Звіт завідувача

Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№12

комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

Швайки Людмили Анатоліївни

перед батьками, колективом та громадськістю з питань статутної діяльності закладу у 2015 – 2016 навчальному році

Звітування завідувача проведено на загальних зборах колективу Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок №12 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області та батьків або осіб, які їх замінюють, протокол №4 від 01.06.2016 р.

(Даний звіт складено відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (із змінами), та відповідно до наказу міністерства освіти і науки України «про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 року № 55, та відповідно до примірного положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178.)

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Куп'янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок-№12 комбінованого типу (далі ДНЗ №12) Куп’янської міської ради Харківської області є дошкільним навчальним закладом, в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, оздоровлення дітей віком від одного року до шести (семи) років.

Освітні послуги, що надаються Куп’янським дошкільним навчальним закладом-ясла-садок-№12 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області, відповідають державному стандарту дошкільної освіти.

Відповідно до наказу відділу освіти від 08.02.2016 №77 «Про результати державної атестації

Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок- №12 Куп'янської міської ради Харківської області»на підставі висновку атестаційної комісії визнано атестованим наш ДНЗ та підтверджено право на надання дошкільної освіти.

У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, наказами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, іншими законодавчими актами, власним Статутом.

Зараховування дітей до ДНЗ №12 здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини 0-26, довідки про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини, направлення відділу освіти.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Діяльність ДНЗ №12 регламентується планом роботи, який було складено на навчальний рік і літній оздоровчий період, схвалено педагогічною радою, затверджено завідувачем ДНЗ №12 та погоджено з начальником відділу освіти Куп'янської міської ради та територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

У 2015-2016 н.р. групи комплектувалися за віковими та іншими ознаками з урахуванням нахилів, здібностей та інтересів дітей, стану їх здоров'я, побажань батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

В 2015-2016 навчальному році в закладі функціонувало 10 груп, плановий контингент – 198 дітей.

Кількість дітей та груп у дошкільному закладі станом на травень 2016
Групи для дітей раннього віку з повним днем перебуванняГрупи для дітей дошкільного віку з повним днем перебуванняГрупи компенсуючого типу (логопедична, санаторна)
номер групиКількість дітейВік дітейНазва групиКількість дітейВік дітейНазва групиКількість дітейВік дітей
№ 117До 3-х років№622Від 3-х до 6-ти років№819Від 4-х до 5-ти років
№ 419№1023№713Від 5-х до 6-ти років
№518
№1217
№921
№1117
Середня наповнюваність груп для дітей раннього віку:Середня наповнюваність груп для дітей дошкільного віку:Середня наповнюваність груп:
162018

Впродовж 2015-2016 н.р. в закладі діти мали можливість відвідувати групи з режимом короткотривалого перебування за бажанням батьків.

Режим роботи короткотливалих груп:

7.30-11.30 – групи

Режим роботи груп повного дня:

7.00-7.30 – група чергова

7.30 – 16.30 – групи повного дня

В якості додаткових платних освітніх послуг для дітей від 4-ох до 6(7) років організовано роботу гуртків художньо-естетичного спрямування, фізкультурно-оздоровчого, які відвідували вихованці дошкільних груп.

З метою соціальної адаптації та надання дошкільної освіти дітям, які не відвідують ДНЗ з причин здоров’я та згідно Статуту ДНЗ №12 відповідно положення про соціально-педагогічний патронат в звітному році здійснювався соціально-педагогічний патронат. Під СПП у поточному навчальному році перебували 6 дітей.

Заняття проводились на базі ДНЗ в рамках роботи консультативного центру «Дошколярик».

Робота консультативного центру «Дошколярик» була направлена на здійснення заходів, спрямованих на:

- забезпечення всебічного індивідуального розвитку вихованців, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;

- формування психологічної культури вихованців, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу;

- проведення психолого-педагогічної діагностики готовності вихованців до навчання та сприяння адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, згідно з рівнем психічного розвитку;

- розробку та впровадження розвивальних, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців тощо.

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного закладу обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни, медичний, методичний, кабінет соціально-педагогічного патронату, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі Вас, шановні батьки, та педагоги.

Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку:

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 0 – 5 років, які проживають в нашому мікрорайоні, але не відвідують його. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. Було надіслано листи батькам з інформацією про можливість відкриття на базі закладу Центру розвитку дитини "Іскорка". З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою закладу, традиційно, у вересні та травні було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. Вихователь-методист Тарасова О.С. протягом року в інтернеті на сайті ДНЗ виставляла інформацію про життя вихованців в ДНЗ та про цікаві події в нашому закладі Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

Охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону:

- віком від 1 до 6(7) років становить - 76 %;

- віком від 3 до 6(7) років становить - 80 %;

- дітей 5-ти річного віку, які у 2016-2017 році підуть до 1-го класу - 100 %.

Організація різних форм виховної роботи.

Навчально – виховний процес у ДНЗ здійснюється відповідно до програми виховання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки».

Рішення про вибір програми обговорено й схвалено педагогічною радою закладу ( протокол № 1 від 30.08.2015 р).

Учасниками навчально – виховного процесу є: діти, педагогічні працівники, батьки (особи, які їх заміняють).

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі є заняття з різних видів діяльності.

В ДНЗ №12 вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

- Тривалість занять для дітей раннього віку – 10- 15 хвилин;

- Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

- Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

З огляду основні пріоритети дошкільної освіти в Україні та вимоги сучасності в ДНЗ №12 освітній процес спрямований на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

Ключовим етапом моніторингу якості сформованих знань дітей в ДНЗ №12 є виявлення найбільш сформованих компетентностей відповідно до Базового компоненту.

Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку показує що якість освітньо-виховної роботи педколективу з дітьми дошкільного віку складає 84%, успішність 93%.

Показники високого рівня підвищились у середньому на 28%, достатнього рівня підвищились у середньому на 39 % (суттєво підвищилися показники рівня сформованості життєвих компетенцій у дітей старшого дошкільного віку – з формування логіко-математичної компетентності, навчання елементам грамоти та художньо-естетичного розвитку, у дітей середнього та молодшого з таких розділів програми: ознайомлення з довкіллям, формування елементарних математичних уявлень та продуктивної діяльності).

В порівнянні з початком навчального року знизились показники низького рівня у середньому на 19%. На сьогодні показників низького рівня не виявлено.

У дітей, які згідно запиту батьків та складеного індивідуального освітнього маршруту додатково відвідують гуртки, відмічається зростання показників сформованості життєвих компетенцій з певних спрямувань роботи гуртка (ритміки, хореографії, креативного розвитку, вокальних здібностей, малювання, англійського мовлення, соціально-морального розвитку).

Позитивно спрацьовує подальше поєднання роботи вузьких спеціалістів та педагогів груп по забезпеченню виконання освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти, а саме:

· освітня лінія «Дитина у соціумі» та «Особистість дитини» на заняттях з «Один вдома»;

· освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Гра дитини» – на заняттях з розвивальних ігор;

· освітня лінія «Дитина у світі культури» та «Хореографія» – на заняттях театрального гуртка «Казка на долоньці»

· освітня лінія «Мовлення дитини» та «Іноземна мова» - на заняттях гуртка « «Англійська для дошкільників».

Всього організовано гуртків: 5, в них охоплено: іноземне мовлення – 61 вихованців; художньо-естетичний розвиток – 38; фізичний розвиток – 44.

Для дітей району, які відвідують інші ДНЗ організовано консультпункт з питань підготовки дітей до школи.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2015-2016 н.р. року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

Річним планом роботи регламентувалася організація методичної роботи закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту.

Пріоритетними напрямками роботи в 2015-2016 році були :

Ø Інтеграція родинного і суспільного виховання щодо формування формування морально-духовних цінностей особистості як основи людиницентризму;

Ø Модернізація змісту і форм педагогічного процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості;

Ø Забезпечення повноцінного фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище; впровадження різноманітних методів оздоровлення та профілактики захворювань дошкільників;

Ø Апробація і пошук нових організаційних психолого-педагогічних форм і

методів роботи в рамках дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня, які здатні якісно новий рівень психічного, фізичного особистісного розвитку дітей дошкільного віку.

Виходячи з аналізу освітньо-виховної та методичної роботи у 2014/2015 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю продовжував свою діяльність у 2015/2016 навчальному році на вирішення проблемної теми: «Формування духовно-ціннісних орієнтирів дитини як засіб Соціалізації дошкільника»

Основними завданнями діяльності педагогічного колективу ДНЗ №1 у 2015/2016 навчальному році були:

Ø Забезпечення результативності роботи педагогічного колективу щодо формування у дітей первинних уявлень цінності здорового способу життя через розвиток фізичних якостей, охорони, зміцнення фізичного і психічного здоров`я, емоційного благополуччя.

Ø Сприяння мовленннєвому розвитку дітей раннього та дошкільного віку шляхом залучення до літературної скарбниці та народного фольклору.

Ø Забезпечення належної якості освітніх послуг відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти, впровадження інноваційних освітніх технологій, дослідно-експериментальної діяльності та забезпечення оптимальних (розвивальних) умов життєдіяльності дітей.

Ø Спрямування педагогічну діяльність колективу та родин вихованців для подальшої реалізації завдань духовно-морального, патріотичного виховання.

Ø Самовдосконалення адміністрації в галузі менеджменту та маркетингу освіти.

Педагогам надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів закладу, міста, області, регіону проходження курсів підвищення кваліфікації.

Протягом звітного періоду в дошкільному закладі проведені районні методичне об єднання для вихователів груп раннього віку та старшого дошкільного віку.

Новий зміст освіти без нових технологій навчання – як неопилена квітка. У навчальному процесу більшість педагогів використовують інформаційно-комунікативні технології навчання. Використання медіа засобів практикується під час тематичних занять, розваг. У ДНЗ функціонує мультимедійний кабінет, де дітям старших груп надана можливість отримання початкових ІКТ навичок в роботі з електронними планшетами. Для цього розроблено систему планування занять за програмою «Медіадошкільник». У наявності 3 ПК, підключені до мережі Інтернет, створено сайт закладу, електронну пошту. Педагоги розміщують свої доробки на власних сторінках сайту, а також здійснюють аналіз та апробацію контенту електронних освітніх ресурсів.

ДНЗ №12 в навчальному році працював в статусі експериментального майданчику регіонального рівня з питань впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес з дошкільниками. Протягом року в закладі було проведено:

Висвітлення результатів експерименту на конференціях, семінарах тощо:

№ з/пНазва заходуМісце проведенняДата проведення
1ТТК «Науково-методичний супровід використання засобів медіаосвіти в дошкільних навчальних закладах»КВНЗ ХАНО22.04.2015
2Науково-практичний семінар «Перспективи масового впровадження медіаосвіти в дошкільну, початкову та середню освіту»КВНЗ ХАНО06.05.2015
3Особливості методичної роботи з педагогами ДНЗ, що базується ефективному використанні ІКТ у професійній діяльності для забезпечення якості освітиКВНЗ ХАНО05.05.2016

Розгляд результатів експерименту на методичній раді навчального закладу або методичного кабінету районного (міського) відділу (управління) освіти:

ПитанняДата проведенняРішення
Про результативність дослідно-експериментальної роботи за темою «Розвиток комунікативної культури дошкільників в аспекті медіаосвіти"15.04.2016Узагальнити матеріали експерименту

Всі заходи в ході експерименту отримали позитивну оцінку з боку педагогів та керівників ДНЗ міста, представників методичного кабінету відділу освіти, координаторів експерименту – науковців КВНЗ ХАНО.

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом на 98%, вакансія керівника музичного.

Працює нас в нашому центрі – 53 осіб: зокрема, педагогічних працівників — 22 осіби, з повною вищою педагогічною - 7 , з них з фаховою вищою - 6 осіб, базову вищу освіту мають 1 осіб.

Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 13 спеціалістів, 3 педагогів - «спеціалісти II категорії», 2 — «спеціаліст І категорії», 1 педагог має „вищу категорію” та 7 педагогів мають педагогічне звання «вихователь – методист», 1 педагог має педагогічне знання «старший вихователь».

Середній вік педагогів – 42 роки, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 18,5 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дошкільному закладі відсутня плинність педагогічних кадрів.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при КВНЗ ХАНО, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у ВУЗах за спеціальністю «Дошкільне виховання».

Щороку в д/с проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освітипедпрацівників та атестацію. У 2015-2016 навчальному році чергову атестацію пройшли 3 педагоги (Тарасова О.С., Свинарьова К.М., Молодушкіна І.В.). За результатами атестації педагогам Молодушкіній І.В. встановлена категорія «Спеціаліст І категорії», Тарасовій О.С. теж та звання «Старший вихователь», відповідає займаній посаді. Свинарьова К.М., відповідає раніше встановленому 7 тарифному розряду та підтверджено педагогічне звання «Вихователь-методист.

Кваліфікаційний рівень педагогів ДНЗ підтверджується участю їх у міських та обласних конкурсах педагогічних технологій.

Педагоги ДНЗ стали учасниками Всеукраїнського конкуру з англійської мови «Hello, English!», вихователь Челомбитько Н.П. Результати конкурсу ще не оголошено.

Педагоги ДНЗ №12 – це дійсно творча злагоджена команда. В 2015-2016 році працювали за затвердженими 2 авторськими парціальними програмами. Наш заклад у області затвердив свої програми за встановленою процедурою. На сьогоднішній день, як нам відомо, дошкільні заклади міста використовують у свої роботі наші програми.

Організація харчування дошкільників

Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я вихованців закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти отримують 3х разове харчування при 9 годинному перебуванні в ДНЗ. Виходячи з того, що раціональний режим харчування, збалансованість раціону.

Для організації раціонального харчування в ЦРД складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із санітарно-епідеміологічною службою і затверджується керівником навчального закладу.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ДНЗ постачають установи, які визначені рішенням тендерних комітетів. Продукти завозять згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Середньомісячний відсоток норм харчування за 9 місяців 2015-2016 навчального року становило 68%.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2015 № 404 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах встановлено вартість за харчування 17 грн на день, для дітей дошкільних груп, 14 грн. для дітей груп раннього віку та 18 грн. для дітей санаторної групи, з яких батьківська плата становить 60%.

Діти пільгових категорій (під опікою, сироти, інваліди) одержують безкоштовне харчування (4 дитини), з малозабезпечених сімей (16 дітей). Адміністрація та вихователі тримаємо на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачеві. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дошкільного ведеться і з боку відділу освіти, про що свідчать акти перевірок. Здійснюється також батьківський контроль, про що свідчать відгуки батьків під час проведення Днів відкритих дверей, батьківських зборів.

Технологічне та холодильне обладнання у робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту.

Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється медичними працівниками закладу. Відповідно до графіку, за наявності вакцини дітям проводяться щеплення в умовах КМЛ, проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. За результатами поглибленого медичного огляду здійснено розподіл дітей на групи здоров’я: І група- 78%, ІІ група - 20%, ІІІ група – 2%. Розподіл за групами здоров’я становить: основна група – 86%, підготовча – 12%, спеціальна група – 2%.

Згідно медичних висновків, які проводилися спеціалістами: хірургом, невропатологом, стоматологом, травматологом, отолярингологом, офтальмологом, педіатром встановлено та виявлено слідуючі патології у 61 дитини відповідно до структури поширення хвороб:

Соматична – 19 дітей (14%)

Ортопедична – 1 дитина (1%)

Стоматологічна – 23 дітей (17%)

Неврологічна – 3 дитини (2,1%)

Хвороби очей – 2 дітей (2%)

ЛОР- патологія – 13 дітей (8%)

Протягом року діти, згідно заяв батьків вживали кисневі коктейлі.

Вся робота була спрямована на охорону життя та здоров’я дітей. Дана проблема вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, батьками з питань щодо виховання у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення. Використання нестандартних прийомів, сучасних технологій, а саме: психогімнастики, релаксації, масажів, вправ на корекцію дихання, емоційних ігор, фітболгімнаситики, дихальної гімнастики допомогло нормалізувати емоційний стан дітей.

