Повернутися до звичайного режиму

/Files/images/20_1.jpg

СТАТУТ

КУП’ЯНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – ЯСЛА-САДОК- №12 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛЕНО

Загальними зборами трудового колективу

КУП’ЯНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ –

ЯСЛА-САДОК №12 КОМБІНОВАНОГО

ТИПУ КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Протокол № 3 від 09.07.2013 р.

Завідувач ДНЗ №12

Швайка Л.А.


І. Загальні положення

1.1. КУП’ЯНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЯСЛА-САДОК – №12 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – дошкільний навчальний заклад) створено на підставі рішення Куп’янської міської ради Харківської області.

1.2. Місце знаходження дошкільного навчального закладу: 63734, Харківська область, місто Куп’янськ, смт. Ківшарівка, телефон (05742) 6-54-59.

1.3. Засновник дошкільного навчального закладу - Куп’янська міська рада Харківської області. Форма власності – комунальна. Засновник здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Змінами до Положення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.5. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний номер.

1.6. Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреби громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, формування її життєвої компетентності.

1.7. Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Комплектування дошкільного навчального закладу

2.1. Заклад розрахований на 187 місць.

2.2. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками, передбачають перебування у них дітей однакового віку або з різницею у віці та з вадами мовлення.

2.3. У дошкільному навчальному закладі можуть функціонувати групи загального розвитку, спеціальні, санаторні, соціально-педагогічного патронату,чергові.

2.4. У дошкільному навчальному закладі можуть функціонувати групи з денним, короткотривалим режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

В групах раннього віку - 15 дітей

В групах дошкільного віку – 20 дітей

В групах санаторного та спеціального призначення - до 20 дітей

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад необхідна заява від батьків або осію, які їх замінюють; направлення відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області; медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад; медична довідка про епідеміологічне оточення; свідоцтво про народження дитини; для зарахування дитини до групи компенсуючого типу додається направлення відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватись: за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.9. Термін повідомлення батьків про відрахування дитини з дошкільного навчального закладу не менш, як за 10 календарних днів, письмово.

2.10. Соціально-педагогічний патронат дітей ,які не відвідують дошкільний навчальний заклад здійснюється на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 № 1/9- 811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»

ІІІ. Режим роботи дошкільного навчального закладу

3.1. Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні субота, неділя, святкові, тощо.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного навчального закладу з 7.00 до 17.30.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу з 7.00 до 17.30.

3.4. Діти в групах з короткотривалим перебуванням відвідують заклад з 9.00 до 12.00.

ІV. Організація навчально-виховного процесу

у дошкільному навчальному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (літній оздоровчий період) у дошкільному навчальному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на літній оздоровчий період.

4.3. План роботи дошкільного навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного навчального закладу і погоджується з відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області. План роботи на літній оздоровчій період (розділ річного плану або додаток) погоджується з відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області та з відповідними органами санітарно-епідеміологічного контролю.

4.4. У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно переліку навчальних програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих та затверджених Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах.

4.6. Дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за фізкультурно-оздоровчим напрямком.

4.7. Дошкільний навчальний заклад може надавати додаткові освітні послуги за запитом батьків платні або безоплатні, на підставі угоди.

V. Організація харчування у дошкільному навчальному закладі

5.1. Організація та відповідальність за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі покладається на відділ освіти Куп’янської міської ради Харківської області та завідувача дошкільного навчального закладу.

Продукти харчування постачаються в дошкільний навчальний заклад централізовано, на підставі укладених відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області угод – договорів, відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм, за наявності сертифікатів якості.

5.2. У дошкільному навчальному закладі встановлено триразове харчування. Діти в групах з короткотривалим перебуванням харчування не отримують.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного навчального закладу.

5.4. Оплата за харчування дітей пільгового контингенту (діти, постраждалі в результаті аварії на ЧАЕС, з багатодітних та малозабезпечених сімей, під опікою, сироти) здійснюється відповідно до чинного законодавства.

