяковського, 18
23 Старомерчицький дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) “Золотий півник” Старомерчицької селищної ради Валківського району Харківської області Чернова Олена Олексіївна http://zolpivnik.wordpress.com Чернова Олена Олексіївна, (05753) 6-66-67, chernovazavizion@gmail.com 63011 Харківська область, Валківський район, сел.Старий Мерчик вул.Театральна, 41
24 Міловський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) "Веселка" Міловської сільської ради Харківської області Ханіна Ольга Михайлівна dnz-weselka.ucoz.ua Ханіна Ольга Михайлівна, 78-2-31, hanina2016@ukr.net Харківська обл., Великобурлуцький р-н, с. Мілове вул.. Леніна, 84,
25 Великобурлуцький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Сонечко" Великобурлуцької районної ради Харківської області Носач Вікторія Іванівна https://vburluk-dnz.edu.kh.ua Ворошило Віта Миколаївна, 5-45-08 viktoria.nosach@ukr.net Харківська обл., Великобурлуцький р-н, смт Великий Бурлук, мікрорайон 1, будинок 11,
26 Вовчанськийдошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №2 Вовчанської міської ради Вовчанського району Харківської області Пісоцька Інна Геннадіївна - ПісоцькаІнна Геннадіївна, (057) 4-26-28 Пров.Нижній, 13, м.Вовчанськ, Харківська обл. 62501
27 Вовчанськийдошкільний навчальний заклад (ясла- садок) №1 Вовчанської міської ради Вовчанського району Харківськоїобласті Плужнікова Лариса Миколаївна http://vovdnzl.wix.com/start soneshkosadok@gmail. com Дерев’янкоСвітлана Вікторівна, (057) 4-23-45 Вул.Пролетарське поле, 11 м.Вовчанськ. Харківська обл. 62501
28 Вовчанськийдошкільний навчальний заклад №7 (ясла- садок) Вовчанськоїміської ради Вовчанського району Харківськоїобласті Грабар Ганна Вікторівна - (057) 4-35-55 Гужа ІннаМиколаївна Вул.Гоголя,28, м.Вовчанськ , Харківська обл. 62503
29 Вільчанськийдошкільний навчальний заклад (ясла- садок) «Малятко» Вільчанськоїселищної ради Вовчанського районуХарківськоїобласті Невмержицька Галина Сергіївна - Невмержицька Галина Сергіївна, 7-62-17 Вул.Леніна, 34-б, смт. Вільча, .Вовчанський р-н , Харківська область, 62500
30 Старосалтівський дошкільнийнавчальний заклад (ясла-садок) загального типу «Барвінок- 100» Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківськоїобласті Курсачова Галина Северинівна - barvynok100@yandex.ua, Цибуковська Наталя Олександрівна, 6-13-24 Вул.Садова, 87 -А, смт.СтарийСалтів Вовчанський р-н , Харківська обл. 62561
31 Дворічанський ДНЗ (ясла-садок) № 1 «Колосок» Дворічанської селищної ради Харківської області Тріщова Тетяна Миколаївна Сторінка на Web-сайті: http://dvorichna-vo.at.ua Тріщова Тетяна Миколаївна (05750)76253 62700, Харківська обл., смт. Дворічна, вул. Слобожанська, 62
32 Вільшанський ДНЗ (ясла-садок) «Дзвіночок» Вільшанської сільської ради Харківської області Голубенко Ніна Тихонівна Сторінка на Web-сайті: http://dvorichna-vo.at.ua Голубенко Ніна Тихонівна (05750)75281 62732, Харківська обл., с. Вільшана, вул. Миру, 108
33 Дергачівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Калинка» комбінованого типу Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області Дробот Валентина Миколаївна http://osvita-dergachi.edu.kh.ua/doshkljn_navchaljn_zakladi/dnz/kalinka/ Дробот Валентина Миколаївна, 05763-3-00-81 dnz-kalinka@ukr.net 62300 вул. 1 Травня, буд.27, м. Дергачі, Дергачівський р-н, Харківська обл
34 Дергачівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 «Сонечко» комбінованого типу Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області Насіка Раїса Миколаївна http://osvitadergachi.edu.kh.ua/ doshkljn_navchaljn_zakladi/dnz/sonechko/ Насіка Раїса Миколаївна, 05763-3-11-41 sonechko3dnz@ukr.net 62302, пров. Заводський, буд. 1, м. Дергачі, Дергачівський р-н Харківська область
35 Малоданилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Дзвіночок» комбінованого типу Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області Остапенко Надія Тимофіївна http://osvita-dergachi.edu. kh.ua/doshkljn_navchaljn_zakladi/dnz/mj_rdnij_dzvnochok/ Остапенко Надія Тимофіївна, 05763-57-587, dnz-dzvinochok@ukr.net 62341, вул..Академічна, буд. 35, смт Мала Данилівка, Дергачівський р-н Харківська область
36 Пересічанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» комбінованого типу Пересічанської селищної ради Дергачівського району Харківської області Олійник Надія Степанівна http://osvita-dergachi.edu. kh.ua/doshkljn_navchaljn_zakladi Олійник Надія Степанівна, 05763-44-329, gogorishvily@ukr.net 62364, вул. Шота Гогоришвілі, буд. 1а, смт Пересічне, Дергачівський р-н, Харківська область
37 Солоницівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) „Веселі чоловічки” комбінованого типу Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області Пенделя Валентина Михайлівна http://solonicevka-dnz1.edu.kh.ua Пенделя Валентина Михайлівна, 05763-72-2-91 veselhel1@ukr.net 62370, вул. Пушкіна 1а смт. Солоницівка, Дергачівський р-н, Харківська обл.