Проаналізувавши стан захворювання серед дітей виявили, що кількість випадків захворювання зменшилась. За період з вересня 2015 по травень 2016 року зменшився відсоток захворюваності по вікових групах. Було проаналізовано причини захворюваності, розроблено комплекс заходів щодо зниження захворюваності. Середнє відвідування дітьми ДНЗ – 67%. Серед причин невідвідування дітьми є фінансова неспроможність батьків.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожна група обладнана стаціонарною кварцовою лампою. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Комісією з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми «Дитина в дошкільні роки», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезаряджено 12 вогнегасників, призначено відповідальних осіб, в відмінному стані знаходиться пожежний щит. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах , які розміщують на тематичному стенді

Стан дитячого травматизму: Випадків виробничого за звітний період зареєстровано не було.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

На початок навчального року було складено та надано до відділу освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, діти , батьки яких позбавлені батьківського піклування - харчувались безкоштовно.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу протягом 2015-2016 н.р. були нагороджені грамотами та подяками відділу освіти (4 працівника).

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідувачем, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Щотижня завідувач веде прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Робота із зверненнями громадян у дошкільному навчальному закладі протягом 2015/2016 н р. здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» , Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858.

Наказом по закладу від 04.01.2016 року №6 призначено відповідального за введенням обліку та реєстрації скарг та звернень громадян діловода Батюченко О.В.

В ДНЗ №12 особистий прийом громадян здійснюються відповідно до графіка прийому громадян завідувачем ДНЗ та вихователем-методистом, затвердженим наказом від 04.01.2016 року №6 «Про роботу зі зверненнями громадян та затвердження графіку прийому громадян в ДНЗ №12 на 2015-2016 н.р.»

Діловодство за зверненнями громадян в ДНЗ ведеться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах , установах , організаціях незалежно від форм власності».

Звернення громадян реєструються в журналі реєстрації звернень громадян, консультацій керівника.

Протягом 2015-2016 року зареєстровано 0 письмових звернення.

Усього за рік зафіксовано 15 звернень.

Питання , що порушувались у зверненнях громадян:

- Про влаштування дітей до ДНЗ - 11 звернень;

- Охорона здоров’я – 4 звернення

Всі звернення розглядаються вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну.

Адміністрація ДНЗ №12 1 раз в півріччя проводить узагальнення звернень громадян. Питання щодо звернень громадян розглядались на виробничій нараді та загальних зборах колективу.

Роботу ДНЗ 312 щодо забезпечення своєчасного, кваліфікованого, повного розгляду звернень громадян вважаємо задовільною. Було звернено увагу на випередження проблемних питань, які можуть порушуватись в зверненнях громадян.

Серед працівників ДНЗ проводиться робота по ознайомленню зі змінами в законодавстві , що регулює роботу зі зверненнями громадян.

Залучення батьківської громадськості навчального закладу до співпраці; співпраця з громадськими організаціями.

Родина і дошкільний навчальний заклад – два суспільних інститути, які

закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати

здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. Тому ми впроваджуємо найрізноманітніші форми роботи з батьками: дні відкритих дверей ярмарки, круглі столи, відео семінари, батьківські конференції, телефон довіри, бесіди, дискусії, сумісні свята, а також сумісна праця з благоустрою території та партнерство в покращені матеріально-технічної бази закладу.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора та батьківського комітету. До початку навчального року батьками та працівниками було проведено поточні ремонти групових кімнат, зроблено капітальний ремонт туалетної кімнати (група №5). Установлені нові меблі в групах №6, №7. З метою поліпшення умов перебування дітей та збереження тепла у осінньо-зимовий період, батьками в групах №11, №6, №8, №12 замінено вікна. Всього за рік замінено 8 вікон. Пофарбовано все ігрове та спортивне обладнання. Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

Колектив дошкільного закладу спрямовує свою роботу на постійне поповнення кількості надання додаткових освітніх послуг, які стають дедалі затребуванішими з боку батьківської громадськості, а також на питання формування іміджу педагога дошкільного закладу шляхом формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, підвищення у них мотивації до самовдосконалення.

Сформований позитивний імідж – результат роботи абсолютно всіх працівників дошкільного закладу. Позитивний імідж створює відповідну репутацію дитячого садка. Колектив нашого закладу постійно працює над виробленням власного стилю. Наша «Іскорка» має власну символіку: прапор, герб, гімн, власні традиції та звичаї. Нам є чим пишатися. Ми не витрачаємо час і кошти на всілякі піар-справи, намагаємося формувати імідж на основі реальних кроків. У цьому, безперечно, нам допомагають батьки. Спільні заходи згуртовують колектив батьків та сприяють налагодженню діалогічних взаємин між педагогами та батьками, створюють атмосферу доброзичливості. А все це формує позитивну думку батьків про закладу. Оцінка роботи колективу була надана на Міжнародному форумі «Науковці та видатні освітяни за мир і стабільність», де 30 листопада 2015 року роботу колективу було відзначено медаллю за вагомий внесок у розвиток освіти і науки та про професійні успіхи колективу представлено інформацію у книзі «Науковці та освітяни України» видавничого центру «Галактика».

Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. Майбутнє своє колектив закладу бачить у створенні Центру розвитку дитини.

Україна будує мости. Вони різні. Через Дніпро, щоб залишитися єдиною, через дороги, щоб вони стали безпечними. І мости в майбутнє. Звичайно, їх більше ніж сім, але всі вони для наших дітей. Ми розуміємо, прагнемо бути активними в їх будівництві. А тому останнє слово за нашими дітьми.

Звіт завідувача

Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№12

комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

Швайки Людмили Анатоліївни

перед батьками, колективом та громадськістю з питань

статутної діяльності закладу

у 2015 – 2016 навчальному році

(Даний звіт складено відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (із змінами), та відповідно до наказу міністерства освіти і науки України «про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 року № 55, та відповідно до примірного положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178.)

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Куп'янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок-№12 комбінованого типу (далі ДНЗ №12) Куп’янської міської ради Харківської області є дошкільним навчальним закладом, в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, оздоровлення дітей віком від одного року до шести (семи) років.

Освітні послуги, що надаються Куп’янським дошкільним навчальним закладом-ясла-садок-№12 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області, відповідають державному стандарту дошкільної освіти.

Відповідно до наказу відділу освіти від 08.02.2016 №77 «Про результати державної атестації

Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок- №12 Куп'янської міської ради Харківської області»на підставі висновку атестаційної комісії визнано атестованим наш ДНЗ та підтверджено право на надання дошкільної освіти.

У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, наказами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, іншими законодавчими актами, власним Статутом.

Зараховування дітей до ДНЗ №12 здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини 0-26, довідки про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини, направлення відділу освіти.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Діяльність ДНЗ №12 регламентується планом роботи, який було складено на навчальний рік і літній оздоровчий період, схвалено педагогічною радою, затверджено завідувачем ДНЗ №12 та погоджено з начальником відділу освіти Куп'янської міської ради та територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

У 2015-2016 н.р. групи комплектувалися за віковими та іншими ознаками з урахуванням нахилів, здібностей та інтересів дітей, стану їх здоров'я, побажань батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

В 2015-2016 навчальному році в закладі функціонувало 10 груп, плановий контингент – 198 дітей.

Кількість дітей та груп у дошкільному закладі станом на травень 2016
Групи для дітей раннього віку з повним днем перебуванняГрупи для дітей дошкільного віку з повним днем перебуванняГрупи компенсуючого типу (логопедична, санаторна)
номер групиКількість дітейВік дітейНазва групиКількість дітейВік дітейНазва групиКількість дітейВік дітей
№ 117До 3-х років№622Від 3-х до 6-ти років№819Від 4-х до 5-ти років
№ 419№1023№713Від 5-х до 6-ти років
№518
№1217
№921
№1117
Середня наповнюваність груп для дітей раннього віку:Середня наповнюваність груп для дітей дошкільного віку:Середня наповнюваність груп:
162018

Впродовж 2015-2016 н.р. в закладі діти мали можливість відвідувати групи з режимом короткотривалого перебування за бажанням батьків.

Режим роботи короткотливалих груп:

7.30-11.30 – групи

Режим роботи груп повного дня:

7.00-7.30 – група чергова

7.30 – 16.30 – групи повного дня

В якості додаткових платних освітніх послуг для дітей від 4-ох до 6(7) років організовано роботу гуртків художньо-естетичного спрямування, фізкультурно-оздоровчого, які відвідували вихованці дошкільних груп.

З метою соціальної адаптації та надання дошкільної освіти дітям, які не відвідують ДНЗ з причин здоров’я та згідно Статуту ДНЗ №12 відповідно положення про соціально-педагогічний патронат в звітному році здійснювався соціально-педагогічний патронат. Під СПП у поточному навчальному році перебували 6 дітей.

Заняття проводились на базі ДНЗ в рамках роботи консультативного центру «Дошколярик».

Робота консультативного центру «Дошколярик» була направлена на здійснення заходів, спрямованих на:

- забезпечення всебічного індивідуального розвитку вихованців, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;

- формування психологічної культури вихованців, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу;

- проведення психолого-педагогічної діагностики готовності вихованців до навчання та сприяння адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, згідно з рівнем психічного розвитку;

- розробку та впровадження розвивальних, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців тощо.

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного закладу обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни, медичний, методичний, кабінет соціально-педагогічного патронату, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі Вас, шановні батьки, та педагоги.

Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку:

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 0 – 5 років, які проживають в нашому мікрорайоні, але не відвідують його. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. Було надіслано листи батькам з інформацією про можливість отримання дошкільної освіти в ЦРД «Надія». З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою закладу, традиційно, у вересні та травні було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. Вихователь-методист Тарасова О.С. протягом року в інтернеті на сайті ДНЗ виставляла інформацію про життя вихованців в ДНЗ та про цікаві події в нашому закладі Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

Охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону:

- віком від 1 до 6(7) років становить - 76 %;

- віком від 3 до 6(7) років становить - 80 %;

- дітей 5-ти річного віку, які у 2016-2017 році підуть до 1-го класу - 100 %.

Організація різних форм виховної роботи.

Навчально – виховний процес у ДНЗ здійснюється відповідно до програми виховання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки».

Рішення про вибір програми обговорено й схвалено педагогічною радою закладу ( протокол № 1 від 30.08.2015 р).

Учасниками навчально – виховного процесу є: діти, педагогічні працівники, батьки (особи, які їх заміняють).

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі є заняття з різних видів діяльності.

В ДНЗ №12 вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

- Тривалість занять для дітей раннього віку – 10- 15 хвилин;

- Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

- Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

З огляду основні пріоритети дошкільної освіти в Україні та вимоги сучасності в ДНЗ №12 освітній процес спрямований на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

Ключовим етапом моніторингу якості сформованих знань дітей в ДНЗ №12 є виявлення найбільш сформованих компетентностей відповідно до Базового компоненту.

Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку показує що якість освітньо-виховної роботи педколективу з дітьми дошкільного віку складає 84%, успішність 93%.

Показники високого рівня підвищились у середньому на 28%, достатнього рівня підвищились у середньому на 39 % (суттєво підвищилися показники рівня сформованості життєвих компетенцій у дітей старшого дошкільного віку – з формування логіко-математичної компетентності, навчання елементам грамоти та художньо-естетичного розвитку, у дітей середнього та молодшого з таких розділів програми: ознайомлення з довкіллям, формування елементарних математичних уявлень та продуктивної діяльності).

В порівнянні з початком навчального року знизились показники низького рівня у середньому на 19%. На сьогодні показників низького рівня не виявлено.

У дітей, які згідно запиту батьків та складеного індивідуального освітнього маршруту додатково відвідують гуртки, відмічається зростання показників сформованості життєвих компетенцій з певних спрямувань роботи гуртка (ритміки, хореографії, креативного розвитку, вокальних здібностей, малювання, англійського мовлення, соціально-морального розвитку).

Позитивно спрацьовує подальше поєднання роботи вузьких спеціалістів та педагогів груп по забезпеченню виконання освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти, а саме:

· освітня лінія «Дитина у соціумі» та «Особистість дитини» на заняттях з «Один вдома»;

· освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Гра дитини» – на заняттях з розвивальних ігор;

· освітня лінія «Дитина у світі культури» та «Хореографія» – на заняттях театрального гуртка «Казка на долоньці»

· освітня лінія «Мовлення дитини» та «Іноземна мова» - на заняттях гуртка « «Англійська для дошкільників».

Всього організовано гуртків: 5, в них охоплено: іноземне мовлення – 61 вихованців; художньо-естетичний розвиток – 38; фізичний розвиток – 44.

Для дітей району, які відвідують інші ДНЗ організовано консультпункт з питань підготовки дітей до школи.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2015-2016 н.р. року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

Річним планом роботи регламентувалася організація методичної роботи закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту.

Пріоритетними напрямками роботи в 2015-2016 році були :

Ø Інтеграція родинного і суспільного виховання щодо формування формування морально-духовних цінностей особистості як основи людиницентризму;

Ø Модернізація змісту і форм педагогічного процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості;

Ø Забезпечення повноцінного фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище; впровадження різноманітних методів оздоровлення та профілактики захворювань дошкільників;

Ø Апробація і пошук нових організаційних психолого-педагогічних форм і

методів роботи в рамках дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня, які здатні якісно новий рівень психічного, фізичного особистісного розвитку дітей дошкільного віку.

Виходячи з аналізу освітньо-виховної та методичної роботи у 2014/2015 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю продовжував свою діяльність у 2015/2016 навчальному році на вирішення проблемної теми: «Формування духовно-ціннісних орієнтирів дитини як засіб Соціалізації дошкільника»

Основними завданнями діяльності педагогічного колективу ДНЗ №1 у 2015/2016 навчальному році були:

Ø Забезпечення результативності роботи педагогічного колективу щодо формування у дітей первинних уявлень цінності здорового способу життя через розвиток фізичних якостей, охорони, зміцнення фізичного і психічного здоров`я, емоційного благополуччя.

Ø Сприяння мовленннєвому розвитку дітей раннього та дошкільного віку шляхом залучення до літературної скарбниці та народного фольклору.

Ø Забезпечення належної якості освітніх послуг відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти, впровадження інноваційних освітніх технологій, дослідно-експериментальної діяльності та забезпечення оптимальних (розвивальних) умов життєдіяльності дітей.

Ø Спрямування педагогічну діяльність колективу та родин вихованців для подальшої реалізації завдань духовно-морального, патріотичного виховання.

Ø Самовдосконалення адміністрації в галузі менеджменту та маркетингу освіти.

Педагогам надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів закладу, міста, області, регіону проходження курсів підвищення кваліфікації.

Протягом звітного періоду в дошкільному закладі проведені районні методичне об єднання для вихователів груп раннього віку та старшого дошкільного віку.

Новий зміст освіти без нових технологій навчання – як неопилена квітка. У навчальному процесу більшість педагогів використовують інформаційно-комунікативні технології навчання. Використання медіа засобів практикується під час тематичних занять, розваг. У ДНЗ функціонує мультимедійний кабінет, де дітям старших груп надана можливість отримання початкових ІКТ навичок в роботі з електронними планшетами. Для цього розроблено систему планування занять за програмою «Медіадошкільник». У наявності 3 ПК, підключені до мережі Інтернет, створено сайт закладу, електронну пошту. Педагоги розміщують свої доробки на власних сторінках сайту, а також здійснюють аналіз та апробацію контенту електронних освітніх ресурсів.