VІ. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладу та на безоплатній основі лікарями комунального закладу охорони здоров’я «Куп’янська центральна міська лікарня» Куп’янської міської ради Харківської області та передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичним щепленнями; проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень; надання невідкладної медичної допомоги, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення, забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VІІ. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального і морального заохочення: грошові премії, подяки, грамоти.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

7.3.1. право на безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

7.3.2. право на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

7.3.3. право на захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

7.3.4. право на здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

7.4.1. право обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

7.4.2. право звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

7.4.3. право брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

7.4.4. право відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

7.4.5. право захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5. Батьки або особи, що їх замінюють, зобов’язані:

7.5.1. своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку;

7.5.2. своєчасно повідомляти дошкільний навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

7.5.3. слідкувати за станом здоров'я дитини;

7.5.4. інші права, що не суперечать законодавству України.

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну вищу фахову педагогічну освіту, фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими, актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

7.8.1. на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

7.8.2. брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

7.8.3. на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

7.8.4. проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

7.8.5. вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

7.8.6. на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

7.8.7. об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

7.8.8. на захист професійної честі та власної гідності;

7.8.9. інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

7.9.1. виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

7.9.2. дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

7.9.3. забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

7.9.4. брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

7.9.5. виконувати накази та розпорядження завідувача;

7.9.6. інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного навчального закладу завідувачем.

7.11. Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.12. Працівники дошкільного навчального закладу у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік.

7.13. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 та Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VIII. Управління дошкільним навчальним закладом.

8.1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється Куп`янською міською радою Харківської області та уповноваженим нею відділом освіти Куп'янської міської ради Харківської області.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його завідувач, який призначається й звільняється з посади начальником відділу освіти Куп'янської міської ради Харківської області.

Завідувач дошкільного навчального закладу:

8.2.1. відповідає за реалізацію положень дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

8.2.2. здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу;

8.2.3. діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

8.2.4. розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного навчального закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

8.2.5. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу;

8.2.6. видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

8.2.7. затверджує штатний розклад за погодженням із відділом освіти Куп'янської міської ради Харківської області;

8.2.8. контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

8.2.9. затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

8.2.10 забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

8.2.11. контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

8.2.12. підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

8.2.13. організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

8.2.14. щороку звітує про навчальну-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, що їх замінюють.

8.2.15. здійснює прийом дітей до дошкільного закладу протягом навчального року.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному навчальному закладі - педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники та інші спеціалісти. Може входити голова батьківського комітету. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, що їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного навчального закладу.

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить чотири на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного навчального закладу - не менше 50%, батьків - не менше 15%. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- приймають статут, зміни і доповнення;

- обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

- заслуховують звіт завідувача закладу, голови ради дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу;

- затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу.

8.5. У період між загальним зборами діє рада дошкільного навчального закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного навчального закладу, батьки, засновники, спонсори та інші). Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

IX. Майно дошкільного навчального закладу

9.1. Майном дошкільного навчального закладу є:

- будинки, споруди, машини, устаткування, обладнання, земельна ділянка та інші матеріальні цінності, передані закладу засновником у користування;

- грошові кошти;

- благодійні внески фізичних і юридичних осіб;

а також інше майно, набуте у спосіб, не заборонений діючим законодавством України.

Дошкільний навчальний заклад не має права здійснювати правочин з майном, без згоди засновника.

X. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу проводиться на основі кошторису, затвердженого відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області.

Джерелами формування кошторису є:

- кошти відповідного місцевого бюджету;

- кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіти;

- дотації органів державної виконавчої влади та місцевого регіонального самоврядування;

- добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування установ, організацій та окремих громадян.

10.2. Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником та відділом освіти Куп'янської міської ради Харківської області має право:

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або інших фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для проведення освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства в дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області.

10.5. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області.

ХІ. Контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється засновником та уповноваженим ним відділом освіти Куп'янської міської ради Харківської області.

11.3. Зміст, форма та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Куп’янською міською радою Харківської області.

ХІI. Порядок ліквідації та реорганізації дошкільного навчального закладу.

12.1. Рішення про ліквідацію або реорганізацію дошкільного навчального закладу приймає Куп’янська міська рада Харківської області. Реорганізація здійснюється шляхом злиття, приєднання, виділення, перетворення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження по керуванню дошкільним навчальним закладом .

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, складає ліквідаційний баланс і рекомендує його засновнику.