38 Зачепилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ромашка» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області Шестунова Ірина Михайлівна http://zacheposvita.ucoz.ua/ Шестунова Ірина Михайлівна (05761) 5 11 42 м.т.: 0667839114 pr.zachepilovka@osvitakh.org.ua вул. Радянська, 61 сел. Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області 64400
39 Миколаївський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Вишенька» Миколаївської сільської ради Зачепилівського району Харківської області Кузьменко Надія Василівна http://zacheposvita.ucoz.ua/ Кузьменко Надія Василівна (05761) 5 36 76 м. т.: 0999443532 pr.zachepilovka@osvitakh.org.ua вул. Харківська с. Миколаївка Миколаївської сільської ради Зачепилівського району Харківської області 64423
40 Комсомольський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області Дерега Ірина Василівна http://sadik1.klasna.com/ Дерега Ірина Василівна (05747).5-38-49 dnz1-ksm@i.ua 63460 Харківська область, Зміївський район, сел. Комсомольське, вул. Леніна, 11
41 Зміївський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 Зміївської міської ради Зміївського району Харківської області Бондаренко Юлія Володимирівна http://zmiyev-dnz2.ucoz.ua/ Бондаренко Юлія Володимирівна (05747) 3-20-58 dnz2-zm@i.ua 63400 Харківська область, м. Зміїв, вул. 50років Комсомолу, 61
42 Золочівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 Золочівської селищної ради Золочівського району Харківської області Рябченко Олена Владиславівна http://zolochivedu.klasna.com/uk/site/dnz-1.html Рябченко Олена Владиславівна, тел. (264)5-10-92, zolochiv.dnz1@yandex.ua 62203, смт Золочів, пров. Лермонтова, 1, Золочівського району Харківської області
43 Золочівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 Золочівської селищної ради Золочівського району Харківської області Тішкова Людмила Степанівна http://zolochivedu.klasna.com/uk/site/dnz-2.html Тішкова Людмила Степанівна, тел. (264)5-11-82, zolochiv-sad2@mail.ua 62203, смт Золочів, вул. 8-Березня, 1, Золочівського району Харківської області
44 Бугаївський навчально-виховний комплекс Ізюмської районної ради Харківської області Веприцька Ніна Іллівна http://bugasvskiynvk.ucoz.ua/ Кохан Олена Володимирівна, 0994651753 buhaivskyi.nvk@gmail.com 64320, Харківська обл., Ізюмський р-н, с.Бугаївка, пл.Центральна,12
45 Кам'янський навчально-виховний комплекс Ізюмської районної ради Харківської області Перепелиця Наталія Валеріївна http://kamjanskij-nvk.webnode.com.ua/ Дуванська Жанна Костянтинівна 0500649062 kamyanskijnvk@gmail.com 64341, Харківська обл., Ізюмський р-н, с.Кам’янка, вул.Шкільна, 12
46 Капитолівський навчально-виховний комплекс Ізюмської районної ради Харківської області Журавльова Тетяна Павлівна http://kapitol-nvk.at.ua/ Солодовник Надія Володимирівна 0953623842 kapitolivka_zosh@ukr.net 64319, Харківська обл., Ізюмський р-н, с.Капитолівка, вул.Перемоги, 4
47 Липчанівський навчально-виховний комплекс Ізюмської районної ради Харківської області Чумак Роман Олександрович http://lipchanovka.ucoz.org/ Костенко Яна Анатоліївна 0501867391 lipchanivka@gmail.com 64331, Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Липчанівка, вул.Миру, 1
48 Кегичівський дошкільний навчальний заклад №2 (ясла-садок) комунальної власності Кегичівської селищної ради Кегичівського району Харківської області Устименко Крістіна Юріївна http://kegdnz2.at.ua/ Подчерніна Наталія Станіславівна моб. тел.0954154691 super_dnz2@ukr.net вул..Мічуріна,1 смт.Кегичівка Кегичівський район Харківська область 64003
49 Чапаєвський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комунальної власності Чапаєвської селищної ради Кегичівського району Харківської області Клименко Тетяна Олексіївна http://shapaevo-sadok.ucoz.ua/ Стельмах Валентина Миколаївна моб.тел.0980924112 chapaevodnz@ukr.net вул..50 років Жовтню 5 смт. Чапаєве Кегичівський район Харківська область 64020
50 ДНЗ Шелестівського НВК Непомяща Світлана Анатоліївна http://sheles-nvk.ucoz.ua/index/ doshkilnij_navchalnij_zaklad/0-153 Непомяща Світлана Анатоліївна 0576653523 shelestovenvk@ukr.net 63131 Харківська область Коломацький район с.Шелестове, вул.Кулайстри, 16
51 Красноградський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №5 Красноградської міської ради Харківської області Литвин Надія Володимирівна sadforget.at.ua Киричок Сніжана Іванівна 0971777000 sadforget@ukr.net 63304, Харківська обл., м.Красноград, вул.Лермонтова, 54 т.(05744)7-25-27
52 Красноградський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 Красноградської міської ради Харківської області Богатирьова Оксана Миколаївна http://krasnograddnz17.ucoz.ua Матвійчук Валентина Євгенівна krdnz17@ukr.net 63304, Харківська обл., м.Красноград, вул.Московська, 40 т.(05744) 7-95-22
53 Краснокутський дошкільний навчальний заклад №1 Краснокутської селищної ради Краснокутського району Харківської області Панчішна Лариса Іванівна http://krkdnz.at.ua Сургай Тетяна Олексіївна krkdnz@yandex.ua 62002 Харківська область Краснокутський район смт.Краснокутськ вул.Заклепенка,1
54 Глушківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Берізка» Глушківської сільської ради Куп'янського району Харківської області Кругляк Олена Дмитрівна dnz-berizka.at.ua. Кириленко Інна Вікторівна, вихователь + 380 (66)0097067 e-mail: inna19842011@ukr.net 63751, вулиця Соціалістична, буд.80, село Глушківка, Харківської області, Куп'янського району
55 Курилівський дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) «Калинка» Курилівської сільської ради Куп’янського району Байдак Тетяна Анатоліївна dnzkalinka.kupyansk.info

Байдак Тетяна Анатоліївна, завідувач, +380(99)6698054 dnzkalinka@ukr.net

63730 с.Курилівка- 1, Куп’янського району Харківської області Курилівський дошкільний навчальний заклад