ДНЗ №12 в навчальному році працював в статусі експериментального майданчику регіонального рівня з питань впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес з дошкільниками. Протягом року в закладі було проведено:

Висвітлення результатів експерименту на конференціях, семінарах тощо:

№ з/пНазва заходуМісце проведенняДата проведення
1ТТК «Науково-методичний супровід використання засобів медіаосвіти в дошкільних навчальних закладах»КВНЗ ХАНО22.04.2015
2Науково-практичний семінар «Перспективи масового впровадження медіаосвіти в дошкільну, початкову та середню освіту»КВНЗ ХАНО06.05.2015
3Особливості методичної роботи з педагогами ДНЗ, що базується ефективному використанні ІКТ у професійній діяльності для забезпечення якості освітиКВНЗ ХАНО05.05.2016

Розгляд результатів експерименту на методичній раді навчального закладу або методичного кабінету районного (міського) відділу (управління) освіти:

ПитанняДата проведенняРішення
Про результативність дослідно-експериментальної роботи за темою «Розвиток комунікативної культури дошкільників в аспекті медіаосвіти"15.04.2016Узагальнити матеріали експерименту

Всі заходи в ході експерименту отримали позитивну оцінку з боку педагогів та керівників ДНЗ міста, представників методичного кабінету відділу освіти, координаторів експерименту – науковців КВНЗ ХАНО.

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом на 98%, вакансія керівника музичного.

Працює в ДНЗ – 53 осіб: зокрема, педагогічних працівників — 22 осіби, з повною вищою педагогічною - 7 , з них з фаховою вищою - 6 осіб, базову вищу освіту мають 1 осіб.

Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 13 спеціалістів, 3 педагогів - «спеціалісти II категорії», 2 — «спеціаліст І категорії», 1 педагог має „вищу категорію” та 7 педагогів мають педагогічне звання «вихователь – методист», 1 педагог має педагогічне знання «старший вихователь».

Середній вік педагогів – 42 роки, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 18,5 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дошкільному закладі відсутня плинність педагогічних кадрів.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при КВНЗ ХАНО, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у ВУЗах за спеціальністю «Дошкільне виховання».

Щороку в д/с проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освітипедпрацівників та атестацію. У 2015-2016 навчальному році чергову атестацію пройшли 3 педагоги (Тарасова О.С., Свинарьова К.М., Молодушкіна І.В.). За результатами атестації педагогам Молодушкіній І.В. встановлена категорія «Спеціаліст І категорії», Тарасовій О.С. теж та звання «Старший вихователь», відповідає займаній посаді. Свинарьова К.М., відповідає раніше встановленому 7 тарифному розряду та підтверджено педагогічне звання «Вихователь-методист.

Кваліфікаційний рівень педагогів ДНЗ підтверджується участю їх у міських та обласних конкурсах педагогічних технологій.

Педагоги ДНЗ стали учасниками Всеукраїнського конкуру з англійської мови «Hello, English!», вихователь Челомбитько Н.П. Результати конкурсу ще не оголошено.

Педагоги ДНЗ №12 – це дійсно творча злагоджена команда. В 2015-2016 році працювали за затвердженими 2 авторськими парціальними програмами. Наш заклад у області затвердив свої програми за встановленою процедурою. На сьогоднішній день, як нам відомо, дошкільні заклади міста використовують у свої роботі наші програми.

Організація харчування дошкільників

Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я вихованців закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти отримують 3х разове харчування при 9 годинному перебуванні в ДНЗ. Виходячи з того, що раціональний режим харчування, збалансованість раціону.

Для організації раціонального харчування в ДНЗ складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із санітарно-епідеміологічною службою і затверджується керівником навчального закладу.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ДНЗ постачають установи, які визначені рішенням тендерних комітетів. Продукти завозять згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Середньомісячний відсоток норм харчування за 9 місяців 2015-2016 навчального року становило 68%.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2015 № 404 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах встановлено вартість за харчування 17 грн на день, для дітей дошкільних груп, 14 грн. для дітей груп раннього віку та 18 грн. для дітей санаторної групи, з яких батьківська плата становить 60%.

Діти пільгових категорій (під опікою, сироти, інваліди) одержують безкоштовне харчування (4 дитини), з малозабезпечених сімей (16 дітей). Адміністрація та вихователі тримаємо на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачеві. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дошкільного ведеться і з боку відділу освіти, про що свідчать акти перевірок. Здійснюється також батьківський контроль, про що свідчать відгуки батьків під час проведення Днів відкритих дверей, батьківських зборів.

Технологічне та холодильне обладнання у робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту.

Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється медичними працівниками закладу. Відповідно до графіку, за наявності вакцини дітям проводяться щеплення в умовах КМЛ, проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. За результатами поглибленого медичного огляду здійснено розподіл дітей на групи здоров’я: І група- 78%, ІІ група - 20%, ІІІ група – 2%. Розподіл за групами здоров’я становить: основна група – 86%, підготовча – 12%, спеціальна група – 2%.

Згідно медичних висновків, які проводилися спеціалістами: хірургом, невропатологом, стоматологом, травматологом, отолярингологом, офтальмологом, педіатром встановлено та виявлено слідуючі патології у 61 дитини відповідно до структури поширення хвороб:

Соматична – 19 дітей (14%)

Ортопедична – 1 дитина (1%)

Стоматологічна – 23 дітей (17%)

Неврологічна – 3 дитини (2,1%)

Хвороби очей – 2 дітей (2%)

ЛОР- патологія – 13 дітей (8%)

Протягом року діти, згідно заяв батьків вживали кисневі коктейлі.

Вся робота була спрямована на охорону життя та здоров’я дітей. Дана проблема вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, батьками з питань щодо виховання у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення. Використання нестандартних прийомів, сучасних технологій, а саме: психогімнастики, релаксації, масажів, вправ на корекцію дихання, емоційних ігор, фітболгімнаситики, дихальної гімнастики допомогло нормалізувати емоційний стан дітей.

Проаналізувавши стан захворювання серед дітей виявили, що кількість випадків захворювання зменшилась. За період з вересня 2015 по травень 2016 року зменшився відсоток захворюваності по вікових групах. Було проаналізовано причини захворюваності, розроблено комплекс заходів щодо зниження захворюваності. Середнє відвідування дітьми ДНЗ – 67%. Серед причин невідвідування дітьми є фінансова неспроможність батьків.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожна група обладнана стаціонарною кварцовою лампою. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Комісією з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми «Дитина в дошкільні роки», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезаряджено 12 вогнегасників, призначено відповідальних осіб, в відмінному стані знаходиться пожежний щит. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах , які розміщують на тематичному стенді

Стан дитячого травматизму: Випадків виробничого за звітний період зареєстровано не було.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

На початок навчального року було складено та надано до відділу освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, діти , батьки яких позбавлені батьківського піклування - харчувались безкоштовно.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу протягом 2015-2016 н.р. були нагороджені грамотами та подяками відділу освіти (4 працівника).

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідувачем, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Щотижня завідувач веде прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Робота із зверненнями громадян у дошкільному навчальному закладі протягом 2015/2016 н р. здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» , Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858.

Наказом по закладу від 04.01.2016 року №6 призначено відповідального за введенням обліку та реєстрації скарг та звернень громадян діловода Батюченко О.В.

В ДНЗ №12 особистий прийом громадян здійснюються відповідно до графіка прийому громадян завідувачем ДНЗ та вихователем-методистом, затвердженим наказом від 04.01.2016 року №6 «Про роботу зі зверненнями громадян та затвердження графіку прийому громадян в ДНЗ №12 на 2015-2016 н.р.»

Діловодство за зверненнями громадян в ДНЗ ведеться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах , установах , організаціях незалежно від форм власності».

Звернення громадян реєструються в журналі реєстрації звернень громадян, консультацій керівника.

Протягом 2015-2016 року зареєстровано 0 письмових звернення.

Усього за рік зафіксовано 15 звернень.

Питання , що порушувались у зверненнях громадян:

- Про влаштування дітей до ДНЗ - 11 звернень;

- Охорона здоров’я – 4 звернення

Всі звернення розглядаються вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну.

Адміністрація ДНЗ №12 1 раз в півріччя проводить узагальнення звернень громадян. Питання щодо звернень громадян розглядались на виробничій нараді та загальних зборах колективу.

Роботу ДНЗ №12 щодо забезпечення своєчасного, кваліфікованого, повного розгляду звернень громадян вважаємо задовільною. Було звернено увагу на випередження проблемних питань, які можуть порушуватись в зверненнях громадян.

Серед працівників ДНЗ проводиться робота по ознайомленню зі змінами в законодавстві , що регулює роботу зі зверненнями громадян.

Залучення батьківської громадськості навчального закладу до співпраці; співпраця з громадськими організаціями.

Родина і дошкільний навчальний заклад – два суспільних інститути, які

закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати

здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. Тому ми впроваджуємо найрізноманітніші форми роботи з батьками: дні відкритих дверей ярмарки, круглі столи, відео семінари, батьківські конференції, телефон довіри, бесіди, дискусії, сумісні свята, а також сумісна праця з благоустрою території та партнерство в покращені матеріально-технічної бази закладу.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора та батьківського комітету. До початку навчального року батьками та працівниками було проведено поточні ремонти групових кімнат, зроблено капітальний ремонт туалетної кімнати (група №5). Установлені нові меблі в групах №6, №7. З метою поліпшення умов перебування дітей та збереження тепла у осінньо-зимовий період, батьками в групах №11, №6, №8, №12 замінено вікна. Всього за рік замінено 8 вікон. Пофарбовано все ігрове та спортивне обладнання. Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

Колектив дошкільного закладу спрямовує свою роботу на постійне поповнення кількості надання додаткових освітніх послуг, які стають дедалі затребуванішими з боку батьківської громадськості, а також на питання формування іміджу педагога дошкільного закладу шляхом формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, підвищення у них мотивації до самовдосконалення.

Сформований позитивний імідж – результат роботи абсолютно всіх працівників дошкільного закладу. Позитивний імідж створює відповідну репутацію дитячого садка. Колектив нашого закладу постійно працює над виробленням власного стилю. Наша «Іскорка» має власну символіку: прапор, герб, гімн, власні традиції та звичаї. Нам є чим пишатися. Ми не витрачаємо час і кошти на всілякі піар-справи, намагаємося формувати імідж на основі реальних кроків. У цьому, безперечно, нам допомагають батьки. Спільні заходи згуртовують колектив батьків та сприяють налагодженню діалогічних взаємин між педагогами та батьками, створюють атмосферу доброзичливості. А все це формує позитивну думку батьків про закладу. Оцінка роботи колективу була надана на Міжнародному форумі «Науковці та видатні освітяни за мир і стабільність», де 30 листопада 2015 року роботу колективу було відзначено медаллю за вагомий внесок у розвиток освіти і науки та про професійні успіхи колективу представлено інформацію у книзі «Науковці та освітяни України» видавничого центру «Галактика».

Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. Майбутнє своє колектив закладу бачить у створенні Центру розвитку дитини.

Україна будує мости. Вони різні. Через Дніпро, щоб залишитися єдиною, через дороги, щоб вони стали безпечними. І мости в майбутнє. Звичайно, їх більше ніж сім, але всі вони для наших дітей. Ми розуміємо, прагнемо бути активними в їх будівництві. А тому останнє слово за нашими дітьми.

Звіт завідувача

Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№12

комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

Швайки Людмили Анатоліївни

перед батьками, колективом та громадськістю з питань

статутної діяльності закладу

у 2015 – 2016 навчальному році

(Даний звіт складено відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (із змінами), та відповідно до наказу міністерства освіти і науки України «про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 року № 55, та відповідно до примірного положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178.)

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Куп'янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок-№12 комбінованого типу (далі ДНЗ №12) Куп’янської міської ради Харківської області є дошкільним навчальним закладом, в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, оздоровлення дітей віком від одного року до шести (семи) років.

Освітні послуги, що надаються Куп’янським дошкільним навчальним закладом-ясла-садок-№12 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області, відповідають державному стандарту дошкільної освіти.

Відповідно до наказу відділу освіти від 08.02.2016 №77 «Про результати державної атестації

Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок- №12 Куп'янської міської ради Харківської області»на підставі висновку атестаційної комісії визнано атестованим наш ДНЗ та підтверджено право на надання дошкільної освіти.

У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, наказами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, іншими законодавчими актами, власним Статутом.

Зараховування дітей до ДНЗ №12 здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини 0-26, довідки про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини, направлення відділу освіти.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Діяльність ДНЗ №12 регламентується планом роботи, який було складено на навчальний рік і літній оздоровчий період, схвалено педагогічною радою, затверджено завідувачем ДНЗ №12 та погоджено з начальником відділу освіти Куп'янської міської ради та територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

У 2015-2016 н.р. групи комплектувалися за віковими та іншими ознаками з урахуванням нахилів, здібностей та інтересів дітей, стану їх здоров'я, побажань батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

В 2015-2016 навчальному році в закладі функціонувало 10 груп, плановий контингент – 198 дітей.

Кількість дітей та груп у дошкільному закладі станом на травень 2016
Групи для дітей раннього віку з повним днем перебуванняГрупи для дітей дошкільного віку з повним днем перебуванняГрупи компенсуючого типу (логопедична, санаторна)
номер групиКількість дітейВік дітейНазва групиКількість дітейВік дітейНазва групиКількість дітейВік дітей
№ 117До 3-х років№622Від 3-х до 6-ти років№819Від 4-х до 5-ти років
№ 419№1023№713Від 5-х до 6-ти років
№518
№1217
№921
№1117
Середня наповнюваність груп для дітей раннього віку:Середня наповнюваність груп для дітей дошкільного віку:Середня наповнюваність груп:
162018

Впродовж 2015-2016 н.р. в закладі діти мали можливість відвідувати групи з режимом короткотривалого перебування за бажанням батьків.

Режим роботи короткотливалих груп:

7.30-11.30 – групи

Режим роботи груп повного дня:

7.00-7.30 – група чергова

7.30 – 16.30 – групи повного дня

В якості додаткових платних освітніх послуг для дітей від 4-ох до 6(7) років організовано роботу гуртків художньо-естетичного спрямування, фізкультурно-оздоровчого, які відвідували вихованці дошкільних груп.

З метою соціальної адаптації та надання дошкільної освіти дітям, які не відвідують ДНЗ з причин здоров’я та згідно Статуту ДНЗ №12 відповідно положення про соціально-педагогічний патронат в звітному році здійснювався соціально-педагогічний патронат. Під СПП у поточному навчальному році перебували 6 дітей.

Заняття проводились на базі ДНЗ в рамках роботи консультативного центру «Дошколярик».

Робота консультативного центру «Дошколярик» була направлена на здійснення заходів, спрямованих на:

- забезпечення всебічного індивідуального розвитку вихованців, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;

- формування психологічної культури вихованців, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу;

- проведення психолого-педагогічної діагностики готовності вихованців до навчання та сприяння адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, згідно з рівнем психічного розвитку;

- розробку та впровадження розвивальних, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців тощо.

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного закладу обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни, медичний, методичний, кабінет соціально-педагогічного патронату, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі Вас, шановні батьки, та педагоги.

Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку:

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 0 – 5 років, які проживають в нашому мікрорайоні, але не відвідують його. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. Було надіслано листи батькам з інформацією про можливість отримання дошкільної освіти в ЦРД «Надія». З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою закладу, традиційно, у вересні та травні було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. Вихователь-методист Тарасова О.С. протягом року в інтернеті на сайті ДНЗ виставляла інформацію про життя вихованців в ДНЗ та про цікаві події в нашому закладі Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

Охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону:

- віком від 1 до 6(7) років становить - 76 %;

- віком від 3 до 6(7) років становить - 80 %;

- дітей 5-ти річного віку, які у 2016-2017 році підуть до 1-го класу - 100 %.

Організація різних форм виховної роботи.

Навчально – виховний процес у ДНЗ здійснюється відповідно до програми виховання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки».

Рішення про вибір програми обговорено й схвалено педагогічною радою закладу ( протокол № 1 від 30.08.2015 р).

Учасниками навчально – виховного процесу є: діти, педагогічні працівники, батьки (особи, які їх заміняють).

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі є заняття з різних видів діяльності.

В ДНЗ №12 вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

- Тривалість занять для дітей раннього віку – 10- 15 хвилин;

- Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

- Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

З огляду основні пріоритети дошкільної освіти в Україні та вимоги сучасності в ДНЗ №12 освітній процес спрямований на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

Ключовим етапом моніторингу якості сформованих знань дітей в ДНЗ №12 є виявлення найбільш сформованих компетентностей відповідно до Базового компоненту.

Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку показує що якість освітньо-виховної роботи педколективу з дітьми дошкільного віку складає 84%, успішність 93%.

Показники високого рівня підвищились у середньому на 28%, достатнього рівня підвищились у середньому на 39 % (суттєво підвищилися показники рівня сформованості життєвих компетенцій у дітей старшого дошкільного віку – з формування логіко-математичної компетентності, навчання елементам грамоти та художньо-естетичного розвитку, у дітей середнього та молодшого з таких розділів програми: ознайомлення з довкіллям, формування елементарних математичних уявлень та продуктивної діяльності).

В порівнянні з початком навчального року знизились показники низького рівня у середньому на 19%. На сьогодні показників низького рівня не виявлено.

У дітей, які згідно запиту батьків та складеного індивідуального освітнього маршруту додатково відвідують гуртки, відмічається зростання показників сформованості життєвих компетенцій з певних спрямувань роботи гуртка (ритміки, хореографії, креативного розвитку, вокальних здібностей, малювання, англійського мовлення, соціально-морального розвитку).

Позитивно спрацьовує подальше поєднання роботи вузьких спеціалістів та педагогів груп по забезпеченню виконання освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти, а саме:

· освітня лінія «Дитина у соціумі» та «Особистість дитини» на заняттях з «Один вдома»;

· освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Гра дитини» – на заняттях з розвивальних ігор;

· освітня лінія «Дитина у світі культури» та «Хореографія» – на заняттях театрального гуртка «Казка на долоньці»

· освітня лінія «Мовлення дитини» та «Іноземна мова» - на заняттях гуртка « «Англійська для дошкільників».

Всього організовано гуртків: 5, в них охоплено: іноземне мовлення – 61 вихованців; художньо-естетичний розвиток – 38; фізичний розвиток – 44.

Для дітей району, які відвідують інші ДНЗ організовано консультпункт з питань підготовки дітей до школи.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2015-2016 н.р. року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

Річним планом роботи регламентувалася організація методичної роботи закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту.

Пріоритетними напрямками роботи в 2015-2016 році були :

Ø Інтеграція родинного і суспільного виховання щодо формування формування морально-духовних цінностей особистості як основи людиницентризму;

Ø Модернізація змісту і форм педагогічного процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості;

Ø Забезпечення повноцінного фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище; впровадження різноманітних методів оздоровлення та профілактики захворювань дошкільників;

Ø Апробація і пошук нових організаційних психолого-педагогічних форм і

методів роботи в рамках дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня, які здатні якісно новий рівень психічного, фізичного особистісного розвитку дітей дошкільного віку.

Виходячи з аналізу освітньо-виховної та методичної роботи у 2014/2015 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю продовжував свою діяльність у 2015/2016 навчальному році на вирішення проблемної теми: «Формування духовно-ціннісних орієнтирів дитини як засіб Соціалізації дошкільника»

Основними завданнями діяльності педагогічного колективу ДНЗ №1 у 2015/2016 навчальному році були:

Ø Забезпечення результативності роботи педагогічного колективу щодо формування у дітей первинних уявлень цінності здорового способу життя через розвиток фізичних якостей, охорони, зміцнення фізичного і психічного здоров`я, емоційного благополуччя.

Ø Сприяння мовленннєвому розвитку дітей раннього та дошкільного віку шляхом залучення до літературної скарбниці та народного фольклору.

Ø Забезпечення належної якості освітніх послуг відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти, впровадження інноваційних освітніх технологій, дослідно-експериментальної діяльності та забезпечення оптимальних (розвивальних) умов життєдіяльності дітей.

Ø Спрямування педагогічну діяльність колективу та родин вихованців для подальшої реалізації завдань духовно-морального, патріотичного виховання.

Ø Самовдосконалення адміністрації в галузі менеджменту та маркетингу освіти.

Педагогам надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів закладу, міста, області, регіону проходження курсів підвищення кваліфікації.

Протягом звітного періоду в дошкільному закладі проведені районні методичне об єднання для вихователів груп раннього віку та старшого дошкільного віку.

Новий зміст освіти без нових технологій навчання – як неопилена квітка. У навчальному процесу більшість педагогів використовують інформаційно-комунікативні технології навчання. Використання медіа засобів практикується під час тематичних занять, розваг. У ДНЗ функціонує мультимедійний кабінет, де дітям старших груп надана можливість отримання початкових ІКТ навичок в роботі з електронними планшетами. Для цього розроблено систему планування занять за програмою «Медіадошкільник». У наявності 3 ПК, підключені до мережі Інтернет, створено сайт закладу, електронну пошту. Педагоги розміщують свої доробки на власних сторінках сайту, а також здійснюють аналіз та апробацію контенту електронних освітніх ресурсів.

ДНЗ №12 в навчальному році працював в статусі експериментального майданчику регіонального рівня з питань впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес з дошкільниками. Протягом року в закладі було проведено:

Висвітлення результатів експерименту на конференціях, семінарах тощо:

№ з/пНазва заходуМісце проведенняДата проведення
1ТТК «Науково-методичний супровід використання засобів медіаосвіти в дошкільних навчальних закладах»КВНЗ ХАНО22.04.2015
2Науково-практичний семінар «Перспективи масового впровадження медіаосвіти в дошкільну, початкову та середню освіту»КВНЗ ХАНО06.05.2015
3Особливості методичної роботи з педагогами ДНЗ, що базується ефективному використанні ІКТ у професійній діяльності для забезпечення якості освітиКВНЗ ХАНО05.05.2016

Розгляд результатів експерименту на методичній раді навчального закладу або методичного кабінету районного (міського) відділу (управління) освіти:

ПитанняДата проведенняРішення
Про результативність дослідно-експериментальної роботи за темою «Розвиток комунікативної культури дошкільників в аспекті медіаосвіти"15.04.2016Узагальнити матеріали експерименту

Всі заходи в ході експерименту отримали позитивну оцінку з боку педагогів та керівників ДНЗ міста, представників методичного кабінету відділу освіти, координаторів експерименту – науковців КВНЗ ХАНО.

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом на 98%, вакансія керівника музичного.

Працює нас в нашому центрі – 53 осіб: зокрема, педагогічних працівників — 22 осіби, з повною вищою педагогічною - 7 , з них з фаховою вищою - 6 осіб, базову вищу освіту мають 1 осіб.

Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 13 спеціалістів, 3 педагогів - «спеціалісти II категорії», 2 — «спеціаліст І категорії», 1 педагог має „вищу категорію” та 7 педагогів мають педагогічне звання «вихователь – методист», 1 педагог має педагогічне знання «старший вихователь».

Середній вік педагогів – 42 роки, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 18,5 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дошкільному закладі відсутня плинність педагогічних кадрів.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при КВНЗ ХАНО, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у ВУЗах за спеціальністю «Дошкільне виховання».

Щороку в д/с проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освітипедпрацівників та атестацію. У 2015-2016 навчальному році чергову атестацію пройшли 3 педагоги (Тарасова О.С., Свинарьова К.М., Молодушкіна І.В.). За результатами атестації педагогам Молодушкіній І.В. встановлена категорія «Спеціаліст І категорії», Тарасовій О.С. теж та звання «Старший вихователь», відповідає займаній посаді. Свинарьова К.М., відповідає раніше встановленому 7 тарифному розряду та підтверджено педагогічне звання «Вихователь-методист.

Кваліфікаційний рівень педагогів ДНЗ підтверджується участю їх у міських та обласних конкурсах педагогічних технологій.

Педагоги ДНЗ стали учасниками Всеукраїнського конкуру з англійської мови «Hello, English!», вихователь Челомбитько Н.П. Результати конкурсу ще не оголошено.

Педагоги ДНЗ №12 – це дійсно творча злагоджена команда. В 2015-2016 році працювали за затвердженими 2 авторськими парціальними програмами. Наш заклад у області затвердив свої програми за встановленою процедурою. На сьогоднішній день, як нам відомо, дошкільні заклади міста використовують у свої роботі наші програми.

Організація харчування дошкільників

Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я вихованців закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти отримують 3х разове харчування при 9 годинному перебуванні в ДНЗ. Виходячи з того, що раціональний режим харчування, збалансованість раціону.

Для організації раціонального харчування в ЦРД складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із санітарно-епідеміологічною службою і затверджується керівником навчального закладу.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ДНЗ постачають установи, які визначені рішенням тендерних комітетів. Продукти завозять згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Середньомісячний відсоток норм харчування за 9 місяців 2015-2016 навчального року становило 68%.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2015 № 404 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах встановлено вартість за харчування 17 грн на день, для дітей дошкільних груп, 14 грн. для дітей груп раннього віку та 18 грн. для дітей санаторної групи, з яких батьківська плата становить 60%.

Діти пільгових категорій (під опікою, сироти, інваліди) одержують безкоштовне харчування (4 дитини), з малозабезпечених сімей (16 дітей). Адміністрація та вихователі тримаємо на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачеві. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дошкільного ведеться і з боку відділу освіти, про що свідчать акти перевірок. Здійснюється також батьківський контроль, про що свідчать відгуки батьків під час проведення Днів відкритих дверей, батьківських зборів.

Технологічне та холодильне обладнання у робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту.

Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється медичними працівниками закладу. Відповідно до графіку, за наявності вакцини дітям проводяться щеплення в умовах КМЛ, проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. За результатами поглибленого медичного огляду здійснено розподіл дітей на групи здоров’я: І група- 78%, ІІ група - 20%, ІІІ група – 2%. Розподіл за групами здоров’я становить: основна група – 86%, підготовча – 12%, спеціальна група – 2%.

Згідно медичних висновків, які проводилися спеціалістами: хірургом, невропатологом, стоматологом, травматологом, отолярингологом, офтальмологом, педіатром встановлено та виявлено слідуючі патології у 61 дитини відповідно до структури поширення хвороб:

Соматична – 19 дітей (14%)

Ортопедична – 1 дитина (1%)

Стоматологічна – 23 дітей (17%)

Неврологічна – 3 дитини (2,1%)

Хвороби очей – 2 дітей (2%)

ЛОР- патологія – 13 дітей (8%)

Протягом року діти, згідно заяв батьків вживали кисневі коктейлі.

Вся робота була спрямована на охорону життя та здоров’я дітей. Дана проблема вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, батьками з питань щодо виховання у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення. Використання нестандартних прийомів, сучасних технологій, а саме: психогімнастики, релаксації, масажів, вправ на корекцію дихання, емоційних ігор, фітболгімнаситики, дихальної гімнастики допомогло нормалізувати емоційний стан дітей.

Проаналізувавши стан захворювання серед дітей виявили, що кількість випадків захворювання зменшилась. За період з вересня 2015 по травень 2016 року зменшився відсоток захворюваності по вікових групах. Було проаналізовано причини захворюваності, розроблено комплекс заходів щодо зниження захворюваності. Середнє відвідування дітьми ДНЗ – 67%. Серед причин невідвідування дітьми є фінансова неспроможність батьків.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожна група обладнана стаціонарною кварцовою лампою. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Комісією з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми «Дитина в дошкільні роки», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезаряджено 12 вогнегасників, призначено відповідальних осіб, в відмінному стані знаходиться пожежний щит. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах , які розміщують на тематичному стенді

Стан дитячого травматизму: Випадків виробничого за звітний період зареєстровано не було.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

На початок навчального року було складено та надано до відділу освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, діти , батьки яких позбавлені батьківського піклування - харчувались безкоштовно.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу протягом 2015-2016 н.р. були нагороджені грамотами та подяками відділу освіти (4 працівника).

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідувачем, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Щотижня завідувач веде прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Робота із зверненнями громадян у дошкільному навчальному закладі протягом 2015/2016 н р. здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» , Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858.

Наказом по закладу від 04.01.2016 року №6 призначено відповідального за введенням обліку та реєстрації скарг та звернень громадян діловода Батюченко О.В.

В ДНЗ №12 особистий прийом громадян здійснюються відповідно до графіка прийому громадян завідувачем ДНЗ та вихователем-методистом, затвердженим наказом від 04.01.2016 року №6 «Про роботу зі зверненнями громадян та затвердження графіку прийому громадян в ДНЗ №12 на 2015-2016 н.р.»

Діловодство за зверненнями громадян в ДНЗ ведеться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах , установах , організаціях незалежно від форм власності».

Звернення громадян реєструються в журналі реєстрації звернень громадян, консультацій керівника.

Протягом 2015-2016 року зареєстровано 0 письмових звернення.

Усього за рік зафіксовано 15 звернень.

Питання , що порушувались у зверненнях громадян:

- Про влаштування дітей до ДНЗ - 11 звернень;

- Охорона здоров’я – 4 звернення

Всі звернення розглядаються вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну.

Адміністрація ДНЗ №12 1 раз в півріччя проводить узагальнення звернень громадян. Питання щодо звернень громадян розглядались на виробничій нараді та загальних зборах колективу.

Роботу ДНЗ 312 щодо забезпечення своєчасного, кваліфікованого, повного розгляду звернень громадян вважаємо задовільною. Було звернено увагу на випередження проблемних питань, які можуть порушуватись в зверненнях громадян.

Серед працівників ДНЗ проводиться робота по ознайомленню зі змінами в законодавстві , що регулює роботу зі зверненнями громадян.

Залучення батьківської громадськості навчального закладу до співпраці; співпраця з громадськими організаціями.

Родина і дошкільний навчальний заклад – два суспільних інститути, які

закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати

здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. Тому ми впроваджуємо найрізноманітніші форми роботи з батьками: дні відкритих дверей ярмарки, круглі столи, відео семінари, батьківські конференції, телефон довіри, бесіди, дискусії, сумісні свята, а також сумісна праця з благоустрою території та партнерство в покращені матеріально-технічної бази закладу.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора та батьківського комітету. До початку навчального року батьками та працівниками було проведено поточні ремонти групових кімнат, зроблено капітальний ремонт туалетної кімнати (група №5). Установлені нові меблі в групах №6, №7. З метою поліпшення умов перебування дітей та збереження тепла у осінньо-зимовий період, батьками в групах №11, №6, №8, №12 замінено вікна. Всього за рік замінено 8 вікон. Пофарбовано все ігрове та спортивне обладнання. Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

Колектив дошкільного закладу спрямовує свою роботу на постійне поповнення кількості надання додаткових освітніх послуг, які стають дедалі затребуванішими з боку батьківської громадськості, а також на питання формування іміджу педагога дошкільного закладу шляхом формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, підвищення у них мотивації до самовдосконалення.

Сформований позитивний імідж – результат роботи абсолютно всіх працівників дошкільного закладу. Позитивний імідж створює відповідну репутацію дитячого садка. Колектив нашого закладу постійно працює над виробленням власного стилю. Наша «Іскорка» має власну символіку: прапор, герб, гімн, власні традиції та звичаї. Нам є чим пишатися. Ми не витрачаємо час і кошти на всілякі піар-справи, намагаємося формувати імідж на основі реальних кроків. У цьому, безперечно, нам допомагають батьки. Спільні заходи згуртовують колектив батьків та сприяють налагодженню діалогічних взаємин між педагогами та батьками, створюють атмосферу доброзичливості. А все це формує позитивну думку батьків про закладу. Оцінка роботи колективу була надана на Міжнародному форумі «Науковці та видатні освітяни за мир і стабільність», де 30 листопада 2015 року роботу колективу було відзначено медаллю за вагомий внесок у розвиток освіти і науки та про професійні успіхи колективу представлено інформацію у книзі «Науковці та освітяни України» видавничого центру «Галактика».

Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. Майбутнє своє колектив закладу бачить у створенні Центру розвитку дитини.

Україна будує мости. Вони різні. Через Дніпро, щоб залишитися єдиною, через дороги, щоб вони стали безпечними. І мости в майбутнє. Звичайно, їх більше ніж сім, але всі вони для наших дітей. Ми розуміємо, прагнемо бути активними в їх будівництві. А тому останнє слово за нашими дітьми.

