БУТИ ЗДОРОВИМ - ПРЕСТИЖНО, МОДНО, КОРИСНО!

Дошкільний навчальний заклад-ясла-садок-№12 комінованого типу міста Куп`янська - переможець ІІ (Обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу - Школи сприяння здоров`я. А наш колектив є членом Національної мережі Шкіл сприяння здоров`ю, який цілеспрямовано працює над упровадженням здоров`язберігаючих, здоров`яформуючих та здоров`язміцнюючих тахнологій у навчально-виховний процес./

Для реалізації проблеми оздоровлення частохворіючих дітей в дитячому садку створено, насамперед, здоров’язбережувальне предметно-ігрове середовище, комфортні умови для розвитку вихованців. Зрозуміло, що важливе значення має відповідна матеріальна база. Поповнено необхідним інвентарем спортивну залу; педагогами ДНЗ виготовлено нестандартні фізкультурні посібники; обладнано «Кімнату казок», «Зимовий сад», кімнату «Природа космосу», кабінет безпеки життєдіяльності, фізіопроцедурний кабінет, «Фітовітальню», «Соляну шахту», де за призначенням лікаря проводяться сеанси спелеотерапії, як для дітей частохворіючих на простудні захворювання так і для всього контингенту дошкільників з метою профілактичної роботи.

Для дошкільнят садок став ніби «планетою здоров’я», де навіть назви груп «Джерельце», «Краплинка», «Сонечко», «Бджілка» налаштовують на зцілення, зміцнення, загартування, а колектив педагогів пріоритетним напрямом роботи обрав орієнтацію на індивідуальний розвиток особистості, основаного на формуванні у дошкільників початкових знань про здоров`я і здоровий спосіб життя.

У січні 2006 року дитсадок здобув статус комбінованого типу. З цього часу в нас почала функціонувати оздоровча група для дошкільнят, які часто хворіють. Вона була створена з метою запровадження гнучкого режиму дня для таких малят, які за станом здоров`я потребують посиленої уваги до себе, особливих умов перебування у садку.

Одним із важливих умов забезпечення діяльності оздоровчої групи являється організація оздоровчого режиму, з урахуванням корекції для частохворіючих на простудні захворювання дітей. Режим враховує специфіку сезону: осінньо-зимовий, зимово-весняний, літній.

Лікувальна фізкультура між заняттями, різноманітні нетрадиційні види загартування, різні види гімнастики, вправи на дихання внесено в систему спеціально спланованих заходів, що сприяють зміцненню здоров`я, зниженню захворюваності вихованців та допомагають виховати у кожної дитини інтерес до рухової діяльності, активного способу життя.

Завдання збереження та зміцнення здоров’я дітей потребують цілеспрямованих, взаємопов’язаних зусиль: дошкільного навчального закладу, медичних працівників, батьків і громадськості. І реалізація цього завдання - це щоденна праця педагогів, батьків і самих дітей. Творчою групою педагогів ДНЗ №12 за підтримки батьківського громади було розроблено комплексно-цільову програму «Здоров’ячок», яка сприяє становленню позитивної мотивації дошкільників до власного здоров’я, здорового способу життя, яка включає теоретичні рекомендації щодо планування оздоровчих заходів та орієнтовний навчальний план роботи з валеології для всіх вікових груп.

Таким чином колектив нашого закладу добре розуміє, що сучасний дошкільний навчальний заклад не повинен бути тільки храмом навчання, виховання, доброти, милосердя, а має стати сьогодні - Школою сприяння здоров`ю.