12.3. Ліквідація дошкільного навчального закладу здійснюється у формах позбавлення її статусу установи освіти і статусу юридичної особи органом державної виконавчої влади чи установи.

12.4. При реорганізації або ліквідації дошкільного навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться гарантується збереження їх прав і інтересів згідно із законодавством про працю України.

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ Ю.І.МАРТИНОВ

погоджено: юридичний відділ

виконавець: Пасічник

Освітньо-виховний процес в Куп’янському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок-№12 комбінованого типу направлено на досягнення пріоритетних цілей:
Ø створення здоров’язберігаючих умов для зміцнення здоров’я дітей в умовах оптимальної організації навчально-виховного процесу;
Ø забезпечення умов для проживання радісного і змістовного періоду дошкільного дитинства кожною дитиною.
Ø створення умов для соціального партнерства і гуманізації оточуючого середовища.
Ø створення умов для розвитку творчих здібностей вихованців в різних видах діяльності з забезпеченням медико-психолого-педагогічної підтримки дітей.
При виборі методик навчання перевага надається розвиваючим методикам, що сприяють формуванню пізнавальної, соціальної сфери дітей. Неперервна безпосередньо освітня діяльність з дошкільниками, в основі якої домінує ігрова діяльність, в залежності від програмового змісту, проводиться фронтально, підгрупами, індивідуально. Планується колективна творча діяльність.
Організація освітнього процесу на інтегративній основі забезпечує вирішення таких ключових завдань:
Ø розвиток самоцінних форм активності дитини, що дозволяє самостійно набувати нового досвіду взаємодії з оточуючим світом, проявляти себе творчо;
Ø формування основ самосвідомості і стійких орієнтацій, гуманного відношення до оточуючого світу, на основі залучення дитини до загальнолюдських цінностей;
Ø удосконалення форм співробітництва, сприяючих формуванню особистісних якостей дитини в різноманітних видах діяльності.

ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ КУП’ЯНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ-ЯСЛА-САДОК-№12

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

Зміст

І. Загальні положення


ІІ. Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників


ІІІ. Права та обовязки працівників


ІV. Основні обовязки завідувача


V. Робочий час і його використання


VІ. Заохочення за успіхи в роботі


VІІ. Відповідальність працівників за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку


VІІІ. Скорочення працівників ДНЗ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і робіт відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахування суспільних потреб.
1.2. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.
1.3. Дані Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила) – це нормативний акт, який регламентує порядок прийому, звільнення працівників, основні права, обов’язки і відповідальність сторін трудового договору, режим роботи, час відпочинку, заходи заохочення та стягнення, а також інші питання регулювання трудових відносин. Дія Правил внутрішнього трудового розпорядку поширюється на всіх працівників Куп`янького дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№12 комбінованого типу (далі ДНЗ №12) . Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються загальними зборами трудового колективу за поданням адміністрації і профспілкового комітету.
1.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцненння трудової дисципліни.
1.5. У дошкільному навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінароного та громадського впливу.


1.6. Метою Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників дошкільного навчального закладу, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній трудовий розпорядок у дошкільному навчальному закладі. Зазначені норми закріплені в Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку, відповідно до яких трудові колективи закладів освіти затверджують за поданням завідувача та профспілкового комітету свої правила внутрішнього трудового розпорядку.
1.7. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку вирішує завідувач ДНЗ №12, в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Працівники ДНЗ №12 приймаються на роботу за трудовим договором, строковою угодою.


2.2. При прийнятті на роботу працівники мають подати:
- заяву про прийняття на роботу;


- паспорт;


- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;


- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку; для тих хто поступає на роботу вперше – довідку про останню зайнятість;


- диплом, або інший документ про освіту чи професійну підготовку;


- військовозобов’язані пред’являють військовий квиток;
- педагоги зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку, копії яких завіряються керівником закладу освіти, залишаються в особовій справі працівника;


- медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дошкільній установі.

2.3. Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

2.4. При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством (Закон України «Про захист персональних даних»), а також відомості про прописку.


2.5. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 05.08.1993 року №293.

2.6. Працівники ДНЗ №12 можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.


2.7. Особи, які поступають на роботу за сумісництвом, замість трудової книжки подають довідку з місця основної роботи із зазначенням посади, графіка роботи, кваліфікаційної категорії.