56 Краснопавлівський навчально-виховний комплекс Лозівської районнної державної адміністрації Харківської області Васюта Лариса Олександрівна https://sites.google.com/site/nvkkrasnop/ Дудченко Рита Володимирівна 050-935-72-86 krasnopavlovka1_sh@ukr.net 64620, вул. Першотравня, 53 смт. Краснопавлівка, Лозівського району Харківської області
57 Шатівський навчально-виховний комплекс Лозівської районної ради Харківської області Євсюченко Лариса Володимирівна https://sites.google.com/site/sativskijnvk/ Євсюченко Лариса Володимирів. 098-92-11-115; 066-42-85-774 shativka_sh@ukr.net 64651, вул. Шкільна, 5, с. Шатівка Лозівського району Харківської області,
58 Нововодолазький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Казка» Нововодолазької селищної ради Нововодолазького району Харківської області Макієва Ірина Володимирівна http://novavodolaga-kazka.edu.kh.ua Завідувач Макієва Ірина Володимирівна (05740) 4-25-85 DNZ.skazka@ukr.net 63200 Харківська область, Нововодолазький район, смт Нова Водолага, вул. Леніна, 10
59 Нововодолазький дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Барвінок» Нововодолазької селищної ради Нововодолазького району Харківської області Ковтун Оксана Дмитрівна http://novavodolaga-barvinok.edu.kh.ua Завідувач Ковтун Оксана Дмитрівна (05740) 4-26-60 dnz.barvinok1806@ukr.net 63200 Харківська область, Нововодолазький район, смт Нова Водолага, вул. Будьонного, 1
60 Більшовицький навчально виховний комплекс Первомайської районної державної адміністрації Харківської області Кєбєдова Тетяна Сергіївна http://bolshevik-prvo-rda.jimdo.com/ 64113 Харківська область, Первомайський район, с. Большевик, вул. Садова, 2-а Плотникова Надія Володимирівна bolhevik_91@ukr.net 057-48-91-2- 40
61 Біляївський навчально — виховний комплекс Первомайської районної державної адміністрації Харківської області Гринь Наталія Віталіївна http://bilyaevka-prvo-rda.jimdo.com/ 64141 Харківська область, Первомайський район, с. Біляївка, вул. Лозівська,1 bilyaevk_94@ukr.net Гринь Наталія Віталіївна 057-48-94-2- 40
62 Печенізький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 Печенізької селищної ради Печенізького району Харківської області Демченко Тетяна Василівна http://pech-dnz1.at.ua/ Демченко Т.В., тел. 0576561144, pech_dnz1@mail.ua 62801, вул. Б.Хмельницького, 10, смт Печеніги, Печенізький район, Харківська область
63 Жовтневий до-шкільний нав-чальний заклад (ясла-садок) Сахновщинської районної ради Харківської області Свідченко Тетяна Василівна http://zhovten-dnz.edu.kh.ua/ Свідченко Тетяна Василівна 0576223121 govten_dnz@ukr.net 64508, Харківська область, Сахновщинський район, с.Жовтень, вул. Поштова, буд. 1
64 Пісочинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 "Теремок" Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області Сичова Світлана Олександрівна http://pisochyn-dnz3.edu.kh.ua/ Сичова Світлана Олександрівна, т. 742-39-07, e-mail: dnz-teremok3@ukr.net 62416, Харківська область, Харківський район, сел. Пісочин, пров. Шевченка, 23
65 Покотилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Покотилівської селищної ради Харківського району Харківської області Забродіна Ірина Анатоліївна http://pokotylivka-dnz.edu.kh.ua/ Забродіна Ірина Анатоліївна, т. 745-62-69, e-mail: pokotil-dnz@ukr.net 62458, Харківська область, Харківський район, сел. Покотилівка, вул. Кооперативна, 3
66 Роганський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 Роганської селищної ради Харківського району Харківської області Рудченко Любов Іванівна http://rogan-dnz2.edu.kh.ua/ Рудченко Любов Іванівна, т. 99-74-93, e-mail: ljbow@ukr.net 62483, Харківська область, Харківський район учбове містечко ХНАУ ім. В.В.Докучаєва
67 Пономаренківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Пономаренківської сільської ради Харківського району Харківської області Гулакова Олена Миколаївна http://ponomarenky-dnz.edu.kh.ua/ Гулакова Олена Миколаївна, т. 740-91-46, e-mail: ponomarenky@ukr.net 62480, Харківська область, Харківський район, п/в Пономаренки, с. Хролі, вул. Олімпійська, 5
68 Височанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Височанської селищної ради Харківського району Харківської області Гриценко Олена Миколаївна http://vysokiy-dnz.edu.kh.ua/ Гриценко Олена Миколаївна, т. 746-45-37, e-mail: visok-dnz@ukr.net 62459, Харківська область, Харківський район, сел. Високий, вул. Профспілкова, 7–А
69 Безлюдівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області Павленко Вікторія Григорівна http://bezlyudivka-dnz.edu.kh.ua/ Павленко Вікторія Григорівна, т. 749-60-85, e-mail: bezludovka.dnz@ukr.net 62490, Харківська область, Харківський район, сел. Безлюдівка, в`їзд Жовтня, 4-А
70 Будянський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Будянської селищної ради Харківського району Харківської області Сідак Антоніна Олександрівна http://budy-dnz.edu.kh.ua/ Сідак Антоніна Олександрівна, т. 746-05-81, e-mail: budi.yaslasadok@ukr.net 62456, Харківська область, Харківський район, сел. Буди, вул. Гоголя, 5
71 Лук’янцівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Надія» Лук'янцівської сільської ради Харківського району Харківської області Яненко Ірина Володимирівна http://lukyantsi-dnz.edu.kh.ua/ Яненко Ірина Володимирівна, т. 747-33-37, e-mail: lukyanci_dnz@ukr.net 62413, Харківська область, Харківський район, с. Лук’янці, вул. Шкільна, 3
72 Пісочинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області Кашкарьова Ірина Володимирівна http://pisochyn-dnz2.edu.kh.ua/ Кашкарьова Ірина Володимирівна, т. 742-72-35, e-mail: peso-dnz2@ukr.net 62416, Харківська область, Харківський район, сел. Пісочин, вул. Чапаєва, 82
73 Південноміський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Південноміської ради Харківського району Харківської області Вародова Олена Миколаївна http://pivdenne-dnz.edu.kh.ua/ Вародова Олена Миколаївна, т. 746-62-91, e-mail: pivdenne.dnz@ukr.net 62461, Харківська область, Харківський район, м. Південне, вул. Бориса Тасуя, 60