План роботи освітньо-інформаційного центру розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, опорного закладу з питань фізкультурно-оздоровчої роботи

№ п.п. Заходи Термін виконання Відповідальний
I. Здоров’язберігаючі технології навчання та виховання.
1.1. Створення навчально-організаційного простору:
Внести доповнення до Програми розвитку ДНЗ №12 – Школи сприяння здоров`ю До 15.12.2016 Координаційна рада
Забезпечити виконання вимог нормативно-законодавчої бази та методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи: - Лист МОН України від 16.08.2010 року №1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»; - Лист МОН України від 16.06.2016 р. №1/9-315 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році». Протягом року Адміністрація ДНЗ
Продовжити роботу з проблеми «Організаційно педагогічні умови створення групи частохворіючих дітей в умовах дошкільного навчального закладу» Протягом року Педагоги
Скласти та затвердити оптимальний розклад занять, режиму дня на 2016/2017 н.р. До 01.09.16 завідувач
Провести розподіл обсягу фізичного навантаження на заняттях з фізкультури з урахуванням висновків поглибленого медичного огляду дітей. До 10.10.16. Старші медсестри, Інструктор з фізкультури
Організувати медичний і психологічний супровід навчально-виховного процесу: - паспорти здоров’я для дітей санаторної групи, груп загального розвитку; - індивідуальні картки здоров’я для дітей диспансерної групи. До 01.10.16 Медичний персонал, психолог
11.2. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог в ДНЗ: - затвердити санітарний паспорт закладу; - забезпечити достатнє освітлення приміщень: провести часткову заміну світильників та енергозберігаючих ламп; - створення необхідного повітряного та теплового режимів; - організація повноцінного харчування та питного режиму дошкільників; - забезпечення естетичного оформлення приміщень та території. Протягом року До 01.11.2016 Постійно Завідувач, завгосп Адміністрація
11.3. Створення комфортних психолого-педагогічних умов: - проводити семінари для інструкторів по фізкультурі, старших медичних сестер ДНЗ міста згідно плану роботи опорного закладу з питань фізкультурно-оздоровчої роботи; - реалізація індивідуального підходу до дітей; - використання новітніх методик та технологій; - забезпечення професійної майстерності педагогів; - організація педрад, семінарів, нарад опорного закладу фізкультурно-оздоровчого напряму для педагогів міста. Протягом року Завідувач, методист
II Впровадження та координація оздоровчої роботи з дошкільниками.
2 .2.1. Створення Центру здоров’я: поповнити спортивним обладнанням спортивний майданчик та спортивний зал; поповнити асортиментом та необхідними методичними посібниками: - кабінет фізіотерапії; - зимовий сад; - кабінет ароматерапії; - фітобар; - сольову шахту; - кімнату пісочної терапії; - кімнату казок. 01.09.16 Завідувач, методист
22.2. Медична служба ДНЗ: провести діагностику функціонального стану основних систем організму дітей; провести поглиблений медичний огляд з залученням спеціалістів дитячої поліклініки. Вересень 2016 Березень 2017 Медичний персонал
III Заходи щодо зміцнення здоров’я.
33.1. Підготовка до навчання: - проведення діагностування рівня готовності дітей до навчання; - організація роботи консультативного пункту для майбутніх першокласників. Вересень-жовтень 2016 Протягом року Психолог Психолог, вихователі
33.2. Фізкультура та фітотерапія: - проведення ранкової гімнастики та фізкомплексів на свіжому повітрі; - вітамінотерапія, ароматерапія; - фіточаї; - валеологія; корекційні «доріжки здоров’я» Протягом року Інструктор з фізкультури, вихователі
IV Популяризація здорового способу життя
.4.1. Залучення батьків та громадськості до: проведення «Дня здоров’я», «Тижня здоров’я»; - тематичних виставок малюнків; - оформлення санб юлетня, інформаційних листів для батьків; - створення позитивного творчого мікроклімату; - проведення семінару здоров’язберігаючого спрямування «Валеологізація навчального процесу – основа здоров’я дітей». Протягом року Методист, вихователі
V Реалізація оздоровчих проектів
5.1. «Скарбничка здоров’я» Жовтень – грудень Кулікова О.А., Свинарьова К.М.
Кiлькiсть переглядiв: 94