2.8.Прийняття на роботу оформляється наказом по ДНЗ №12, який оголошується працівникові під розписку. У наказі має бути зазначено найменування роботи (посади) відповідно до Класифікатора професій, умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.

2.9. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуть трудові книжки. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.


2.10.На тих хто працює за сумісництвом трудові книжки ведуться за основним місцем роботи.


2.11. Запис у трудовій книжці відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника завідувачем ДНЗ №12 за місцем основної роботи.

2.12.Ведення трудових книжок здійснюється згідно з “Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях”, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993р. №58 (0110-93).

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладі. Відповідальність за організацією ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на завідувача ДНЗ №12.

2.13. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, завідувач ДНЗ №12 зобов’язується:


- роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права та пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і Колективного договору;


- ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним договором;


- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;


- проінструктувати працівника з дотримання вимог техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.


2.14. Припинення дії трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством та умовами, передбаченими в контракті.

2.15. За ініціативи працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 Кодексу Законів про працю України (далі - КЗпП).

2.16. Припинення дії трудового договору за ініціативою власника може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП.


2.17. Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7 та 8 статті 36 КЗпП України.

2.18. У день звільнення роботодавець повинен видати працівникові копію наказу про звільнення.


2.19. Завідувач ДНЗ №12 зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись відповідно до формулювання чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.


2.20. Припинення трудового договору оформляється наказом завідувача ДНЗ №12.

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Працівники ДНЗ №12 мають право на:


- своєчасне забезпечення роботою згідно з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору (контракту);


-захист професійної честі, гідності;


- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;


- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
- участь у громадському самоврядуванні;


- належні, безпечні та здорові умови праці;


- надання відповідно до чинних норм спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту;


- заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, колективним договором;


- моральне і матеріальне заохочення за результатами своєї праці;
- оскарження неправомірних дій посадових осіб, які дають йому завдання, що їх не в змозі виконати через не створення умов для виконання, або роботу, що не відповідає його професії та кваліфікації, або покладають на нього обов’язки, не передбачені трудовим договором;


- оскарження дисциплінарного стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством;


- пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;


- повагу і ввічливе відношення з боку адміністрації, дітей і батьків.

3.2. Працівники дошкільного навчального закладу зобов’язані:


- своєчасно, до початку зміни, прибути на робоче місце та приготуватися до виконання трудових обов’язків;


- почати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;
- бути на робочому місці впродовж всієї зміни за винятком перерви на відпочинок та харчування;


- виконувати своєчасно та в повному обсязі робочі завдання (функціональні обов’язки), забезпечувати належну якість виконуваних робіт;


- дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями, користуватися виданим спецодягом, засобами індивідуального захисту;


- вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу дошкільного навчального закладу і негайно повідомляти про подію керівництво;


- берегти обладнання, інвентар, навчальні посібники, економно витрачати матеріали, тепло, електроенергію, воду, виховувати у дітей дошкільного віку бережливе ставлення до майна ДНЗ №12;


- дотримуватися правил ділового етикету у взаєминах з іншими працівниками, батьками.

3.3. Педагогічні працівники ДНЗ №12 повинні:


- забезпечувати умови для засвоєння вихованцями вимог Базового компонента дошкільної освіти України, чинних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
- настановами та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;
- виховувати повагу до культурно-національних, духовних, історичних традицій українського нарду;


- готувати дітей до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- від шкідливих звичок;

- проводити моніторинг щодо відвідування дітей групи, своєчасно повідомляти про дітей, котрі відсутні завідувача, старшу медичну сестру;
- неухильно виконувати режим дня, завчасно готуватися до занять, виготовляти дидактичні посібники, ігри, в роботі з дітьми використовувати ТЗН, різні види театру;

- брати участь в роботі педагогічної ради, вивчати педагогічну літературу, знайомитися з передовим педагогічним досвідом;


- працювати в тісному контакті з іншими педагогами, помічниками вихователів;
- чітко планувати навчально-виховну роботу, дотримуючись правил ведення документації згідно «Інструкції про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах»;


- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру;


- співпрацювати з сім’єю дитини з питань виховання і навчання.


3.4. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник ДНЗ №12 за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і Правилами внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ №12.