74 Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області Луганська Любов Олександрівна http://novopokrovka.edu.kh.ua/ Деговцова Т.Ю. – педагог-організатор, 0666444286 uvk-novoschool@ukr.net 63523, смт Новопокровка, вул.. Гагаріна, 34
75 Коробочкинський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області Бочарова Олена Веніамінівна http://korobochkyne-nvk.edu.kh.ua/ Потьомкіна Л.А. – соціальний педагог, 0677221494, korobochkino.nvk@ukr.net 63540, с. Коробочкино ,вул.. Жовтнева, б/н
76 Малинівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Малинівської селищної ради Байко Алла Павлівна http://malinovka-dnz.io.ua/ Іванова Н.В. – практичний психолог, 0672172139, allabayko@ukr.net 63525, смт Малинівка, вул.. Соїча, 5
77 Кочетоцький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Кочетоцької селищної ради Леоненко Леся Іполитівна http://kochetok_detsad.klasna.com/ Волошина В.В. – вихователь, 0997263222, detsad.kochetok@yandex.ru 63513, смт Кочеток, вул.. Литвинова, 47 б
78 Есхарівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Есхарівської селищної ради Сургаєва Галина Григорівна http://eskhar-dnz.edu.kh.ua/ Слабінська О.С. – практичний психолог, 0502709007. dnzeskhar@mail.ru 63524, смт Есхар, вул. Терешкової, 1
79 Шевченківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Калинка» Шевченківської селищної ради Шевченківського району Харківської області Ликова Олена Анатоліївна shevrono.com.ua Ликова Олена Анатоліївна 0(251)51295 dnzkalinka2015@ukr.net вул. Центральна, 67 смт Шевченкове Шевченківський район Харківська область 63601
80 Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області Дубинська Раїса Василівна http://sadokizum2.klasna.com/ ДубинськаРаїсаВасилівна 0958992724 idnz2izum@ukr.net 64300, Харківська область, м.Ізюм, вул.Педагогічна, 3
81 Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №4 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області Степанкіна Олена Олександрівна http://Idnz4.kIasna.com СтепанкінаОленаОлександрівна 0501431408 idnz75@ukr.net 64300, Харківська область, м.Ізюм, пр-т Леніна, 29-А
82 Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 Ізюмської міської ради Харківської області Глуходід Лариса Вікторівна http://sadok6izyim.klasna.com Глуходід ЛарисаВікторівна 0955450653 idnz6@ukr.net 64300, Харківська область, м.Ізюм, пров. Московський ,11
83 Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 Ізюмської міської ради Харківської області Бородавка Вікторія Миколаївна http://9idnz.klasna.com БородавкаВікторіяМиколаївна 0506990289 idnz_9@ukr.net 64300, Харківська область, м.Ізюм, вул. Васильківського,7
84 Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 Ізюмської міської ради Харківської області Тарасенко Алла Віталіївна www:idnz.10.klasna.com Тарасенко АллаВіталіївна 0509315760 idnz.10.alla@ukr.net 64300, Харківська область, м.Ізюм, вул. Червонопрапорна, 25
85 Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 Ізюмської міської ради Харківської області Єгорова Наталія Сергіївна http://izium-dnz12.edu.kh.ua/ ЄгороваНаталіяСергіївна 0507249501 egorova.idnz12@ukr.net 64300, Харківська область, м.Ізюм, вул. К.Лібкнехта, 3
86 Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №13 компенсуючого типу (санаторний) Ізюмської міської ради Харківської області Польова Ольга Олександрівна http://idnz13.in.ua/ Польова Ольга Олександ-рівна 0958525512 idnz_13@ukr.net 64300, Харківська область, м.Ізюм, вул. Пушкінська,81
87 Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області Поліщук Наталія Василівна http://idnz14.ucoz.ua/ ПоліщукНаталіяВасилівна 0669906913 izum_idnz14@ukr.net 64300, Харківська область, м.Ізюм, вул. Педагогічна, 5
88 Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №16 Ізюмської міської ради Харківської області Шиліна Марина Вікторівна http://sadokizum16.klasna.com/ Шиліна МаринаВікторівна 0990501614 idnz16izum@ukr.net 64300, Харківська область, м.Ізюм, пр-т Леніна, 38-А
89 Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 Ізюмської міської ради Харківської області Сирбу Лідія Олексіївна http://dzerelce17.klasna.com/ СирбуЛідіяОлексіївна 0957751421 dzerelce17@ukr.net 64300, Харківська область, м.Ізюм, вул. К Маркса, 33-А
90 Куп'янський дошкільний навчальний заклад –ясла-садок-№2 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області Проценко Оксана Вячеславівна http:// kdnz2.pp.ua/index/0-2 Алєксєйчик Ольга Володимирівна dnz2@goroo.org.ua 63705 Харківська область, місто Куп'янськ, площа Жовтнева
91 Куп’янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок-№10 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області Бондаренко Анжела Вікторівна http://ds-teremok.ucoz.com/ Дорошенко Наталя Леонідівна моб.тел. 0997112931 nataliyadoroshenko1968@mail.ru селище Ківшарівка, м. Куп’янськ, Харківська область, 63734
92 Куп’янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок-№12 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області Швайка Людмила Анатоліївна http://kivsharivka-dnz12.edu.kh.ua Молодушкіна Інна Володимирівна, тел..+380993740188; dnz12@goroo.org.ua 63734 Харківська область, Куп'янський район, смт Ківшарівка, ДНЗ №12 «Іскорка»
93 Панютинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 «Веселка» м. Лозова Харківської області Добродум Інна Сергіївна veselka.sad@gmail.com Ляшенко Тетяна Вікторівна, вихователь-методист 050-169-08-36 veselka-sad@yandex.ua 64660 Харківська область, м. Лозова, смт. Панютине вул. Комінтерну, буд. 22-А
94 Лозівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Теремок» Лозівської міської ради Харківської області Яцина Анжела Анатоліївна dnz-teremok5.ucoz.ua Бондаренко Наталія Василівна, вихователь-методист 0951097105 loz.dns5@ukr.net 64606, Харківська область, м.Лозова мікрорайон 4, буд. 74