Звіт завідувача

Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№12

комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

Швайки Людмили Анатоліївни

перед батьками, колективом та громадськістю з питань

статутної діяльності закладу

у 2015 – 2016 навчальному році

(Даний звіт складено відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (із змінами), та відповідно до наказу міністерства освіти і науки України «про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 року № 55, та відповідно до примірного положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178.)

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Куп'янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок-№12 комбінованого типу (далі ДНЗ №12) Куп’янської міської ради Харківської області є дошкільним навчальним закладом, в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, оздоровлення дітей віком від одного року до шести (семи) років.

Освітні послуги, що надаються Куп’янським дошкільним навчальним закладом-ясла-садок-№12 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області, відповідають державному стандарту дошкільної освіти.

Відповідно до наказу відділу освіти від 08.02.2016 №77 «Про результати державної атестації

Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок- №12 Куп'янської міської ради Харківської області»на підставі висновку атестаційної комісії визнано атестованим наш ДНЗ та підтверджено право на надання дошкільної освіти.

У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, наказами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, іншими законодавчими актами, власним Статутом.

Зараховування дітей до ДНЗ №12 здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини 0-26, довідки про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини, направлення відділу освіти.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Діяльність ДНЗ №12 регламентується планом роботи, який було складено на навчальний рік і літній оздоровчий період, схвалено педагогічною радою, затверджено завідувачем ДНЗ №12 та погоджено з начальником відділу освіти Куп'янської міської ради та територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

У 2015-2016 н.р. групи комплектувалися за віковими та іншими ознаками з урахуванням нахилів, здібностей та інтересів дітей, стану їх здоров'я, побажань батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

В 2015-2016 навчальному році в закладі функціонувало 10 груп, плановий контингент – 198 дітей.

Кількість дітей та груп у дошкільному закладі станом на травень 2016
Групи для дітей раннього віку з повним днем перебуванняГрупи для дітей дошкільного віку з повним днем перебуванняГрупи компенсуючого типу (логопедична, санаторна)
номер групиКількість дітейВік дітейНазва групиКількість дітейВік дітейНазва групиКількість дітейВік дітей
№ 117До 3-х років№622Від 3-х до 6-ти років№819Від 4-х до 5-ти років
№ 419№1023№713Від 5-х до 6-ти років
№518
№1217
№921
№1117
Середня наповнюваність груп для дітей раннього віку:Середня наповнюваність груп для дітей дошкільного віку:Середня наповнюваність груп:
162018

Впродовж 2015-2016 н.р. в закладі діти мали можливість відвідувати групи з режимом короткотривалого перебування за бажанням батьків.

Режим роботи короткотливалих груп:

7.30-11.30 – групи

Режим роботи груп повного дня:

7.00-7.30 – група чергова

7.30 – 16.30 – групи повного дня

В якості додаткових платних освітніх послуг для дітей від 4-ох до 6(7) років організовано роботу гуртків художньо-естетичного спрямування, фізкультурно-оздоровчого, які відвідували вихованці дошкільних груп.

З метою соціальної адаптації та надання дошкільної освіти дітям, які не відвідують ДНЗ з причин здоров’я та згідно Статуту ДНЗ №12 відповідно положення про соціально-педагогічний патронат в звітному році здійснювався соціально-педагогічний патронат. Під СПП у поточному навчальному році перебували 6 дітей.

Заняття проводились на базі ДНЗ в рамках роботи консультативного центру «Дошколярик».

Робота консультативного центру «Дошколярик» була направлена на здійснення заходів, спрямованих на:

- забезпечення всебічного індивідуального розвитку вихованців, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;

- формування психологічної культури вихованців, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу;

- проведення психолого-педагогічної діагностики готовності вихованців до навчання та сприяння адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, згідно з рівнем психічного розвитку;

- розробку та впровадження розвивальних, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців тощо.

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного закладу обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни, медичний, методичний, кабінет соціально-педагогічного патронату, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі Вас, шановні батьки, та педагоги.

Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку:

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 0 – 5 років, які проживають в нашому мікрорайоні, але не відвідують його. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. Було надіслано листи батькам з інформацією про можливість отримання дошкільної освіти в ЦРД «Надія». З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою закладу, традиційно, у вересні та травні було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. Вихователь-методист Тарасова О.С. протягом року в інтернеті на сайті ДНЗ виставляла інформацію про життя вихованців в ДНЗ та про цікаві події в нашому закладі Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

Охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону:

- віком від 1 до 6(7) років становить - 76 %;

- віком від 3 до 6(7) років становить - 80 %;

- дітей 5-ти річного віку, які у 2016-2017 році підуть до 1-го класу - 100 %.

Організація різних форм виховної роботи.

Навчально – виховний процес у ДНЗ здійснюється відповідно до програми виховання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки».

Рішення про вибір програми обговорено й схвалено педагогічною радою закладу ( протокол № 1 від 30.08.2015 р).

Учасниками навчально – виховного процесу є: діти, педагогічні працівники, батьки (особи, які їх заміняють).

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі є заняття з різних видів діяльності.

В ДНЗ №12 вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

- Тривалість занять для дітей раннього віку – 10- 15 хвилин;

- Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

- Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

З огляду основні пріоритети дошкільної освіти в Україні та вимоги сучасності в ДНЗ №12 освітній процес спрямований на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

Ключовим етапом моніторингу якості сформованих знань дітей в ДНЗ №12 є виявлення найбільш сформованих компетентностей відповідно до Базового компоненту.

Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку показує що якість освітньо-виховної роботи педколективу з дітьми дошкільного віку складає 84%, успішність 93%.

Показники високого рівня підвищились у середньому на 28%, достатнього рівня підвищились у середньому на 39 % (суттєво підвищилися показники рівня сформованості життєвих компетенцій у дітей старшого дошкільного віку – з формування логіко-математичної компетентності, навчання елементам грамоти та художньо-естетичного розвитку, у дітей середнього та молодшого з таких розділів програми: ознайомлення з довкіллям, формування елементарних математичних уявлень та продуктивної діяльності).

В порівнянні з початком навчального року знизились показники низького рівня у середньому на 19%. На сьогодні показників низького рівня не виявлено.

У дітей, які згідно запиту батьків та складеного індивідуального освітнього маршруту додатково відвідують гуртки, відмічається зростання показників сформованості життєвих компетенцій з певних спрямувань роботи гуртка (ритміки, хореографії, креативного розвитку, вокальних здібностей, малювання, англійського мовлення, соціально-морального розвитку).

Позитивно спрацьовує подальше поєднання роботи вузьких спеціалістів та педагогів груп по забезпеченню виконання освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти, а саме:

· освітня лінія «Дитина у соціумі» та «Особистість дитини» на заняттях з «Один вдома»;

· освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Гра дитини» – на заняттях з розвивальних ігор;

· освітня лінія «Дитина у світі культури» та «Хореографія» – на заняттях театрального гуртка «Казка на долоньці»

· освітня лінія «Мовлення дитини» та «Іноземна мова» - на заняттях гуртка « «Англійська для дошкільників».

Всього організовано гуртків: 5, в них охоплено: іноземне мовлення – 61 вихованців; художньо-естетичний розвиток – 38; фізичний розвиток – 44.

Для дітей району, які відвідують інші ДНЗ організовано консультпункт з питань підготовки дітей до школи.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2015-2016 н.р. року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

Річним планом роботи регламентувалася організація методичної роботи закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту.

Пріоритетними напрямками роботи в 2015-2016 році були :

Ø Інтеграція родинного і суспільного виховання щодо формування формування морально-духовних цінностей особистості як основи людиницентризму;

Ø Модернізація змісту і форм педагогічного процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості;

Ø Забезпечення повноцінного фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище; впровадження різноманітних методів оздоровлення та профілактики захворювань дошкільників;

Ø Апробація і пошук нових організаційних психолого-педагогічних форм і

методів роботи в рамках дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня, які здатні якісно новий рівень психічного, фізичного особистісного розвитку дітей дошкільного віку.

Виходячи з аналізу освітньо-виховної та методичної роботи у 2014/2015 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю продовжував свою діяльність у 2015/2016 навчальному році на вирішення проблемної теми: «Формування духовно-ціннісних орієнтирів дитини як засіб Соціалізації дошкільника»

Основними завданнями діяльності педагогічного колективу ДНЗ №1 у 2015/2016 навчальному році були:

Ø Забезпечення результативності роботи педагогічного колективу щодо формування у дітей первинних уявлень цінності здорового способу життя через розвиток фізичних якостей, охорони, зміцнення фізичного і психічного здоров`я, емоційного благополуччя.

Ø Сприяння мовленннєвому розвитку дітей раннього та дошкільного віку шляхом залучення до літературної скарбниці та народного фольклору.

Ø Забезпечення належної якості освітніх послуг відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти, впровадження інноваційних освітніх технологій, дослідно-експериментальної діяльності та забезпечення оптимальних (розвивальних) умов життєдіяльності дітей.

Ø Спрямування педагогічну діяльність колективу та родин вихованців для подальшої реалізації завдань духовно-морального, патріотичного виховання.

Ø Самовдосконалення адміністрації в галузі менеджменту та маркетингу освіти.

Педагогам надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів закладу, міста, області, регіону проходження курсів підвищення кваліфікації.

Протягом звітного періоду в дошкільному закладі проведені районні методичне об єднання для вихователів груп раннього віку та старшого дошкільного віку.

Новий зміст освіти без нових технологій навчання – як неопилена квітка. У навчальному процесу більшість педагогів використовують інформаційно-комунікативні технології навчання. Використання медіа засобів практикується під час тематичних занять, розваг. У ДНЗ функціонує мультимедійний кабінет, де дітям старших груп надана можливість отримання початкових ІКТ навичок в роботі з електронними планшетами. Для цього розроблено систему планування занять за програмою «Медіадошкільник». У наявності 3 ПК, підключені до мережі Інтернет, створено сайт закладу, електронну пошту. Педагоги розміщують свої доробки на власних сторінках сайту, а також здійснюють аналіз та апробацію контенту електронних освітніх ресурсів.

ДНЗ №12 в навчальному році працював в статусі експериментального майданчику регіонального рівня з питань впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес з дошкільниками. Протягом року в закладі було проведено:

Висвітлення результатів експерименту на конференціях, семінарах тощо:

№ з/пНазва заходуМісце проведенняДата проведення
1ТТК «Науково-методичний супровід використання засобів медіаосвіти в дошкільних навчальних закладах»КВНЗ ХАНО22.04.2015
2Науково-практичний семінар «Перспективи масового впровадження медіаосвіти в дошкільну, початкову та середню освіту»КВНЗ ХАНО06.05.2015
3Особливості методичної роботи з педагогами ДНЗ, що базується ефективному використанні ІКТ у професійній діяльності для забезпечення якості освітиКВНЗ ХАНО05.05.2016

Розгляд результатів експерименту на методичній раді навчального закладу або методичного кабінету районного (міського) відділу (управління) освіти:

ПитанняДата проведенняРішення
Про результативність дослідно-експериментальної роботи за темою «Розвиток комунікативної культури дошкільників в аспекті медіаосвіти"15.04.2016Узагальнити матеріали експерименту

Всі заходи в ході експерименту отримали позитивну оцінку з боку педагогів та керівників ДНЗ міста, представників методичного кабінету відділу освіти, координаторів експерименту – науковців КВНЗ ХАНО.

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом на 98%, вакансія керівника музичного.

Працює нас в нашому центрі – 53 осіб: зокрема, педагогічних працівників — 22 осіби, з повною вищою педагогічною - 7 , з них з фаховою вищою - 6 осіб, базову вищу освіту мають 1 осіб.

Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 13 спеціалістів, 3 педагогів - «спеціалісти II категорії», 2 — «спеціаліст І категорії», 1 педагог має „вищу категорію” та 7 педагогів мають педагогічне звання «вихователь – методист», 1 педагог має педагогічне знання «старший вихователь».

Середній вік педагогів – 42 роки, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 18,5 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дошкільному закладі відсутня плинність педагогічних кадрів.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при КВНЗ ХАНО, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у ВУЗах за спеціальністю «Дошкільне виховання».

Щороку в д/с проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освітипедпрацівників та атестацію. У 2015-2016 навчальному році чергову атестацію пройшли 3 педагоги (Тарасова О.С., Свинарьова К.М., Молодушкіна І.В.). За результатами атестації педагогам Молодушкіній І.В. встановлена категорія «Спеціаліст І категорії», Тарасовій О.С. теж та звання «Старший вихователь», відповідає займаній посаді. Свинарьова К.М., відповідає раніше встановленому 7 тарифному розряду та підтверджено педагогічне звання «Вихователь-методист.

Кваліфікаційний рівень педагогів ДНЗ підтверджується участю їх у міських та обласних конкурсах педагогічних технологій.

Педагоги ДНЗ стали учасниками Всеукраїнського конкуру з англійської мови «Hello, English!», вихователь Челомбитько Н.П. Результати конкурсу ще не оголошено.

Педагоги ДНЗ №12 – це дійсно творча злагоджена команда. В 2015-2016 році працювали за затвердженими 2 авторськими парціальними програмами. Наш заклад у області затвердив свої програми за встановленою процедурою. На сьогоднішній день, як нам відомо, дошкільні заклади міста використовують у свої роботі наші програми.

Організація харчування дошкільників

Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я вихованців закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти отримують 3х разове харчування при 9 годинному перебуванні в ДНЗ. Виходячи з того, що раціональний режим харчування, збалансованість раціону.

Для організації раціонального харчування в ЦРД складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із санітарно-епідеміологічною службою і затверджується керівником навчального закладу.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ДНЗ постачають установи, які визначені рішенням тендерних комітетів. Продукти завозять згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Середньомісячний відсоток норм харчування за 9 місяців 2015-2016 навчального року становило 68%.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2015 № 404 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах встановлено вартість за харчування 17 грн на день, для дітей дошкільних груп, 14 грн. для дітей груп раннього віку та 18 грн. для дітей санаторної групи, з яких батьківська плата становить 60%.

Діти пільгових категорій (під опікою, сироти, інваліди) одержують безкоштовне харчування (4 дитини), з малозабезпечених сімей (16 дітей). Адміністрація та вихователі тримаємо на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачеві. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дошкільного ведеться і з боку відділу освіти, про що свідчать акти перевірок. Здійснюється також батьківський контроль, про що свідчать відгуки батьків під час проведення Днів відкритих дверей, батьківських зборів.

Технологічне та холодильне обладнання у робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту.

Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється медичними працівниками закладу. Відповідно до графіку, за наявності вакцини дітям проводяться щеплення в умовах КМЛ, проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. За результатами поглибленого медичного огляду здійснено розподіл дітей на групи здоров’я: І група- 78%, ІІ група - 20%, ІІІ група – 2%. Розподіл за групами здоров’я становить: основна група – 86%, підготовча – 12%, спеціальна група – 2%.

Згідно медичних висновків, які проводилися спеціалістами: хірургом, невропатологом, стоматологом, травматологом, отолярингологом, офтальмологом, педіатром встановлено та виявлено слідуючі патології у 61 дитини відповідно до структури поширення хвороб:

Соматична – 19 дітей (14%)

Ортопедична – 1 дитина (1%)

Стоматологічна – 23 дітей (17%)

Неврологічна – 3 дитини (2,1%)

Хвороби очей – 2 дітей (2%)

ЛОР- патологія – 13 дітей (8%)

Протягом року діти, згідно заяв батьків вживали кисневі коктейлі.

Вся робота була спрямована на охорону життя та здоров’я дітей. Дана проблема вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, батьками з питань щодо виховання у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення. Використання нестандартних прийомів, сучасних технологій, а саме: психогімнастики, релаксації, масажів, вправ на корекцію дихання, емоційних ігор, фітболгімнаситики, дихальної гімнастики допомогло нормалізувати емоційний стан дітей.