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЗАВІДУВАЧА

4.1. Завідувач дошкільного навчального закладу зобов’язаний:
- ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним договором;
- забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;
- сприяти підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, впроваджувати в практику роботи передовий педагогічний досвід;
- організовувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;
- укладати й розривати угоди, контракти з працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загально – державній власності, затвердженого наказом Міносвіти від 05.08.1993р. №293;
- доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження на наступний навчальний рік;
- надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;
- організовувати своєчасне проведення інструктажу працівника щодо вимог охорони праці, протипожежної безпеки та інших правил безпеки проведення робіт;
- вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників;
- контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;
- додержуватися умов Колективного договору, чуйно ставитися до повсякденних потреб працівників закладу освіти, забезпечувати надання їм установлених пільг та привілеїв;
- організовувати харчування дітей дошкільного віку, працівників ДНЗ №12;
- своєчасно подавати відділу освіти встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан ДНЗ №12;
- забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання ДНЗ №12;
- дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань в дошкільному навчальному закладі.

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

5.1. Відповідно до статті 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.


5.2. Для працівників ДНЗ №12 встановлено п’ятидений робочий тиждень (крім сторожів, які працюють у вихідні та святкові дні). Час роботи дошкільного закладу з 7.30 до 16.30. За рішенням виконкому Куп’янської міської ради може працювати чергова група з 7.00 до 7.30 та з 16.30 до 17.30 відповідно запитів батьків.
5.2. Перерва для харчування і відпочинку надається, як правило, через 4 години роботи і використовується працівником на власний розсуд. Тривалість перерви не може бути меншою 30 хвилин.


5.3. Облік робочого часу працівників здійснює вихователь-методист для педагогічних працівників та завідуючий господарством для обслуговуючого персоналу.

5.3. При прийнятті працівника на роботу, а також під час дії трудового договору за угодою сторін може встановлюватися неповний робочий час із визначенням тривалості роботи, її розпорядку та оплатою пропорційно до відпрацьованого часу.


5.4. За наявності умов, передбачених частиною третьою статті 32 КЗпП України, керівник дошкільної установи може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, попередивши про це працівників за два місяці.


5.5. У разі відсутності педагога або іншого працівника ДНЗ №12 завідувач зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом або працівником.

5.6. Вихователі ДНЗ №12 повинні приходити на роботу за 15 хв. до початку робочої зміни. Закінчення робочого дня вихователів – в залежності від зміни. В кінці робочого дня вихователі зобов’язані віддати дітей батькам або іншим довіреним особам дорослого віку.


5.7. Графіки роботи затверджуються керівником ДНЗ №12 і передбачають час початку і закінчення роботи, перерву для відпочинку і харчування.

5.6. Підсумований облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем обліку робочого часу та затвердженим графіком роботи за обліковий період. Норма робочого часу за обліковий період визначається шляхом множення тривалості робочого дня, встановленої законодавством, на кількість робочих днів, що припадають на обліковий період, за календарем п’ятиденного робочого тижня з різною тривалістю кожного робочого дня, з урахуванням її скорочення напередодні святкових і неробочих днів. При підрахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком або розпорядком роботи припадають на час, упродовж якого працівник відповідно до законодавства був звільнений від виконання трудових обов’язків (відпустка, виконання державних або громадських обов’язків, тимчасова непрацездатність тощо).


5.7. При підсумковому обліку час роботи понад норму робочого часу облікового періоду є надурочним і компенсується у порядку, передбаченому законодавством (ст. 106 КЗпП).


5.8. Під час виконання роботи поза межами дошкільного закладу (службове відрядження) працівник працює в режимі, загальновстановленому для установи, на яку він відряджений.


5.9. Чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні проводиться тільки у виняткових випадках. Графік і тривалість чергування затверджуються роботодавцем за погодженням із представницьким органом. Залучення працівників до чергування проводиться за письмовим наказом роботодавця, в якому зазначаються умови та порядок роботи в дні чергування.


5.10. Не допускається залучення до чергування працівників більше одного разу на місяць, крім випадків, передбачених законодавством, а також чергування у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років, і працівників, молодших вісімнадцяти років.

5.11. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучаться до чергування у вихідні, святкові та неробочі дня без їх письмової згоди.