95 Лозівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 «Посмішка» Лозівської міської ради Харківської області Колісник Валентина Петрівна http://ldnz6-posmyshka.pp.ua Носок Вікторія Леонидівна, практичний психолог 0993449332, ldnz-6@ukr.net 64604, Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 4, буд. 10
96 Лозівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад № 8» Лозівської міської ради Харківської області Решетов Сергій Якович http://loz-nvk-8.ucoz.ua/ Кузурманова Тамара Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи 0507129389, loznvk8@gmail.com 64605, Харківська область, м. Лозова, вул. Червонопартизанська, 43а
97 Лозівський навчально-виховний комплекс № 10 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Бондаренко Віктор Миколайович http://lnvkznz10.ucoz.ua Майкова Тетяна Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 0506346051, osvitanvk10@gmail.com 64602, Харківська область, м. Лозова, вулиця П.Комуни, будинок 15,
98 Лозівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Світлячок» Лозівської міської ради Харківської області Настаченко Марина Валеріївна http://dnz12.at.ua Лукаш Тетяна Юріївна, вихователь-методист 057457-10-33, dnz12svitlachok@mail.ua 64604, Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 2, буд. 13-а
99 Люботинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Ялинка» Люботинської міської ради Харківської області Крицяк Галина Михайлівна http://lubotyn-dnz1.edu.kh.ua Олійник Вікторія Вікторівна, (057)741-11-69, dnz1lb@ukr.net 62433 Харківська обл. м. Люботин вул. Шевченка, 15
100 Люботинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 Люботинської міської ради Харківської області Жбанкова Оксана Олексіївна http://lubotyn-dnz2.edu.kh.ua/ Гаєвська Людмила Валентинівна 0686412213 mila_shakti@mail.ru 62433 Харківська обл. м. Люботин вул.Шмідта, 47
101 Первомайський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 “Ромашка” Первомайської міської ради Харківської області Мікуліна Людмила Петрівна pervomayskyi-dnz10.kh.sch.in.ua Лозовська Тетяна Вікторівна (05748) 3-21-56 10dc@ ukr.net 64102 Харківська обл. м.Первомайський, ½ мікрорайон
102 Первомайський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 “Барвінок” Первомайської міської ради Харківської області Хома Наталія Миколаївна pervomayskyi-dnz14.kh.sch.in.ua Матіс Оксана Іванівна (05748)3-42-74 14dc@ ukr.net 64102 Харківська обл. м.Первомайський, 3 мікрорайон
103 Первомайський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 16 “Усмішка” Первомайської міської ради Харківської області Цимбаліст Ольга Олександрівна pervomayskyi-dnz16.kh.sch.in.ua Губанова Ірина Валерівна (05748) 3-40-32 16dc@ ukr.net 64102 Харківська обл. м.Первомайський, 4 мікрорайон
104 Чугуївський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 Чугуївської міської ради Харківської області Максименко Ірина Анатоліївна http://chuguiv-dnz3.edu.kh.ua/ Максименко Ірина Анатоліївна, 057462-52-86, ya.dnz3@yandex.ua м. Чугуїв, вул. Щорса, 1а
105 Чугуївський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 Чугуївської міської ради Харківської області Шуліко Олена Олександрівна http://chuguiv-dnz8.edu.kh.ua/ Шуліко Олена Олександрівна 057462-20-94, chuguevdnz8@gmail.com м. Чугуїв, вул. Карла Лібкнехта, 23а
106 Чугуївський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 12 Чугуївської міської ради Харківської області Климчук Ірина Петрівна http://chuguiv-dnz12.edu.kh.ua/ Климчук Ірина Петрівна, 057462-26-87, chug.dnz12@yandex.ua м. Чугуїв, вул. Харківська, 132
107 Дошкільний підрозділ Чугуївського навчально-виховного комплексу № 6 імені тричі Героя Радянського Союзу І.М. Кожедуба Чугуївської міської ради Харківської області Єрошенко Юлія Павлівна http://www.chuguev-osvita.org.ua/education/pre-school-education/dnz_nvk_6/ Шудрак Ганна Юріївна, керівник дошкільного підрозділу, тел..0574623476, , ch_nvk6@ukr.net м. Чугуїв, м-н “Авіатор”, 58А
108 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №240 комбінованого типу Харківської міської ради» Шейка Ірина Вікторівна dnz240.edu.kh.ua Гончар Анна Василівна, 93-61-42 dnz240@kharkivosvita.net.ua 61089, м. Харків, проспект Олександрівський (Косіора), 174а
109 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №268 комбіновано го типу Харківської міської ради» Панова Галина Олександрівна dnz268.edu.kh.ua Кизим Лариса Іванівна, 93-10-12 dnz268@kharkivosvita.net.ua 61089, м. Харків, вулиця Франтишека Крала, 59а
110 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №307 Харківської міської ради» Строй Тетяна Петрівна dnz307.edu.kh.ua Рибалко Оксана Михайлівна, 93-10-49 dnz307@kharkivosvita.net.ua 61007, м. Харків, вулиця Бекетова, 7
111 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №378 Харківської міської ради» Терентьєва Наталя Миколаївна dnz378.edu.kh.ua Золотарьова Олена Миколаївна, 397-04-65 dnz378@kharkivosvita.net.ua 61172, м. Харків, вулиця Зубарєва, 31
112 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №407 Харківської міської ради» Дмитренко Олена Володимирівна dnz407.edu.kh.ua Волошко Олена Василівна, 99-30-36 dnz378@kharkivosvita.net.ua 61032, м.Харків проспект Московський296-А
113 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №427 Харківської міської ради» Карачова Світлана Вікторівна dnz427.edu.kh.ua Шумова Вікторія Дмитрівна, 99-11-40 dnz427@kharkivosvita.net.ua 61189, м.Харків вулиця Шарікова, 46а
114 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №457 Харківської міської ради» Велика Ганна Іванівна dnz457.edu.kh.ua Ковальова Марія Анатоліївна, 94-28-74 dnz457@kharkivosvita.net.ua Адреса: м. Харків, вулиця Косарєва (Соколова), буд. 7-б
115 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 комбінованого типу Харківської міської ради Романова Юлія Анатоліївна dnz6.edu.kh.ua Христоєва Ольга Валеріївна 784 15 41 dnzokt6@ ukr.net м. Харків вул. Миколи Бажана (Кривмомазова),4