Проаналізувавши стан захворювання серед дітей виявили, що кількість випадків захворювання зменшилась. За період з вересня 2015 по травень 2016 року зменшився відсоток захворюваності по вікових групах. Було проаналізовано причини захворюваності, розроблено комплекс заходів щодо зниження захворюваності. Середнє відвідування дітьми ДНЗ – 67%. Серед причин невідвідування дітьми є фінансова неспроможність батьків.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожна група обладнана стаціонарною кварцовою лампою. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Комісією з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми «Дитина в дошкільні роки», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезаряджено 12 вогнегасників, призначено відповідальних осіб, в відмінному стані знаходиться пожежний щит. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах , які розміщують на тематичному стенді

Стан дитячого травматизму: Випадків виробничого за звітний період зареєстровано не було.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

На початок навчального року було складено та надано до відділу освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, діти , батьки яких позбавлені батьківського піклування - харчувались безкоштовно.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу протягом 2015-2016 н.р. були нагороджені грамотами та подяками відділу освіти (4 працівника).

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідувачем, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Щотижня завідувач веде прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Робота із зверненнями громадян у дошкільному навчальному закладі протягом 2015/2016 н р. здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» , Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858.

Наказом по закладу від 04.01.2016 року №6 призначено відповідального за введенням обліку та реєстрації скарг та звернень громадян діловода Батюченко О.В.

В ДНЗ №12 особистий прийом громадян здійснюються відповідно до графіка прийому громадян завідувачем ДНЗ та вихователем-методистом, затвердженим наказом від 04.01.2016 року №6 «Про роботу зі зверненнями громадян та затвердження графіку прийому громадян в ДНЗ №12 на 2015-2016 н.р.»

Діловодство за зверненнями громадян в ДНЗ ведеться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах , установах , організаціях незалежно від форм власності».

Звернення громадян реєструються в журналі реєстрації звернень громадян, консультацій керівника.

Протягом 2015-2016 року зареєстровано 0 письмових звернення.

Усього за рік зафіксовано 15 звернень.

Питання , що порушувались у зверненнях громадян:

- Про влаштування дітей до ДНЗ - 11 звернень;

- Охорона здоров’я – 4 звернення

Всі звернення розглядаються вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну.

Адміністрація ДНЗ №12 1 раз в півріччя проводить узагальнення звернень громадян. Питання щодо звернень громадян розглядались на виробничій нараді та загальних зборах колективу.

Роботу ДНЗ 312 щодо забезпечення своєчасного, кваліфікованого, повного розгляду звернень громадян вважаємо задовільною. Було звернено увагу на випередження проблемних питань, які можуть порушуватись в зверненнях громадян.

Серед працівників ДНЗ проводиться робота по ознайомленню зі змінами в законодавстві , що регулює роботу зі зверненнями громадян.

Залучення батьківської громадськості навчального закладу до співпраці; співпраця з громадськими організаціями.

Родина і дошкільний навчальний заклад – два суспільних інститути, які

закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати

здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. Тому ми впроваджуємо найрізноманітніші форми роботи з батьками: дні відкритих дверей ярмарки, круглі столи, відео семінари, батьківські конференції, телефон довіри, бесіди, дискусії, сумісні свята, а також сумісна праця з благоустрою території та партнерство в покращені матеріально-технічної бази закладу.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора та батьківського комітету. До початку навчального року батьками та працівниками було проведено поточні ремонти групових кімнат, зроблено капітальний ремонт туалетної кімнати (група №5). Установлені нові меблі в групах №6, №7. З метою поліпшення умов перебування дітей та збереження тепла у осінньо-зимовий період, батьками в групах №11, №6, №8, №12 замінено вікна. Всього за рік замінено 8 вікон. Пофарбовано все ігрове та спортивне обладнання. Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

Колектив дошкільного закладу спрямовує свою роботу на постійне поповнення кількості надання додаткових освітніх послуг, які стають дедалі затребуванішими з боку батьківської громадськості, а також на питання формування іміджу педагога дошкільного закладу шляхом формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, підвищення у них мотивації до самовдосконалення.

Сформований позитивний імідж – результат роботи абсолютно всіх працівників дошкільного закладу. Позитивний імідж створює відповідну репутацію дитячого садка. Колектив нашого закладу постійно працює над виробленням власного стилю. Наша «Іскорка» має власну символіку: прапор, герб, гімн, власні традиції та звичаї. Нам є чим пишатися. Ми не витрачаємо час і кошти на всілякі піар-справи, намагаємося формувати імідж на основі реальних кроків. У цьому, безперечно, нам допомагають батьки. Спільні заходи згуртовують колектив батьків та сприяють налагодженню діалогічних взаємин між педагогами та батьками, створюють атмосферу доброзичливості. А все це формує позитивну думку батьків про закладу. Оцінка роботи колективу була надана на Міжнародному форумі «Науковці та видатні освітяни за мир і стабільність», де 30 листопада 2015 року роботу колективу було відзначено медаллю за вагомий внесок у розвиток освіти і науки та про професійні успіхи колективу представлено інформацію у книзі «Науковці та освітяни України» видавничого центру «Галактика».

Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. Майбутнє своє колектив закладу бачить у створенні Центру розвитку дитини.

Україна будує мости. Вони різні. Через Дніпро, щоб залишитися єдиною, через дороги, щоб вони стали безпечними. І мости в майбутнє. Звичайно, їх більше ніж сім, але всі вони для наших дітей. Ми розуміємо, прагнемо бути активними в їх будівництві. А тому останнє слово за нашими дітьми.

Звіт завідувача

Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№12

комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

Швайки Людмили Анатоліївни

перед батьками, колективом та громадськістю з питань

статутної діяльності закладу

у 2015 – 2016 навчальному році

(Даний звіт складено відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (із змінами), та відповідно до наказу міністерства освіти і науки України «про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 року № 55, та відповідно до примірного положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178.)

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Куп'янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок-№12 комбінованого типу (далі ДНЗ №12) Куп’янської міської ради Харківської області є дошкільним навчальним закладом, в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, оздоровлення дітей віком від одного року до шести (семи) років.

Освітні послуги, що надаються Куп’янським дошкільним навчальним закладом-ясла-садок-№12 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області, відповідають державному стандарту дошкільної освіти.

Відповідно до наказу відділу освіти від 08.02.2016 №77 «Про результати державної атестації

Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок- №12 Куп'янської міської ради Харківської області»на підставі висновку атестаційної комісії визнано атестованим наш ДНЗ та підтверджено право на надання дошкільної освіти.

У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, наказами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, іншими законодавчими актами, власним Статутом.

Зараховування дітей до ДНЗ №12 здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини 0-26, довідки про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини, направлення відділу освіти.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Діяльність ДНЗ №12 регламентується планом роботи, який було складено на навчальний рік і літній оздоровчий період, схвалено педагогічною радою, затверджено завідувачем ДНЗ №12 та погоджено з начальником відділу освіти Куп'янської міської ради та територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

У 2015-2016 н.р. групи комплектувалися за віковими та іншими ознаками з урахуванням нахилів, здібностей та інтересів дітей, стану їх здоров'я, побажань батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

В 2015-2016 навчальному році в закладі функціонувало 10 груп, плановий контингент – 198 дітей.

Кількість дітей та груп у дошкільному закладі станом на травень 2016
Групи для дітей раннього віку з повним днем перебуванняГрупи для дітей дошкільного віку з повним днем перебуванняГрупи компенсуючого типу (логопедична, санаторна)
номер групиКількість дітейВік дітейНазва групиКількість дітейВік дітейНазва групиКількість дітейВік дітей
№ 117До 3-х років№622Від 3-х до 6-ти років№819Від 4-х до 5-ти років
№ 419№1023№713Від 5-х до 6-ти років
№518
№1217
№921
№1117
Середня наповнюваність груп для дітей раннього віку:Середня наповнюваність груп для дітей дошкільного віку:Середня наповнюваність груп:
162018

Впродовж 2015-2016 н.р. в закладі діти мали можливість відвідувати групи з режимом короткотривалого перебування за бажанням батьків.

Режим роботи короткотливалих груп:

7.30-11.30 – групи

Режим роботи груп повного дня:

7.00-7.30 – група чергова

7.30 – 16.30 – групи повного дня

В якості додаткових платних освітніх послуг для дітей від 4-ох до 6(7) років організовано роботу гуртків художньо-естетичного спрямування, фізкультурно-оздоровчого, які відвідували вихованці дошкільних груп.

З метою соціальної адаптації та надання дошкільної освіти дітям, які не відвідують ДНЗ з причин здоров’я та згідно Статуту ДНЗ №12 відповідно положення про соціально-педагогічний патронат в звітному році здійснювався соціально-педагогічний патронат. Під СПП у поточному навчальному році перебували 6 дітей.

Заняття проводились на базі ДНЗ в рамках роботи консультативного центру «Дошколярик».

Робота консультативного центру «Дошколярик» була направлена на здійснення заходів, спрямованих на:

- забезпечення всебічного індивідуального розвитку вихованців, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;

- формування психологічної культури вихованців, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу;

- проведення психолого-педагогічної діагностики готовності вихованців до навчання та сприяння адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, згідно з рівнем психічного розвитку;

- розробку та впровадження розвивальних, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців тощо.

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного закладу обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни, медичний, методичний, кабінет соціально-педагогічного патронату, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі Вас, шановні батьки, та педагоги.

Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку:

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 0 – 5 років, які проживають в нашому мікрорайоні, але не відвідують його. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. Було надіслано листи батькам з інформацією про можливість отримання дошкільної освіти в ЦРД «Надія». З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою закладу, традиційно, у вересні та травні було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. Вихователь-методист Тарасова О.С. протягом року в інтернеті на сайті ДНЗ виставляла інформацію про життя вихованців в ДНЗ та про цікаві події в нашому закладі Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

Охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону:

- віком від 1 до 6(7) років становить - 76 %;

- віком від 3 до 6(7) років становить - 80 %;

- дітей 5-ти річного віку, які у 2016-2017 році підуть до 1-го класу - 100 %.

Організація різних форм виховної роботи.

Навчально – виховний процес у ДНЗ здійснюється відповідно до програми виховання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки».

Рішення про вибір програми обговорено й схвалено педагогічною радою закладу ( протокол № 1 від 30.08.2015 р).

Учасниками навчально – виховного процесу є: діти, педагогічні працівники, батьки (особи, які їх заміняють).

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі є заняття з різних видів діяльності.

В ДНЗ №12 вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

- Тривалість занять для дітей раннього віку – 10- 15 хвилин;

- Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

- Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

З огляду основні пріоритети дошкільної освіти в Україні та вимоги сучасності в ДНЗ №12 освітній процес спрямований на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

Ключовим етапом моніторингу якості сформованих знань дітей в ДНЗ №12 є виявлення найбільш сформованих компетентностей відповідно до Базового компоненту.

Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку показує що якість освітньо-виховної роботи педколективу з дітьми дошкільного віку складає 84%, успішність 93%.

Показники високого рівня підвищились у середньому на 28%, достатнього рівня підвищились у середньому на 39 % (суттєво підвищилися показники рівня сформованості життєвих компетенцій у дітей старшого дошкільного віку – з формування логіко-математичної компетентності, навчання елементам грамоти та художньо-естетичного розвитку, у дітей середнього та молодшого з таких розділів програми: ознайомлення з довкіллям, формування елементарних математичних уявлень та продуктивної діяльності).

В порівнянні з початком навчального року знизились показники низького рівня у середньому на 19%. На сьогодні показників низького рівня не виявлено.

У дітей, які згідно запиту батьків та складеного індивідуального освітнього маршруту додатково відвідують гуртки, відмічається зростання показників сформованості життєвих компетенцій з певних спрямувань роботи гуртка (ритміки, хореографії, креативного розвитку, вокальних здібностей, малювання, англійського мовлення, соціально-морального розвитку).

Позитивно спрацьовує подальше поєднання роботи вузьких спеціалістів та педагогів груп по забезпеченню виконання освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти, а саме:

· освітня лінія «Дитина у соціумі» та «Особистість дитини» на заняттях з «Один вдома»;

· освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Гра дитини» – на заняттях з розвивальних ігор;

· освітня лінія «Дитина у світі культури» та «Хореографія» – на заняттях театрального гуртка «Казка на долоньці»

· освітня лінія «Мовлення дитини» та «Іноземна мова» - на заняттях гуртка « «Англійська для дошкільників».

Всього організовано гуртків: 5, в них охоплено: іноземне мовлення – 61 вихованців; художньо-естетичний розвиток – 38; фізичний розвиток – 44.

Для дітей району, які відвідують інші ДНЗ організовано консультпункт з питань підготовки дітей до школи.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2015-2016 н.р. року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

Річним планом роботи регламентувалася організація методичної роботи закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту.

Пріоритетними напрямками роботи в 2015-2016 році були :

Ø Інтеграція родинного і суспільного виховання щодо формування формування морально-духовних цінностей особистості як основи людиницентризму;

Ø Модернізація змісту і форм педагогічного процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості;

Ø Забезпечення повноцінного фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище; впровадження різноманітних методів оздоровлення та профілактики захворювань дошкільників;

Ø Апробація і пошук нових організаційних психолого-педагогічних форм і

методів роботи в рамках дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня, які здатні якісно новий рівень психічного, фізичного особистісного розвитку дітей дошкільного віку.

Виходячи з аналізу освітньо-виховної та методичної роботи у 2014/2015 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю продовжував свою діяльність у 2015/2016 навчальному році на вирішення проблемної теми: «Формування духовно-ціннісних орієнтирів дитини як засіб Соціалізації дошкільника»

Основними завданнями діяльності педагогічного колективу ДНЗ №1 у 2015/2016 навчальному році були:

Ø Забезпечення результативності роботи педагогічного колективу щодо формування у дітей первинних уявлень цінності здорового способу життя через розвиток фізичних якостей, охорони, зміцнення фізичного і психічного здоров`я, емоційного благополуччя.

Ø Сприяння мовленннєвому розвитку дітей раннього та дошкільного віку шляхом залучення до літературної скарбниці та народного фольклору.

Ø Забезпечення належної якості освітніх послуг відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти, впровадження інноваційних освітніх технологій, дослідно-експериментальної діяльності та забезпечення оптимальних (розвивальних) умов життєдіяльності дітей.

Ø Спрямування педагогічну діяльність колективу та родин вихованців для подальшої реалізації завдань духовно-морального, патріотичного виховання.

Ø Самовдосконалення адміністрації в галузі менеджменту та маркетингу освіти.

Педагогам надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів закладу, міста, області, регіону проходження курсів підвищення кваліфікації.

Протягом звітного періоду в дошкільному закладі проведені районні методичне об єднання для вихователів груп раннього віку та старшого дошкільного віку.

Новий зміст освіти без нових технологій навчання – як неопилена квітка. У навчальному процесу більшість педагогів використовують інформаційно-комунікативні технології навчання. Використання медіа засобів практикується під час тематичних занять, розваг. У ДНЗ функціонує мультимедійний кабінет, де дітям старших груп надана можливість отримання початкових ІКТ навичок в роботі з електронними планшетами. Для цього розроблено систему планування занять за програмою «Медіадошкільник». У наявності 3 ПК, підключені до мережі Інтернет, створено сайт закладу, електронну пошту. Педагоги розміщують свої доробки на власних сторінках сайту, а також здійснюють аналіз та апробацію контенту електронних освітніх ресурсів.