5.12. Під час літнього оздоровчого періоду, що не збігається з черговою відпусткою, завідувач ДНЗ №12 залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їхнього навчального навантаження до початку оздоровчого періоду.

5.13. Усі працівники, які перебувають у трудових відносинах з ДНЗ т№12, мають право на щорічну відпустку, тривалість якої встановлюється законодавством.

5.14. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які в термін до 15 січня затверджуються роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом і доводяться до відома всіх працівників під розпис. При складані графіків ураховуються інтереси дошкільної установи, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

5.15. Роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну.

5.16. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше шести днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років поспіль.


5.17. Працівникам ДНЗ №12 забороняється:


- змінювати на власний розсуд розклад занять і графіки роботи;
- продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
- передоручати виконання трудових обов’язків.


5.18. Забороняється в робочий час:


- відволікати медичних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;
- відволікати працівників закладу освіти від виконання професійних обов’язків.

VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

6.1. За зразкове виконання обов’язків, встановлених трудовим договором, ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовуються такі види заохочення:


- оголошення подяки;


- видача премії;


- нагородження цінним подарунком;


- нагородження грамотами, іншими відзнаками дошкільного навчального закладу.

6.2. Правилами внутрішнього трудового розпорядку можуть бути передбачені інші види заохочення. За особливі трудові досягнення роботодавець разом з виборним органом профспілкової організації можуть порушити клопотання щодо представлення працівників до державних нагород.


6.3. Керівник дошкільного закладу видає наказ про заохочення і доводить його до відома всього колективу. Відомості про заохочення заносяться до трудової книжки працівника.

VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

7.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової та виробничої дисципліни, у тому числі за:


- невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього трудових обов’язків, визначених Колективним договором та цими Правилами;
- прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;


- появі на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;
- розпивання спиртних напоїв на робочому місці;
- недотримання технології виробництва, що зумовлює низьку якість продукції;
- вчинення за місцем роботи розкрадання (у т.ч. дрібного) майна власника.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:


-догана;
-звільнення.
Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до пунктів 3,4,7,8 ст. статей 40,41 КЗпП України.


7.3. Працівники, обрані до складу профспілкових органів ДНЗ №12, не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню – без попередньої згоди профспілкового органу ДНЗ №12.

7.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.


7.5. Для застосування дисциплінарного стягнення керівник установи повинен зажадати від працівника письмового пояснення проступку. Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення. Порядок накладання дисциплінарного стягнення визначається законодавством про працю.


7.6. Повне або часткове позбавлення премії, зменшення або скасування доплат, винагород та інших заохочувальних виплат може проводитися незалежно від дисциплінарного стягнення на умовах, визначених Колективним договором (положенням про преміювання). Протягом строку дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені пунктом 6.1 Правил.

7.7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються .

VІІІ. СКОРОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДНЗ

8.1 Скорочення здійснюється згідно з КЗпП України ст. 42.


8.2. Переважне право на залишення на роботі у зв’язку із змінами в організації дошкільного закладу мають працівники:


- з більш високою кваліфікацією та якістю роботи;


- сімейні – при наявності двох і більше утриманців;


- в сім’ях яких немає інших членів з самостійним заробітком;


- які мають більший стаж роботи в ДНЗ.

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ДНЗ №12 розроблено на підставі Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України від 20.12.1993 р. №455, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.06.1994 за №121/330, зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 р. №73.ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОГО МІЖНАРОДНОГО МАРАФОНУ

З метою популяризації здорового способу життя, залучення харків’ян до занять фізичною культурою, враховуючи звернення віце-президента Федерації триатлону України А.А. Оністрата про надання дозволу на проведення 12 квітня 2014 року в м. Харкові першого Міжнародного харківського марафону та керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Дати згоду Федерації триатлону України на проведення 12 квітня 2014 року в м. Харкові першого Міжнародного харківського марафону та затвердити його маршрут (додаток 1).

2. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення в м. Харкові першого Міжнародного харківського марафону та затвердити його персональний склад (додаток 2).

3. Затвердити План організаційних заходів з підготовки та проведення 12 квітня 2014 року у м. Харкові першого Міжнародного харківського марафону
(додаток 3).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань сім`ї, молоді та спорту Попова О.В.


Міський голова Г.А. Кернес

Кiлькiсть переглядiв: 505