116 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№82 комбінованого типу Харківської міської ради Христоєва Тетяна Миколаївна dnz82.edu.kh.ua Федюшина Тетяна Олександрівна 784 15 41 ds-82-okt@ukr.net м.Харків вул. .Власенка,7
117 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №88 Харківської міської ради» Срібняк Наталія Володимирівна dnz88.edu.kh.ua Цибулько Наталія Борисівна 370-41-48 kz_dnz_88@ ukr.net 61039, м. Харків, проспект Любові Малої,(Постишева) 6-А
118 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 106 комбінованого типу Харківської міської ради» Сизонова Ярослава Анатоліївна dnz106.edu.kh.ua Богомолець Алла Василівна 712-50-54 dnz_106@ukr.net 61052, м. Харків, вул. Ярославська, 24а
119 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №143 комбінованого типу Харківської міської ради» Євсюкова Алла Володимирівна dnz143.edu.kh.ua Шварова Анна Валеріївна 370-20-82 dnz143@ukr.net 61064 м. Харків, вул. Пермська, 21
120 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 Харківської міської ради» Власова Оксана Віталіївна dnz22.klasna.com/ Власова Оксана Віталіївна, 335-17-75, super_dnz22@ukr.net 61108, м. Харків, вул. Академічна, 2
121 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 74 «Веселка» комбінованого типу Харківської міської ради» Іржавська Олена Вікторівна dnz74.klasna.com/ Іржавська Олена Вікторівна, 773-70-70, ds74@ukr.net 61070, м. Харків, вул. Рудика, 1-А
122 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 109 Харківської міської ради» Кучерява Галина Миколаївна dnz109.klasna.com/ Кучерява Галина Миколаївна, 65-94-39, 109_dnz@ukr.net 61183, м. Харків, вул. Дружби Народів, 23
123 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 123 Харківської міської ради» Ткач Ірина Миколаївна sadik123.klasna.com/ Ткач Ірина Миколаївна, 315-08-85, dnz123@ukr.net 61085, м. Харків, вул. Поздовжня, 6
124 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 370 Харківської міської ради» Скороход Оксана Леонідівна dnz370.klasna.com/ Скороход Оксана Леонідівна, 68-72-50, dnz370@ukr.net 61168, м. Харків, вул. Героїв Праці, 20-г
125 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 374 комбінованого типу «Ясочка» Харківської міської ради» Сівтунова Валентина Михайлівна dnz374.klasna.com/ Сівтунова Валентина Михайлівна, 68-76-83, dnz_374@ukr.net 61168, м. Харків, вул. Ак. Павлова, 311-б
126 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 413 Харківської міської ради» Вітер Лілія Юріївна dnz413.klasna.com/ Вітер Лілія Юріївна, 707-02-41, dnz413@ukr.net 61070, м. Харків, вул. Саперна, 10
127 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 464 комбінованого типу Харківської міської ради» Карпенко Оксана Сергіївна dnz464.klasna.com/ Карпенко Оксана Сергіївна, 68-26-78, dnz464@ukr.net 61195, м.Харків вул. Наталії Ужвій, 76
128 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 34 комбінованого типу Харківської міської ради» Мірошниченко Наталія Володимирівна dnz34.edu.kh.ua Мірошниченко Наталія Володимирівна, 51-30-78, dnz34@kharkivosvita.net.ua 61105 м. Харків, вул. Фонвізіна, 17-А
129 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№160 комбінованого типу» Бережна Світлана Олександрівна dnz160.edu.kh.ua Левченко Світлана Юріївна, т.97-01-68, 0975285924 dnz160@kharkivosvita.net.ua 61128 м.Харків просп.Льва Ландау20-а (просп. 50-ти річчя СРСР)
130 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №266 комбінованого типу Харківської міської ради» Крівошеєва Ірина Олексіївна dnz266.edu.kh.ua Глущенко Ганна Вікторівна, практичний психолог, annaglushchenko@ukr.net Кащій Надія Володимирівна Delovod.dnz.266@ukr.net 97-00-15 61162 м.Харків пр.Льва Ландау (50-річчя СРСР), 12/1
131 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№ 296 Харківської міської ради» Сергієнко Світлана Василівна dnz296.edu.kh.ua Сергієнко Світлана Василівна 732-58-41 61068 м.Харків,пров. (вул.) Клейменівська, 6
132 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№ 300 Харківської міської ради» Снігір Світлана Михайлівна dnz300.edu.kh.ua/ Снігір С.М. 52-10-82 dnz300@kharkivosvita.net.ua 61105 м. Харків, пров.,Зерновий ,1
133 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №355 Харківської міської ради» Сергієва Ірина Борисівна dnz355.edu.kh.ua/ Дзьоба Тетяна Павлівна , 0983576234, tania_pavlovna@ukr.net 61105 м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 148-Б
134 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 461 Харківської міської ради» Фролова Лідія Володимирівна dnz461.edu.kh.ua Малько Ольга Вікторівна 0982986244 Dnz461@kharkivjsvita.net.ua 61037 м. Харків, вул. Мефодіївська (Доброхотова), 12
135 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №28 Харківської міської ради» Адонкіна Ядвіга Борисівна dnz28.edu.kh.ua Кривоніс Наталія Василівна, т. 62-01-86, dnz28@kharkivosvita.net.ua м.Харків, вул.Тимурівців, 34
136 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №39 Харківської міської ради» Рибакова Наталія Віталіївна dnz39.edu.kh.ua Ткачова Надія Іванівна, т. 62-70-76, 62-41-12, dnz39@kharkivosvita.net.ua м.Харків, вул. Гв.Широнінців, 5-Г
137 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №55 Харківської міської ради» Бородавка Олена Анатоліївна dnz55.edu.kh.ua Аптер Марина Олександрівна, т. 62-01-84, dnz55@kharkivosvita.net.ua м.Харків, вул. Гв.Широнінців, 30-А
138 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №79 Харківської міської ради» Мельникова Марина Олексіївна dnz79.edu.kh.ua Артюхова Катерина Євгенівна, т. 365-26-13, dnz79@kharkivosvita.net.ua м.Харків, вул. пр-т Тракторобудівників, 160-Є
139 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №80 Харківської міської ради» Швачка Валентина Михайлівна dnz80.edu.kh.ua Марченко Дар’я Володимирівна, т. 64-36-22, 365-15-44, dnz80@kharkivosvita.net.ua м.Харків, вул.Бучми, 44-В