ДНЗ №12 в навчальному році працював в статусі експериментального майданчику регіонального рівня з питань впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес з дошкільниками. Протягом року в закладі було проведено:

Висвітлення результатів експерименту на конференціях, семінарах тощо:

№ з/пНазва заходуМісце проведенняДата проведення
1ТТК «Науково-методичний супровід використання засобів медіаосвіти в дошкільних навчальних закладах»КВНЗ ХАНО22.04.2015
2Науково-практичний семінар «Перспективи масового впровадження медіаосвіти в дошкільну, початкову та середню освіту»КВНЗ ХАНО06.05.2015
3Особливості методичної роботи з педагогами ДНЗ, що базується ефективному використанні ІКТ у професійній діяльності для забезпечення якості освітиКВНЗ ХАНО05.05.2016

Розгляд результатів експерименту на методичній раді навчального закладу або методичного кабінету районного (міського) відділу (управління) освіти:

ПитанняДата проведенняРішення
Про результативність дослідно-експериментальної роботи за темою «Розвиток комунікативної культури дошкільників в аспекті медіаосвіти"15.04.2016Узагальнити матеріали експерименту

Всі заходи в ході експерименту отримали позитивну оцінку з боку педагогів та керівників ДНЗ міста, представників методичного кабінету відділу освіти, координаторів експерименту – науковців КВНЗ ХАНО.

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом на 98%, вакансія керівника музичного.

Працює нас в нашому центрі – 53 осіб: зокрема, педагогічних працівників — 22 осіби, з повною вищою педагогічною - 7 , з них з фаховою вищою - 6 осіб, базову вищу освіту мають 1 осіб.

Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 13 спеціалістів, 3 педагогів - «спеціалісти II категорії», 2 — «спеціаліст І категорії», 1 педагог має „вищу категорію” та 7 педагогів мають педагогічне звання «вихователь – методист», 1 педагог має педагогічне знання «старший вихователь».

Середній вік педагогів – 42 роки, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 18,5 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дошкільному закладі відсутня плинність педагогічних кадрів.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при КВНЗ ХАНО, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у ВУЗах за спеціальністю «Дошкільне виховання».

Щороку в д/с проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освітипедпрацівників та атестацію. У 2015-2016 навчальному році чергову атестацію пройшли 3 педагоги (Тарасова О.С., Свинарьова К.М., Молодушкіна І.В.). За результатами атестації педагогам Молодушкіній І.В. встановлена категорія «Спеціаліст І категорії», Тарасовій О.С. теж та звання «Старший вихователь», відповідає займаній посаді. Свинарьова К.М., відповідає раніше встановленому 7 тарифному розряду та підтверджено педагогічне звання «Вихователь-методист.

Кваліфікаційний рівень педагогів ДНЗ підтверджується участю їх у міських та обласних конкурсах педагогічних технологій.

Педагоги ДНЗ стали учасниками Всеукраїнського конкуру з англійської мови «Hello, English!», вихователь Челомбитько Н.П. Результати конкурсу ще не оголошено.

Педагоги ДНЗ №12 – це дійсно творча злагоджена команда. В 2015-2016 році працювали за затвердженими 2 авторськими парціальними програмами. Наш заклад у області затвердив свої програми за встановленою процедурою. На сьогоднішній день, як нам відомо, дошкільні заклади міста використовують у свої роботі наші програми.

Організація харчування дошкільників

Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я вихованців закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти отримують 3х разове харчування при 9 годинному перебуванні в ДНЗ. Виходячи з того, що раціональний режим харчування, збалансованість раціону.

Для організації раціонального харчування в ЦРД складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із санітарно-епідеміологічною службою і затверджується керівником навчального закладу.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ДНЗ постачають установи, які визначені рішенням тендерних комітетів. Продукти завозять згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Середньомісячний відсоток норм харчування за 9 місяців 2015-2016 навчального року становило 68%.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2015 № 404 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах встановлено вартість за харчування 17 грн на день, для дітей дошкільних груп, 14 грн. для дітей груп раннього віку та 18 грн. для дітей санаторної групи, з яких батьківська плата становить 60%.

Діти пільгових категорій (під опікою, сироти, інваліди) одержують безкоштовне харчування (4 дитини), з малозабезпечених сімей (16 дітей). Адміністрація та вихователі тримаємо на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачеві. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дошкільного ведеться і з боку відділу освіти, про що свідчать акти перевірок. Здійснюється також батьківський контроль, про що свідчать відгуки батьків під час проведення Днів відкритих дверей, батьківських зборів.

Технологічне та холодильне обладнання у робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту.

Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється медичними працівниками закладу. Відповідно до графіку, за наявності вакцини дітям проводяться щеплення в умовах КМЛ, проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. За результатами поглибленого медичного огляду здійснено розподіл дітей на групи здоров’я: І група- 78%, ІІ група - 20%, ІІІ група – 2%. Розподіл за групами здоров’я становить: основна група – 86%, підготовча – 12%, спеціальна група – 2%.

Згідно медичних висновків, які проводилися спеціалістами: хірургом, невропатологом, стоматологом, травматологом, отолярингологом, офтальмологом, педіатром встановлено та виявлено слідуючі патології у 61 дитини відповідно до структури поширення хвороб:

Соматична – 19 дітей (14%)

Ортопедична – 1 дитина (1%)

Стоматологічна – 23 дітей (17%)

Неврологічна – 3 дитини (2,1%)

Хвороби очей – 2 дітей (2%)

ЛОР- патологія – 13 дітей (8%)

Протягом року діти, згідно заяв батьків вживали кисневі коктейлі.

Вся робота була спрямована на охорону життя та здоров’я дітей. Дана проблема вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, батьками з питань щодо виховання у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення. Використання нестандартних прийомів, сучасних технологій, а саме: психогімнастики, релаксації, масажів, вправ на корекцію дихання, емоційних ігор, фітболгімнаситики, дихальної гімнастики допомогло нормалізувати емоційний стан дітей.

Проаналізувавши стан захворювання серед дітей виявили, що кількість випадків захворювання зменшилась. За період з вересня 2015 по травень 2016 року зменшився відсоток захворюваності по вікових групах. Було проаналізовано причини захворюваності, розроблено комплекс заходів щодо зниження захворюваності. Середнє відвідування дітьми ДНЗ – 67%. Серед причин невідвідування дітьми є фінансова неспроможність батьків.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожна група обладнана стаціонарною кварцовою лампою. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Комісією з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми «Дитина в дошкільні роки», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезаряджено 12 вогнегасників, призначено відповідальних осіб, в відмінному стані знаходиться пожежний щит. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах , які розміщують на тематичному стенді

Стан дитячого травматизму: Випадків виробничого за звітний період зареєстровано не було.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

На початок навчального року було складено та надано до відділу освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, діти , батьки яких позбавлені батьківського піклування - харчувались безкоштовно.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу протягом 2015-2016 н.р. були нагороджені грамотами та подяками відділу освіти (4 працівника).

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідувачем, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Щотижня завідувач веде прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Робота із зверненнями громадян у дошкільному навчальному закладі протягом 2015/2016 н р. здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» , Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858.

Наказом по закладу від 04.01.2016 року №6 призначено відповідального за введенням обліку та реєстрації скарг та звернень громадян діловода Батюченко О.В.

В ДНЗ №12 особистий прийом громадян здійснюються відповідно до графіка прийому громадян завідувачем ДНЗ та вихователем-методистом, затвердженим наказом від 04.01.2016 року №6 «Про роботу зі зверненнями громадян та затвердження графіку прийому громадян в ДНЗ №12 на 2015-2016 н.р.»

Діловодство за зверненнями громадян в ДНЗ ведеться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах , установах , організаціях незалежно від форм власності».

Звернення громадян реєструються в журналі реєстрації звернень громадян, консультацій керівника.

Протягом 2015-2016 року зареєстровано 0 письмових звернення.

Усього за рік зафіксовано 15 звернень.

Питання , що порушувались у зверненнях громадян:

- Про влаштування дітей до ДНЗ - 11 звернень;

- Охорона здоров’я – 4 звернення

Всі звернення розглядаються вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну.

Адміністрація ДНЗ №12 1 раз в півріччя проводить узагальнення звернень громадян. Питання щодо звернень громадян розглядались на виробничій нараді та загальних зборах колективу.

Роботу ДНЗ 312 щодо забезпечення своєчасного, кваліфікованого, повного розгляду звернень громадян вважаємо задовільною. Було звернено увагу на випередження проблемних питань, які можуть порушуватись в зверненнях громадян.

Серед працівників ДНЗ проводиться робота по ознайомленню зі змінами в законодавстві , що регулює роботу зі зверненнями громадян.

Залучення батьківської громадськості навчального закладу до співпраці; співпраця з громадськими організаціями.

Родина і дошкільний навчальний заклад – два суспільних інститути, які

закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати

здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. Тому ми впроваджуємо найрізноманітніші форми роботи з батьками: дні відкритих дверей ярмарки, круглі столи, відео семінари, батьківські конференції, телефон довіри, бесіди, дискусії, сумісні свята, а також сумісна праця з благоустрою території та партнерство в покращені матеріально-технічної бази закладу.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора та батьківського комітету. До початку навчального року батьками та працівниками було проведено поточні ремонти групових кімнат, зроблено капітальний ремонт туалетної кімнати (група №5). Установлені нові меблі в групах №6, №7. З метою поліпшення умов перебування дітей та збереження тепла у осінньо-зимовий період, батьками в групах №11, №6, №8, №12 замінено вікна. Всього за рік замінено 8 вікон. Пофарбовано все ігрове та спортивне обладнання. Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

Колектив дошкільного закладу спрямовує свою роботу на постійне поповнення кількості надання додаткових освітніх послуг, які стають дедалі затребуванішими з боку батьківської громадськості, а також на питання формування іміджу педагога дошкільного закладу шляхом формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, підвищення у них мотивації до самовдосконалення.

Сформований позитивний імідж – результат роботи абсолютно всіх працівників дошкільного закладу. Позитивний імідж створює відповідну репутацію дитячого садка. Колектив нашого закладу постійно працює над виробленням власного стилю. Наша «Іскорка» має власну символіку: прапор, герб, гімн, власні традиції та звичаї. Нам є чим пишатися. Ми не витрачаємо час і кошти на всілякі піар-справи, намагаємося формувати імідж на основі реальних кроків. У цьому, безперечно, нам допомагають батьки. Спільні заходи згуртовують колектив батьків та сприяють налагодженню діалогічних взаємин між педагогами та батьками, створюють атмосферу доброзичливості. А все це формує позитивну думку батьків про закладу. Оцінка роботи колективу була надана на Міжнародному форумі «Науковці та видатні освітяни за мир і стабільність», де 30 листопада 2015 року роботу колективу було відзначено медаллю за вагомий внесок у розвиток освіти і науки та про професійні успіхи колективу представлено інформацію у книзі «Науковці та освітяни України» видавничого центру «Галактика».

Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. Майбутнє своє колектив закладу бачить у створенні Центру розвитку дитини.

Україна будує мости. Вони різні. Через Дніпро, щоб залишитися єдиною, через дороги, щоб вони стали безпечними. І мости в майбутнє. Звичайно, їх більше ніж сім, але всі вони для наших дітей. Ми розуміємо, прагнемо бути активними в їх будівництві. А тому останнє слово за нашими дітьми.

Звіт завідувача

Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№12

комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

Швайки Людмили Анатоліївни

перед батьками, колективом та громадськістю з питань

статутної діяльності закладу

у 2015 – 2016 навчальному році

(Даний звіт складено відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (із змінами), та відповідно до наказу міністерства освіти і науки України «про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 року № 55, та відповідно до примірного положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178.)

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Куп'янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок-№12 комбінованого типу (далі ДНЗ №12) Куп’янської міської ради Харківської області є дошкільним навчальним закладом, в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, оздоровлення дітей віком від одного року до шести (семи) років.

Освітні послуги, що надаються Куп’янським дошкільним навчальним закладом-ясла-садок-№12 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області, відповідають державному стандарту дошкільної освіти.

Відповідно до наказу відділу освіти від 08.02.2016 №77 «Про результати державної атестації

Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок- №12 Куп'янської міської ради Харківської області»на підставі висновку атестаційної комісії визнано атестованим наш ДНЗ та підтверджено право на надання дошкільної освіти.

У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, наказами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, іншими законодавчими актами, власним Статутом.

Зараховування дітей до ДНЗ №12 здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини 0-26, довідки про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини, направлення відділу освіти.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Діяльність ДНЗ №12 регламентується планом роботи, який було складено на навчальний рік і літній оздоровчий період, схвалено педагогічною радою, затверджено завідувачем ДНЗ №12 та погоджено з начальником відділу освіти Куп'янської міської ради та територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

У 2015-2016 н.р. групи комплектувалися за віковими та іншими ознаками з урахуванням нахилів, здібностей та інтересів дітей, стану їх здоров'я, побажань батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

В 2015-2016 навчальному році в закладі функціонувало 10 груп, плановий контингент – 198 дітей.

Кількість дітей та груп у дошкільному закладі станом на травень 2016
Групи для дітей раннього віку з повним днем перебуванняГрупи для дітей дошкільного віку з повним днем перебуванняГрупи компенсуючого типу (логопедична, санаторна)
номер групиКількість дітейВік дітейНазва групиКількість дітейВік дітейНазва групиКількість дітейВік дітей
№ 117До 3-х років№622Від 3-х до 6-ти років№819Від 4-х до 5-ти років
№ 419№1023№713Від 5-х до 6-ти років
№518
№1217
№921
№1117
Середня наповнюваність груп для дітей раннього віку:Середня наповнюваність груп для дітей дошкільного віку:Середня наповнюваність груп:
162018

Впродовж 2015-2016 н.р. в закладі діти мали можливість відвідувати групи з режимом короткотривалого перебування за бажанням батьків.

Режим роботи короткотливалих груп:

7.30-11.30 – групи

Режим роботи груп повного дня:

7.00-7.30 – група чергова

7.30 – 16.30 – групи повного дня

В якості додаткових платних освітніх послуг для дітей від 4-ох до 6(7) років організовано роботу гуртків художньо-естетичного спрямування, фізкультурно-оздоровчого, які відвідували вихованці дошкільних груп.

З метою соціальної адаптації та надання дошкільної освіти дітям, які не відвідують ДНЗ з причин здоров’я та згідно Статуту ДНЗ №12 відповідно положення про соціально-педагогічний патронат в звітному році здійснювався соціально-педагогічний патронат. Під СПП у поточному навчальному році перебували 6 дітей.

Заняття проводились на базі ДНЗ в рамках роботи консультативного центру «Дошколярик».

Робота консультативного центру «Дошколярик» була направлена на здійснення заходів, спрямованих на:

- забезпечення всебічного індивідуального розвитку вихованців, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;

- формування психологічної культури вихованців, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу;

- проведення психолого-педагогічної діагностики готовності вихованців до навчання та сприяння адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, згідно з рівнем психічного розвитку;

- розробку та впровадження розвивальних, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців тощо.

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного закладу обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни, медичний, методичний, кабінет соціально-педагогічного патронату, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі Вас, шановні батьки, та педагоги.

Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку:

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 0 – 5 років, які проживають в нашому мікрорайоні, але не відвідують його. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. Було надіслано листи батькам з інформацією про можливість отримання дошкільної освіти в ЦРД «Надія». З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою закладу, традиційно, у вересні та травні було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. Вихователь-методист Тарасова О.С. протягом року в інтернеті на сайті ДНЗ виставляла інформацію про життя вихованців в ДНЗ та про цікаві події в нашому закладі Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

Охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону:

- віком від 1 до 6(7) років становить - 76 %;

- віком від 3 до 6(7) років становить - 80 %;

- дітей 5-ти річного віку, які у 2016-2017 році підуть до 1-го класу - 100 %.

Організація різних форм виховної роботи.

Навчально – виховний процес у ДНЗ здійснюється відповідно до програми виховання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки».

Рішення про вибір програми обговорено й схвалено педагогічною радою закладу ( протокол № 1 від 30.08.2015 р).

Учасниками навчально – виховного процесу є: діти, педагогічні працівники, батьки (особи, які їх заміняють).

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі є заняття з різних видів діяльності.

В ДНЗ №12 вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

- Тривалість занять для дітей раннього віку – 10- 15 хвилин;

- Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

- Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

З огляду основні пріоритети дошкільної освіти в Україні та вимоги сучасності в ДНЗ №12 освітній процес спрямований на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

Ключовим етапом моніторингу якості сформованих знань дітей в ДНЗ №12 є виявлення найбільш сформованих компетентностей відповідно до Базового компоненту.

Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку показує що якість освітньо-виховної роботи педколективу з дітьми дошкільного віку складає 84%, успішність 93%.

Показники високого рівня підвищились у середньому на 28%, достатнього рівня підвищились у середньому на 39 % (суттєво підвищилися показники рівня сформованості життєвих компетенцій у дітей старшого дошкільного віку – з формування логіко-математичної компетентності, навчання елементам грамоти та художньо-естетичного розвитку, у дітей середнього та молодшого з таких розділів програми: ознайомлення з довкіллям, формування елементарних математичних уявлень та продуктивної діяльності).

В порівнянні з початком навчального року знизились показники низького рівня у середньому на 19%. На сьогодні показників низького рівня не виявлено.

У дітей, які згідно запиту батьків та складеного індивідуального освітнього маршруту додатково відвідують гуртки, відмічається зростання показників сформованості життєвих компетенцій з певних спрямувань роботи гуртка (ритміки, хореографії, креативного розвитку, вокальних здібностей, малювання, англійського мовлення, соціально-морального розвитку).

Позитивно спрацьовує подальше поєднання роботи вузьких спеціалістів та педагогів груп по забезпеченню виконання освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти, а саме:

· освітня лінія «Дитина у соціумі» та «Особистість дитини» на заняттях з «Один вдома»;

· освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Гра дитини» – на заняттях з розвивальних ігор;

· освітня лінія «Дитина у світі культури» та «Хореографія» – на заняттях театрального гуртка «Казка на долоньці»

· освітня лінія «Мовлення дитини» та «Іноземна мова» - на заняттях гуртка « «Англійська для дошкільників».

Всього організовано гуртків: 5, в них охоплено: іноземне мовлення – 61 вихованців; художньо-естетичний розвиток – 38; фізичний розвиток – 44.

Для дітей району, які відвідують інші ДНЗ організовано консультпункт з питань підготовки дітей до школи.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2015-2016 н.р. року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

Річним планом роботи регламентувалася організація методичної роботи закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту.

Пріоритетними напрямками роботи в 2015-2016 році були :

Ø Інтеграція родинного і суспільного виховання щодо формування формування морально-духовних цінностей особистості як основи людиницентризму;

Ø Модернізація змісту і форм педагогічного процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості;

Ø Забезпечення повноцінного фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище; впровадження різноманітних методів оздоровлення та профілактики захворювань дошкільників;

Ø Апробація і пошук нових організаційних психолого-педагогічних форм і

методів роботи в рамках дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня, які здатні якісно новий рівень психічного, фізичного особистісного розвитку дітей дошкільного віку.

Виходячи з аналізу освітньо-виховної та методичної роботи у 2014/2015 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю продовжував свою діяльність у 2015/2016 навчальному році на вирішення проблемної теми: «Формування духовно-ціннісних орієнтирів дитини як засіб Соціалізації дошкільника»

Основними завданнями діяльності педагогічного колективу ДНЗ №1 у 2015/2016 навчальному році були:

Ø Забезпечення результативності роботи педагогічного колективу щодо формування у дітей первинних уявлень цінності здорового способу життя через розвиток фізичних якостей, охорони, зміцнення фізичного і психічного здоров`я, емоційного благополуччя.

Ø Сприяння мовленннєвому розвитку дітей раннього та дошкільного віку шляхом залучення до літературної скарбниці та народного фольклору.

Ø Забезпечення належної якості освітніх послуг відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти, впровадження інноваційних освітніх технологій, дослідно-експериментальної діяльності та забезпечення оптимальних (розвивальних) умов життєдіяльності дітей.

Ø Спрямування педагогічну діяльність колективу та родин вихованців для подальшої реалізації завдань духовно-морального, патріотичного виховання.

Ø Самовдосконалення адміністрації в галузі менеджменту та маркетингу освіти.

Педагогам надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів закладу, міста, області, регіону проходження курсів підвищення кваліфікації.

Протягом звітного періоду в дошкільному закладі проведені районні методичне об єднання для вихователів груп раннього віку та старшого дошкільного віку.

Новий зміст освіти без нових технологій навчання – як неопилена квітка. У навчальному процесу більшість педагогів використовують інформаційно-комунікативні технології навчання. Використання медіа засобів практикується під час тематичних занять, розваг. У ДНЗ функціонує мультимедійний кабінет, де дітям старших груп надана можливість отримання початкових ІКТ навичок в роботі з електронними планшетами. Для цього розроблено систему планування занять за програмою «Медіадошкільник». У наявності 3 ПК, підключені до мережі Інтернет, створено сайт закладу, електронну пошту. Педагоги розміщують свої доробки на власних сторінках сайту, а також здійснюють аналіз та апробацію контенту електронних освітніх ресурсів.

ДНЗ №12 в навчальному році працював в статусі експериментального майданчику регіонального рівня з питань впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес з дошкільниками. Протягом року в закладі було проведено:

Висвітлення результатів експерименту на конференціях, семінарах тощо:

№ з/пНазва заходуМісце проведенняДата проведення
1ТТК «Науково-методичний супровід використання засобів медіаосвіти в дошкільних навчальних закладах»КВНЗ ХАНО22.04.2015
2Науково-практичний семінар «Перспективи масового впровадження медіаосвіти в дошкільну, початкову та середню освіту»КВНЗ ХАНО06.05.2015
3Особливості методичної роботи з педагогами ДНЗ, що базується ефективному використанні ІКТ у професійній діяльності для забезпечення якості освітиКВНЗ ХАНО05.05.2016

Розгляд результатів експерименту на методичній раді навчального закладу або методичного кабінету районного (міського) відділу (управління) освіти:

ПитанняДата проведенняРішення
Про результативність дослідно-експериментальної роботи за темою «Розвиток комунікативної культури дошкільників в аспекті медіаосвіти"15.04.2016Узагальнити матеріали експерименту

Всі заходи в ході експерименту отримали позитивну оцінку з боку педагогів та керівників ДНЗ міста, представників методичного кабінету відділу освіти, координаторів експерименту – науковців КВНЗ ХАНО.

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом на 98%, вакансія керівника музичного.

Працює нас в нашому центрі – 53 осіб: зокрема, педагогічних працівників — 22 осіби, з повною вищою педагогічною - 7 , з них з фаховою вищою - 6 осіб, базову вищу освіту мають 1 осіб.

Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 13 спеціалістів, 3 педагогів - «спеціалісти II категорії», 2 — «спеціаліст І категорії», 1 педагог має „вищу категорію” та 7 педагогів мають педагогічне звання «вихователь – методист», 1 педагог має педагогічне знання «старший вихователь».

Середній вік педагогів – 42 роки, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 18,5 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дошкільному закладі відсутня плинність педагогічних кадрів.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при КВНЗ ХАНО, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у ВУЗах за спеціальністю «Дошкільне виховання».

Щороку в д/с проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освітипедпрацівників та атестацію. У 2015-2016 навчальному році чергову атестацію пройшли 3 педагоги (Тарасова О.С., Свинарьова К.М., Молодушкіна І.В.). За результатами атестації педагогам Молодушкіній І.В. встановлена категорія «Спеціаліст І категорії», Тарасовій О.С. теж та звання «Старший вихователь», відповідає займаній посаді. Свинарьова К.М., відповідає раніше встановленому 7 тарифному розряду та підтверджено педагогічне звання «Вихователь-методист.

Кваліфікаційний рівень педагогів ДНЗ підтверджується участю їх у міських та обласних конкурсах педагогічних технологій.

Педагоги ДНЗ стали учасниками Всеукраїнського конкуру з англійської мови «Hello, English!», вихователь Челомбитько Н.П. Результати конкурсу ще не оголошено.

Педагоги ДНЗ №12 – це дійсно творча злагоджена команда. В 2015-2016 році працювали за затвердженими 2 авторськими парціальними програмами. Наш заклад у області затвердив свої програми за встановленою процедурою. На сьогоднішній день, як нам відомо, дошкільні заклади міста використовують у свої роботі наші програми.

Організація харчування дошкільників

Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я вихованців закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти отримують 3х разове харчування при 9 годинному перебуванні в ДНЗ. Виходячи з того, що раціональний режим харчування, збалансованість раціону.

Для організації раціонального харчування в ЦРД складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із санітарно-епідеміологічною службою і затверджується керівником навчального закладу.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ДНЗ постачають установи, які визначені рішенням тендерних комітетів. Продукти завозять згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Середньомісячний відсоток норм харчування за 9 місяців 2015-2016 навчального року становило 68%.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2015 № 404 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах встановлено вартість за харчування 17 грн на день, для дітей дошкільних груп, 14 грн. для дітей груп раннього віку та 18 грн. для дітей санаторної групи, з яких батьківська плата становить 60%.

Діти пільгових категорій (під опікою, сироти, інваліди) одержують безкоштовне харчування (4 дитини), з малозабезпечених сімей (16 дітей). Адміністрація та вихователі тримаємо на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачеві. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дошкільного ведеться і з боку відділу освіти, про що свідчать акти перевірок. Здійснюється також батьківський контроль, про що свідчать відгуки батьків під час проведення Днів відкритих дверей, батьківських зборів.

Технологічне та холодильне обладнання у робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту.

Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється медичними працівниками закладу. Відповідно до графіку, за наявності вакцини дітям проводяться щеплення в умовах КМЛ, проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. За результатами поглибленого медичного огляду здійснено розподіл дітей на групи здоров’я: І група- 78%, ІІ група - 20%, ІІІ група – 2%. Розподіл за групами здоров’я становить: основна група – 86%, підготовча – 12%, спеціальна група – 2%.

Згідно медичних висновків, які проводилися спеціалістами: хірургом, невропатологом, стоматологом, травматологом, отолярингологом, офтальмологом, педіатром встановлено та виявлено слідуючі патології у 61 дитини відповідно до структури поширення хвороб:

Соматична – 19 дітей (14%)

Ортопедична – 1 дитина (1%)

Стоматологічна – 23 дітей (17%)

Неврологічна – 3 дитини (2,1%)

Хвороби очей – 2 дітей (2%)

ЛОР- патологія – 13 дітей (8%)

Протягом року діти, згідно заяв батьків вживали кисневі коктейлі.

Вся робота була спрямована на охорону життя та здоров’я дітей. Дана проблема вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, батьками з питань щодо виховання у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення. Використання нестандартних прийомів, сучасних технологій, а саме: психогімнастики, релаксації, масажів, вправ на корекцію дихання, емоційних ігор, фітболгімнаситики, дихальної гімнастики допомогло нормалізувати емоційний стан дітей.

Проаналізувавши стан захворювання серед дітей виявили, що кількість випадків захворювання зменшилась. За період з вересня 2015 по травень 2016 року зменшився відсоток захворюваності по вікових групах. Було проаналізовано причини захворюваності, розроблено комплекс заходів щодо зниження захворюваності. Середнє відвідування дітьми ДНЗ – 67%. Серед причин невідвідування дітьми є фінансова неспроможність батьків.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожна група обладнана стаціонарною кварцовою лампою. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Комісією з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми «Дитина в дошкільні роки», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезаряджено 12 вогнегасників, призначено відповідальних осіб, в відмінному стані знаходиться пожежний щит. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах , які розміщують на тематичному стенді

Стан дитячого травматизму: Випадків виробничого за звітний період зареєстровано не було.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

На початок навчального року було складено та надано до відділу освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, діти , батьки яких позбавлені батьківського піклування - харчувались безкоштовно.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу протягом 2015-2016 н.р. були нагороджені грамотами та подяками відділу освіти (4 працівника).

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідувачем, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Щотижня завідувач веде прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Робота із зверненнями громадян у дошкільному навчальному закладі протягом 2015/2016 н р. здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» , Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858.

Наказом по закладу від 04.01.2016 року №6 призначено відповідального за введенням обліку та реєстрації скарг та звернень громадян діловода Батюченко О.В.

В ДНЗ №12 особистий прийом громадян здійснюються відповідно до графіка прийому громадян завідувачем ДНЗ та вихователем-методистом, затвердженим наказом від 04.01.2016 року №6 «Про роботу зі зверненнями громадян та затвердження графіку прийому громадян в ДНЗ №12 на 2015-2016 н.р.»

Діловодство за зверненнями громадян в ДНЗ ведеться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах , установах , організаціях незалежно від форм власності».

Звернення громадян реєструються в журналі реєстрації звернень громадян, консультацій керівника.

Протягом 2015-2016 року зареєстровано 0 письмових звернення.

Усього за рік зафіксовано 15 звернень.

Питання , що порушувались у зверненнях громадян:

- Про влаштування дітей до ДНЗ - 11 звернень;

- Охорона здоров’я – 4 звернення

Всі звернення розглядаються вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну.

Адміністрація ДНЗ №12 1 раз в півріччя проводить узагальнення звернень громадян. Питання щодо звернень громадян розглядались на виробничій нараді та загальних зборах колективу.

Роботу ДНЗ 312 щодо забезпечення своєчасного, кваліфікованого, повного розгляду звернень громадян вважаємо задовільною. Було звернено увагу на випередження проблемних питань, які можуть порушуватись в зверненнях громадян.

Серед працівників ДНЗ проводиться робота по ознайомленню зі змінами в законодавстві , що регулює роботу зі зверненнями громадян.

Залучення батьківської громадськості навчального закладу до співпраці; співпраця з громадськими організаціями.

Родина і дошкільний навчальний заклад – два суспільних інститути, які

закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати

здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. Тому ми впроваджуємо найрізноманітніші форми роботи з батьками: дні відкритих дверей ярмарки, круглі столи, відео семінари, батьківські конференції, телефон довіри, бесіди, дискусії, сумісні свята, а також сумісна праця з благоустрою території та партнерство в покращені матеріально-технічної бази закладу.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора та батьківського комітету. До початку навчального року батьками та працівниками було проведено поточні ремонти групових кімнат, зроблено капітальний ремонт туалетної кімнати (група №5). Установлені нові меблі в групах №6, №7. З метою поліпшення умов перебування дітей та збереження тепла у осінньо-зимовий період, батьками в групах №11, №6, №8, №12 замінено вікна. Всього за рік замінено 8 вікон. Пофарбовано все ігрове та спортивне обладнання. Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

Колектив дошкільного закладу спрямовує свою роботу на постійне поповнення кількості надання додаткових освітніх послуг, які стають дедалі затребуванішими з боку батьківської громадськості, а також на питання формування іміджу педагога дошкільного закладу шляхом формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, підвищення у них мотивації до самовдосконалення.

Сформований позитивний імідж – результат роботи абсолютно всіх працівників дошкільного закладу. Позитивний імідж створює відповідну репутацію дитячого садка. Колектив нашого закладу постійно працює над виробленням власного стилю. Наша «Іскорка» має власну символіку: прапор, герб, гімн, власні традиції та звичаї. Нам є чим пишатися. Ми не витрачаємо час і кошти на всілякі піар-справи, намагаємося формувати імідж на основі реальних кроків. У цьому, безперечно, нам допомагають батьки. Спільні заходи згуртовують колектив батьків та сприяють налагодженню діалогічних взаємин між педагогами та батьками, створюють атмосферу доброзичливості. А все це формує позитивну думку батьків про закладу. Оцінка роботи колективу була надана на Міжнародному форумі «Науковці та видатні освітяни за мир і стабільність», де 30 листопада 2015 року роботу колективу було відзначено медаллю за вагомий внесок у розвиток освіти і науки та про професійні успіхи колективу представлено інформацію у книзі «Науковці та освітяни України» видавничого центру «Галактика».

Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. Майбутнє своє колектив закладу бачить у створенні Центру розвитку дитини.

Україна будує мости. Вони різні. Через Дніпро, щоб залишитися єдиною, через дороги, щоб вони стали безпечними. І мости в майбутнє. Звичайно, їх більше ніж сім, але всі вони для наших дітей. Ми розуміємо, прагнемо бути активними в їх будівництві. А тому останнє слово за нашими дітьми.

Кiлькiсть переглядiв: 152