140 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №124 комбінованого типу Харківської міської ради» Гончаренко Юлія Анатоліївна dnz124.edu.kh.ua Полянчикова Надія Володимирівна, т. 732-06-86, 732-61-35, dnz124@kharkivosvita.net.ua м. Харків, вул.Сомівська, 20
141 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №125 комбінованого типуХарківської міської ради» Радченко Олена Володимирівна dnz125.edu.kh.ua Собакарь Оксана Василівна, т. 62-60-38, dnz125@kharkivosvita.net.ua м. Харків, пр-т Тракторобудівників, 67-Б
142 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №137 Харківської міської ради» Шпак Анжеліка Василівна dnz137.edu.kh.ua Неєлова Валерія Валентинівна, т. 64-35-43, 365-03-12, dnz137@kharkivosvita.net.ua м.Харків, вул.Героїв Праці, 52-Б
143 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №148 Харківської міської ради» Мілько Любов Павлівна dnz148.edu.kh.ua Самойленко Світлана Юріївна, т. 62-10-86, dnz148@kharkivosvita.net.ua м. Харків, пр-т Тракторобудівників, 100-Г
144 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №168 Харківської міської ради» Мішнева Олена Олександрівна dnz168.edu.kh.ua Рябіна Тетяна Валеріївна, т. 364-51-95, 364-03-04, dnz168@kharkivosvita.net.ua м. Харків, пр-т Тракторобудівників, 136-А
145 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №270 Харківської міської ради» Таловська Яна Вячеславівна dnz270.edu.kh.ua Малета Ольга Валеріївна, т. 65-29-46, dnz270@kharkivosvita.net.ua м.Харків, вул.Ак.Павлова, 162-Д
146 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №336 Харківської міської ради» Трушкокова Світлана Павлівна dnz336.edu.kh.ua Волкідович Тетяна Василівна, т. 62-00-41, 62-50-79, dnz336@kharkivosvita.net.ua м.Харків. пр-т Ювілейний, 65-Б
147 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №363 Харківської міської ради» Верлока Зоя Сергіївна dnz363.edu.kh.ua Мірожина Алєся Олегівна, т. 68-06-25, dnz363@kharkivosvita.net.ua м.Харків, вул.Дружби народів, 236
148 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №367 Харківської міської ради» Шмельова Наталія Федорівна dnz367.edu.kh.ua Кабак Ірина Анатоліївна, т. 365-02-40, 365-02-41, dnz367@kharkivosvita.net.ua м.Харків, вул.Героїв Праці, 48-В
149 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №375 Харківської міської ради» Паша Наталія Василівна dnz375.edu.kh.ua Храмцова Вікторія Олександрівна, т. 365-20-82, 64-57-45, dnz375@kharkivosvita.net.ua м. Харків, пр-т Тракторобудівників, 128-В
150 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 237 комбінованого типу Харківської міської ради» Полянська О.Д. dnz237.edu.kh.ua Полянська О.Д. 392 23 64 dnz_237@ukr.net 61060 вул. Василя Мельникова,8/1
151 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 265 Харківської міської ради» Кузнецова А.О. dnz265.edu.kh.ua Кузнецова А.О. 392 13 64 dnz265@ukr.net 61082 м. Харків, пр.Московський,212/1
152 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 288 комбінованого типу Харківської міської ради» Яблонська К.О. dnz288.edu.kh.ua Яблонська К.О. 392 12 37 dnz288@ukr.net 61082 м. Харків, вул. Ощепкова, 5а
153 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 361 комбінованого типу Харківської міської ради» Калюжна Н.М. dnz361.edu.kh.ua Калюжна Н.М. 738 14 32 frun_dnz361@ukr.net 61091 м. Харків, Салтівське шосе, 118а
154 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 377 Харківської міської ради» Юр`єва Н.І. dnz377.edu.kh.ua Юр`єва Н.І. 711 75 42 frun_dnz377@ukr.net 61110 м. Харків, вул.Амосова,13а
155 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 384 Харківської міської ради» Сентьобова Л.А. dnz384.edu.kh.ua Сентьобова Л.В. 711 75 24 dnz384@ukr.net 61176 м. Харків, Салтівське шосе, 244б
156 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 393 Харківської міської ради» Слащова М.С. dnz393.edu.kh.ua Слащова М.С. 711 14 70 detski_sad393@ukr.net 61176 м. Харків, Салтівське шосе, 262в
157 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 428 Харківської міської ради» Шевченко Т.М. dnz428.edu.kh.ua Шевченко Т.М. 711 75 47 428dnz@ukr.net 61178 м. Харків, вул. Краснодарська, 175а
158 Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 62 Харківської міської ради Тернова Ольга Миколаївна dnz62.edu.kh.ua Тернова Ольга Миколаївна 372-51-94 dnz62@osvita.kh.ua 61093, м. Харків, вул. Скорохода, 8
159 Дошкільний навчальний заклад (ясла–садок) № 142 Харківської міської ради Здоровцова Наталія Володимирівна dnz142.klasna.com Здоровцова Наталія Володимирівна 376-67-60 dnz142@osvita.kh.ua 61093 м. Харків, вул. Іллінська, 65
160 Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 414 Харківської міської ради Лобойченко Лідія Павлівна dnz414.edu.kh.ua Бабенко С.С., 372-04-86 dnz414@osvita.kh.ua 61177,м. Харків, вул. Золочівська, 26-а
161 Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 423 Харківської міської ради Ярова Інна Володимирівна dnz423.edu.kh.ua Ярова Інна Володимирівна тел.712-89-04, dnz423@yandex.ua 61017,м. Харків, вул. Ніжинська, 4
162 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №31 Харківської міської ради» Токар Наталія Іванівна dnz31.klasna.com Гарьковец Оксана Миколаївна 51-40-06 dnz31@kharkivosvita.net.ua 61009 м.Харків, вул..Достоєвського,89а
163 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №50 Харківської міської ради» Яковенко Валентина Миколаївна dnz13.klasna.com/ Кирєєва Т.С. Тел. 725-20-21 dnz13@kharkivosvita.net.ua 61140 м.Харків, пр.Гагаріна,42
164 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №96 комбінованого типу Харківської міської ради» Пожидаєва Лариса Павлівна dnz96.klasna.com/ Ляпіна Ольга Сергіївна 725-03-36 dnz96@kharkivosvita.net.ua 61080 м.Харків, вул.Локомотивна,3
165 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №349 Харківської міської ради» Бабак Ірина Вікторівна dnz349.klasna.com Репік Катерина Сергіївна (093)9413804 dnz349@kharkivosvita.net.ua 61055 м.Харків, пров. Повстання,12/20
166 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №127 Харківської міської ради» Басовська Наталія Миколаївна dnz127.edu.kh.ua Вихователь-методист Соломка Лариса Миколаївна тел. (057)705-11-89 dnz127@kharkivcsvita.net.ua 61058 м. Харків, вул. Данилевського,10
167 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 200 комбінованого типу Харківської міської ради» Доценко Людмила Анатоліївна dnz200.edu.kh.ua Вихователь-методист Гардаш Лариса Анатоліївна, тел. (057) 340-24-43, dnz200@kharkivosvita.net.ua 61072 м. Харків, вул. О. Яроша, 25-А
168 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 303 Харківської міської ради» Заяц Людмила Іванівна dnz303.edu.kh.ua Вихователь-методист Павлюк Світлана Олексіївна, тел. (057) 701-11-35 dnz303@kharkivosvita.net.ua 61145 м. Харків, вул. Мирна,13
169 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №399 комбінованого типу Харківської міської ради» Олешко Тетяна Олександрівна dnz399.edu.kh.ua/ Практичний психолог Корабельська Марина Василівна тел. (057)701-26-92 dnz399@kharkivosvita.net.ua 61145 м. Харків, вул. Новгородська, 8-А
170 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №354 комбінованого типу Харківської міської ради» Конєва Наталія Миколаївна dnz354.edu.kh.ua/ Вихователь-методист Батіщева Тетяна Миколаївна тел. (057)340-00-42 dnz354@kharkivosvita.net.ua 61103 м. Харків, вул. Дерев’янка, 6-А
171 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 411 комбінованого типу Харківської міської ради» Вовченко Тетяна Миколаївна dnz411.edu.kh.ua Вихователь-методист Коміссарова Галина Костянтинівна тел. (057)336.39.61, dnz411@kharkivosvita.net.ua 61174 м. Харків, просп. Перемоги, 75-А
172 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 446 Харківської міської ради» Ляшук Віра Степанівна dnz446.edu.kh.ua Завідувач Ляшук Віра Степанівна, тел. (057)336-85-66, dnz446@kharkivosvita.net.ua 61204 м. Харків просп. Перемоги, 70-Б

Естафету впровадження проекту «Вчимося жити разом», що реалізується представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), в центрі розвитку дитини «Іскорка» продовжила практичний психолог закладу Молодушкіна І.В. під час проведення семінару-практикум для педагогів «Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі педагогів з батьками» та тренінгу для дітей «Стежинками емоцій», які відбулися 10 листопада . Під час заходів дорослих і малят вчили життєвих навичок ефективного спілкування, самоконтролю, дружніх стосунків та розв’язання проблем і конфліктів.

03.11.2016 р., в рамках проекту «Вчимося жити разом», проведено перше заняття з дошкільнятами середнього віку:«Дружні діти – мов квіти». Метою заняття було: формування уявлень дітей про важливість дружнього ставлення до оточуючих, способи толерантної взаємодії; вчити розуміти зміст казки, оцінювати поведінку героїв, виховувати доброзичливість, розширювати та закріплювати знання про квіти України, кольори, розвивати мовлення та вміння висловлювати свої думки.

Діти поринули у казковий світ дружби та охоче прийняли участь у всіх формах роботи на занятті. Особливо цікавим була подорож на квіткову галявину, де малята захопливо розповідали про квіти, створювали з них віночок. Після прослуховування казки, маленькі слухачі легко визначили, через що посварилися квіти та зробили висновок: якщо хтось і відрізняється від інших – він зовсім не гірший, він просто інший. А обов’язковий перегляд мультфільму, допоміг вихователю біль ширше розкрити та закріпити тему заняття. Цього разу це був мультфільм із циклу «Уроки тітоньки Сови» серія «Квіти дружби».

/Files/images/Фото4904.jpg /Files/images/Фото4899.jpg

04.11.2016 та 08.11.2016 р. відбулося заняття в групах старшого дошкільного віку з теми «Діти ввічливі та чемні всім навколишнім приємні». Різноманітні та дуже цікаві форми роботи неймовірно активізували дітей. Вони із задоволенням вигадували різні варіанти привітання, проявляючи творчість та фантазію, а ще вміння домовлятись одне з одним. Запропоновані ігри та вправи дозволили дітям майже безпомилково визначити в яких ситуаціях доцільно використовувати ті чи інші лагідні слова. Дуже цікавою для дітей стала подорож рідним містечком на «потязі», в ході якої малятам довелося проявити довіру, повагу та дружнє відношення одне до одного. В кінці заняття діти повторили всі правила чемності та зробили висновок: якщо ти і всі навколо будуть чемними та ввічливими, наш світ стане набагато щасливішим і засяє всіма кольорами веселки.

/Files/images/Фото4880.jpg /Files/images/Фото4875.jpg/Files/images/Фото4889.jpg

10.11.2016 р. малята групи № 6 «Калинка» продовжили подорож країною Дружби та Ввічливості. Вихователем проведено заняття:«Ввічливі слова творять дива».

Заняття проведено у форматі партнерства взаємодії між педагогом та дітьми, що дозволили розкритись усім малятам та відчути себе комфортно в оточуючому середовищі. А участь кожної дитини в колективній роботі дозволила малятам стати ще дружнішими, доброзичливими та відчути радість від спільної праці. Результатом проведеного заняття стало розуміння дітьми чому так важливо бути ввічливим та бажання вживати ввічливі слова в повсякденному житті.

/Files/images/Фото4967.jpg /Files/images/Фото4974.jpg

24.11. та 25.11 2016 р. діти старших груп № 8, 12 змогли відчуи себе справжніми будівниками МИРУ. Це відбулося під час проведення заняття «Міст миру». Його метою було: продемонструвати зв’язок між особистим вибором і впливом цього вибору на інших людей, підвести до усвідомлення того, що кожна людина приходить у цей світ творити добро; формувати в дітей бажання бути добрими, милосердними, лагідними та привітними до оточуючих, показати переваги мирного співіснування з іншими людьми.

/Files/images/Фото5006.jpg /Files/images/Фото5166.jpg /Files/images/Фото5190.jpg


Кiлькiсть переглядiв: 260